Hallituksen kokouksen tiivistelmä

Piraattipuolueen hallituksen kokous pidettiin 9.7.2008 keskiviikkona. Kokous venyi mukavasti yli kolmetuntiseksi, mutta tärkeistä asioista tuli tehtyä päätökset, päätöksiä jotka vaikuttavat paljon siihen miten nyt jatketaan ja mitä voidaan alkaa tekemään.

Tärkeimpinä asiakohtina olivat mm. Jäsenmaksun valinnaksi nolla euroa (0€) ainakin vuoden loppuun asti. Tämä päätös helpotti toisen kohdan käsittelyä asialistalla, jossa päätettiin jäsenhakemusten vastaanottamisesta.
Päätös kuului näin: Hallitus alkaa ottamaan jäsenhakemuksia vastaan 14.7.2008 maanantaina ellei tekniset järjestelyt koidu ongelmaksi.
Tarkoitus on myös alkaa järjestämään hallitukselle pikakokouksia kerran viikossa uusien jäsenten hyväksymiseen. Näistä kokouksista mitä todennäköisimmin ei tulla erikseen tiedottamaan, sillä vapaa osallistuminen ei ole mahdollista käsiteltävien henkilötietojen takia.

Toinen suuri päätös oli lahjoitusrekisterin pito ja sen luovuttamisperusteet;
Kokouksessa saavutettiin yksimielinen päätös foorumillakin vaihtoehto numero nelosena ollut tulkinta, jossa kaikista lahjoituksista pidetään rekisteriä, mutta vain tietyn summan vuodessa ylittävät lahjoittajat laitetaan julkisesti esille.
Julkistamisraja asetettiin kolmeen sataan euroon (300€) vuodessa ja rekisteri voidaan antaa lain vaatimuksen mukaisten viranomaisten lisäksi myös hallituksen päätöksellä ja hyvillä perusteluilla ilman lakipakkoa.
Tarkoituksena on kuitenkin ensisijaisesti suojata ne pienempiä summia lahjoittavat, jotka eivät nimeään halua julki, mutta samalla näyttää esimerkkiä siitä miten pienikin puolue pystyy toimimaan avoimesti ja on valmis pitämään rekisteriä kaikista lahjoittajista, eikä vain niistä joita laki vaatii.

Alaikärajaa puolueen kannattajajäseneksi liittymiseen ei myöskään päätetty ottaa käyttöön, sillä todettiin olevan haitallisempaa rajoittaa nuoren osallistumismahdollisuuksia, kuin antaa osallistua mikäli sen kokee oikeaksi.
Kuitenkin hallitus vaikutti olevan yhtä mieltä siitä, ettei puolueen toimintaa tulisi kohdistaa alle 15 vuotiaisiin, koska se olisi hyvän maun vastaista.