Rankkaa puoluetoimintaa

Vaalit lähestyvät ja puolueaktiivien työtahti kiihtyy. Moni ei tiedäkään, miten paljon puolueissa tehdään töitä ”kulissien takana” vaaleihin valmistauduttaessa. On vaalijulisteiden painatukset ja kiinnitykset, esitteiden suunnittelut, tapahtumien järjestelyt, ehdokkaiden lähettely haastatteluihin ja kuvauksiin, vaalikonepatistelut suuntaan ja toiseen, muutamia mainitakseni. Omassa virassani tiedottajana eniten aikaa menee sähköpostiviestintään.

Täytyy rehellisesti todeta, että puoluetoiminta lähes nollabudjetilla on rankkaa puuhaa. Tulokset revitään pienemmistä palkkatyötuntimääristä ja yöunista, mielenterveydestä, sekä omalta säästötililtä. Varsinaista vapaa-aikaa en muista viikkoihin minulla olleenkaan – tänäänkin olen pyöritellyt toimintaa melko lailla täysipainoisesti viimeiset 14 tuntia. Edessä on muutaman tunnin yöunet, jonka jälkeen kiire alkaa taas. Mutta ensin on päästävä siirtymään toimistolta asuntoni sänkyyn.

Torstain ja perjantain välinen yö sujui puoluejohdolta muutenkin työteliäissä merkeissä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja Piraattinuorten puheenjohtaja kantoivat puolueen toimistolle puheenjohtajan itse sirkkelöimiä vaalijulisteiden taustalevyjä. Tärkeään tehtävään tarvitaan arvovaltaiset tekijät… On vaikea arvata etukäteen sitä, mihin kaikkeen puoluetoiminnassa menee aikaa. Rahastonhoitajamme on esimerkiksi kunnostautunut tärveltyneiden kuittien silittämisessä.

Valtapuolueilla on toisin. Niillä on takanaan mittava puolue- ja lehdistötuki, joilla saadaan ammatti-ihmisten toimesta teetettyä niitä hartijatöitä, joiden ei oikeasti pitäisi kuulua puolueiden arvojohtajille. Näin on esimerkiksi mainostamisen kanssa. Valtapuolueiden hyvin brändätty näkyvyys mainonnassa korreloi saadun äänimäärän kanssa suunnattomasti. Monen kaupungin ja kunnan vaalimainonta on lisäksi organisoitu sellaiseksi, että pienellä mainosbudjetilla pelatessa mainostaminen on käytännössä ja teoriassa mahdotonta. Tämä tuntuu olevan toisinaan ihan tarkoituksellista.

Esimerkiksi Vantaa antoi vaalijulisteiden painatukseen ja levitysyritykselle toimittamiseen yhden arkipäivän aikaa siitä, kun ehdokasnumerot julkistettiin. Tähän aikalokeroon mahtuminen offset-tekniikalla vaatisi käytännössä kokonaisen painotalon vuokraamisen puolueen omaan kiirekäyttöön viikonlopuksi. Ei millään puoluetukia saamattomalla puolueella ole sellaiseen varaa. Julisteiden kiinnitys sujuu nyt Vantaallakin ilmeisesti talkootyönä.

Kukaan ei tietenkään pakota minua puoluetoimintaan. Olen kuitenkin aktiivisesti mukana, jotta tulevaisuudessa voisimme nauttia paremmasta sananvapaudesta ja yksityisyydensuojasta.

Positiivisena ajatuksena voisi heittää, että vaalit ovat kuitenkin jo 17.4. Tämän jälkeen välitön kiiretoiminta taukoaa, ja voi ainakin hetkeksi keskittyä nauttimaan töidensä hedelmistä.

Joulukalenteri, 3: Uudistettu vaaliohjelma

Piraattipuolueen syyskokous pidettiin viime sunnuntaina Espoossa. Kokouksessa saatiin paljon aikaan: hyväksyttiin odotettu kannanotto isyysoikeuksien puolesta sekä päivitettiin oleellisia kohtia kevään 2011 eduskuntavaaliohjelmaan. Rakentavaa sekä tulevan kannalta hyvin tärkeää keskustelua käytiin patenttien hakuprosessista ja ylipäänsä Piraattipuolueen kannasta patentteihin. Keskustelun päätöksenä puolueaktiivien esittämä aloite patenttijärjestelmän keksinnöllisyysvaatimuksen parantamiseksi hyväksyttiin hieman rajatumpana versiona. Tavoite tuli siis mukaan vaaliohjelmaan.

Vaaliohjelman kaikki kohdat ovat toteutettavissa yhden vaalikauden aikana.

Muutokset vaaliohjelmaan olivat kokonaisuudessaan seuraavat:

1. Lisättiin uudeksi kohdaksi osion ”Patentit” alle tavoite patenttijärjestelmän keksinnöllisyysvaatimuksen parantamiseksi, patenttien haun nopeuttamiseksi sekä  triviaalien patenttien hyväksymisen estämiseksi.

  • Alkuperäinen ehdotus sisälsi konkreettisemman ajatuksen siitä, kuinka hakuprosessi tulisi avata niin, että itsestäänselvyyksiä ei voisi patentoida, koska selviäisi helpommin, voisiko aivan saman ratkaisun kehittää kuka tahansa muu alan toimija itsekin. Kokous katsoi parhaaksi jättää ratkaisun itse vaaliohjelman ulkopuolelle. Tähän oli syynä mm. se, ettei haluttu millään tavoin sulkea ovea radikaalimmalta patenttikriittisyydeltä, jota moni tahtoisi nähdä puolueen jo nyt ajavan. Aloitteen tekijöiden esittämää mallia voidaan pitää kuitenkin hyvänä keskustelunavauksena.

2. Poistettiin kohta 8 (”Internet on perusoikeus”).

  • Tämän kohdan oli tarkoitus varmistaa, ettei nettiyhteyksiä voitaisi katkaista tekijänoikeusrikkomuksen tai muun heppoisen rikkeen vuoksi. Kokous kuitenkin piti tätä tavoitetta varsin epäselvänä ja tarpeettomana, koska vaaliohjelma sisälsi jo muissa kohdissa keinot suojella tiedostonjakajia ja kansalaisia, jotka eivät syyllisty vakaviin rikoksiin, nettiyhteyden katkaisemiselta. Internet-yhteyttä ei oltu alunperinkään säätämässä varsinaiseksi perusoikeudeksi.

3. Lisättiin kohtaan 3 tavoite aloittaa suoja-aikojen asteittainen lyhentäminen vaalikauden aikana.

  • On jo pitkään ollut selvää, että pelkkä suoja-aikojen pidennysten vastustaminen ei ole vaaliohjelmassa riittävän voimakas vaatimus piraattipuolueen kannattajille. Kokous katsoi, että vaikka suoja-aikojen lyhentäminen onkin sinänsä raskas prosessi, vaatimus ryhtyä määrätietoisiin toimenpiteisiin vaalikauden aikana ei ole lainkaan epärealistinen. Tavoite antaa nyt selkeän viestiä, että puolue on tosissaan suoja-aikojen lyhentämisen suhteen.

4. Lisättiin uusi kohta osion ”Yksityisyys” alle: ”Telepakkokeinoja ei tule laajentaa.”

  • Telepakkokeinot liittyvät lähinnä salakuunteluun. Viime aikoina on ehdotettu poliisin valtuuksien laajentamista muun muassa niin, että pakkokeinojen turvin voitaisiin tutkia kansalaisten tietokoneen sisältöä etäältä. Kokous arvioi nykyiset telepakkokeinot täysin riittäviksi vakavan rikollisuuden torjumiseksi.

5. Lisättiin uusi kohta osion ”Sananvapaus” alle: ”Rikoslain 17 luvun 18 §:n 1 momentin 2 kohtaa on muutettava siten, ettei se koske vapaaehtoista toimintaa.”

  • Sananvapaus on Piraattipuolueen keskeisiä arvoja, ja siksi sananvapautta rajoittavia lakipykäliä halutaan vähitellen kumota. Tämä kohta laillistaisi nk. ”väkivaltapornografian” valmistamisen ja levittämisen niissä tapauksissa, joissa selkeästi ketään ei ole altistettu väkivallalle vasten tahtoaan. Laki on johtanut viime vuosina ainakin yhteen tuomioon.

Nämä muutokset tekevät vaaliohjelmasta vieläkin terävämmän. Voisikin sanoa, että puolue on tehnyt kokonaisuudessaan periaatteellisen ratkaisun lähteä vaaleihin rohkealla ohjelmalla, jonka perusteella ei voi olla epäilystäkään puolueen ennakkoluulottomasta uudistushalusta. Uskon, että tämä auttaa puoluetta erottautumaan ’halpakopioista’  sekä innostamaan potentiaalisia kannattajia, jotka voivat näissä rohkeissa linjauksissa hahmottaa vision vapaasta ja avoimesta yhteiskunnasta. Tästä onkin lopulta kyse — Piraattipuolue ei tuo politiikkaan hienosäätöjä vaan ratkaisevan suunnanmuutoksen. Tämän voi vaaliohjelmasta selvästi nähdä.

Piraattipuolueen vaalisivustolta voi lukea vaaliohjelman kokonaisuudessaan.

Raportti suunnittelutapaamisesta Tampereelta 5.–7.7.

Piraattipuolueen ja Piraattinuorten hallitusten edustajat sekä puolueen vaalipiirivastaavia kokoontui Tampereella 5.–7.7. keskustelemaan puolueen menneestä ja tulevasta toiminnasta. Yhtenä pääaiheena oli valmistautuminen vuoden 2011 eduskuntavaaleihin sekä paikallisella tasolla että yleisesti. Päivien aikana tuli useaan otteeseen todettua, että vaalit ovat edessä nopeammin kuin kuvittelisi, ja tästä syystä vaaleihin valmistautuminen on aloitettava nyt. Tapaamisen alkupuolella visioitiin, millaisessa tilassa puolueen olisi hyvä ja mahdollista olla vaalien alla menestyäkseen niissä. Puitiin puolueen näkyvyyttä, paikallistoimintaa, organisaatiota ja vaalirahoitusta.

Saavuttaakseen vähimmäistavoitteena olevan yhden paikan eduskunnassa puolueen tulee olla riittävän tunnettu, ja siksi näkyvyyttä täytyy olla sekä perinteisessä mediassa että netin sosiaalisissa medioissa. Piraattipuolueen on pidettävä ”ääntä” niin netissä kuin kaduillakin. Todettiin, että vastaisuudessa olisi tarvetta lisätä audiovisuaalista tiedotus- ja kampanjointimateriaalia. Vaalirahoituksesta puhuttaessa pidettiin tärkeänä kerätä rahaa tiettyihin konkreettisiin tarkoituksiin, jopa niin että puolueelle lahjoittava voisi korvamerkitä lahjoituksensa tiettyyn tarkoitukseen.

Tekijöitä tarvitaan moniin projekteihin. Piraattipuolueen kannattajilla on resursseja ja halua tehdä, mutta usein ei tiedetä mitä voisi tehdä tai osallistumiseen liittyy epävarmuutta. Puolueen wikiin tulee lähipäivinä rekrytointisivu, josta voi käydä katsomassa minkälaista puuhaa on tarjolla sekä nettipalveluiden, että muun toiminnan osalta. Lisäksi keskusteltiin erityisen ”aktiivijäsen”-konseptin käyttöönotosta niille jäsenille, jotka ovat haluavat ottaa osaa toimintaan eri tavoin ja saada tietoa siitä sekä ovat valmiita auttamaan konkreettisesti asioiden tekemisessä. Tarkoitus on luoda tehokas verkosto puolueen toiminnan pyörittämiseen. Sisäistä tiedotusta tultaneen muutenkin jonkin verran uudistamaan.

Vaalipiiriyhdistysten perustaminen on yksi loppuvuoden päätavoitteista. Yhdistysten merkitys on olennainen vuoden 2011 eduskuntavaaleja ajatellen, sillä ne järjestävät ehdokasasettelun ja paikallisen vaalikampanjoinnin. Vaaleja varten suunniteltuun tiekarttaan asetettiin tavoitteeksi saada piiriyhdistykset rekisteröidyiksi keskeisimmissä vaalipiireissä vuoden 2010 alkuun mennessä. Ehdokkuutta vaaleissa harkitsevien olisi jo nyt hyvä tulla mukaan toimintaan.

Tapaamisessa ideoitiin vuoden 2010 keskeisiä tapahtumia, joiden suhteen suunnitelmat tarkentuvat syksymmällä. Suunnitelmissa on muun muassa tarjoutua pitämään seuraava piraattipuolueiden kansainvälinen konferenssi. Vaalikampanja aiotaan aloittaa varsin ajoissa vuoden 2010 puolella.

Tapahtumassa tehtyä tiekarttaa tullaan läheisesti seuraamaan vastaavissa kokoontumisissa. Seuraavaa suunniteltiin pidettäväksi Turussa loka-marraskuun vaihteessa. Samaan ajankohtaan ja paikkaan kaavailtiin alustavasti ylimääräistä puoluekokousta.

Ps. Piraattiradion jakso no. 8  äänitettiin suunnittelutapaamisen yhteydessä, joten jaksosta löytyvät kuulumiset suoraan paikan päältä.