Piraatit ja maahanmuutto

Monet mediat ovat ennustaneet maahanmuuttoaiheiden nousevan tulevien eduskuntavaalien tärkeimmiksi teemoiksi. Mielestäni maahanmuutto on aiheena niin laaja, että sitä tulee lähestyä monista eri näkökulmista. Uskoakseni Piraattipuolueen jäsenillä on laajan tietotekniikan kokemuksen myötä uniikki ja tervetullut näkökulma aiheeseen.

Internet on pieni

On tunnustettava, että modeemipurkeista siirtyminen Internetiin 1990-luvun alussa oli aika iso pala ymmärrettäväksi. Ajatus siitä, että voin kommunikoida paitsi maakunnan, mutta myös maan rajojen ulkopuolelle ilman lisämaksuja, oli uutta ja hienoa. Viimeisen vuosikymmenen aikana tämä ihmetys on muuttunut itsestäänselvyydeksi. Internet ei noudata maan rajoja, sen paremmin kartalle piirrettyjä kuin poliittisiakaan. Parhaatkaan sensuurijärjestelmät eivät estä ajatusten kulkua halki maapallon ja takaisin.

On luonnollista, että nettiprojekteissa kerätään saman aiheen ääreen ihmisiä monista eri maista. Tämä pätee alallamme myös netin ulkopuolella. On vaikeaa löytää keskisuuri tai suuri tietotekniikan alalla toimiva yritys, josta et löydä palkkalistoilta vaikkapa intialaisia tai kiinalaisia. Mielestäni voidaan jopa hieman yleistää toteamalla, että kansainvälisyys ja työperäinen maahanmuutto ovat välttämättömiä tietotekniikan alalla. Tarvittava, erikoistunut osaaminen hankitaan taloon sieltä mistä se saadaan. Kansainvälistyminen parantaa osaamisen lisäksi kontakteja, eri kulttuurien tuntemusta sekä yrityksen kielitaitoja.

Ongelmia piisaa

Kansainvälisyydestä suuresti riippuvaisia aloja on toki muitakin. Itse toimin tukkukaupan alalla, jossa kansainvälisyys on myöskin paitsi itsestäänselvyys, myös ehdoton välttämättömyys. Niin tieto kuin ihmisetkin kulkevat puolin ja toisin vierailemassa yhtenään. Maahanmuuttopolitiikan kärkevin keskustelu tuntuu sen rinnalla hyvin etäiseltä. Tällainen yritys ei palkkaa vierasmaalaista imagosyistä, vaan yksinkertaisesti liiketaloudellisin perustein. Uskoakseni moni piraatti näkee työperäisen maahanmuuton juuri näin, päivänselvänä osana nykyaikaista, kansainvälistä yritystoimintaa.

Oma kokemukseni on, että työperäinen maahanmuutto on Suomessa kömpelösti hoidettua. Työnantajalle työluvan saaminen haluamalleen työntekijälle on usein liialti tuurista ja virkamiehen mielialasta kiinni. Pienet yritykset ovat monesti vaikeuksissa asiaan liittyvän byrokratian ja maan tapojen välissä. Tulkinnat ja käytännöt vaihtelevat eri puolilla maata ja usein myös jatkuvasti kalenterivuoden varrella. Ajankohtaisohjelmat ovat muistuttaneet aiheeseen liittyvän myös rikollisuutta monessa muodossa. Näitä ongelmia ei ratkota yksinkertaistaen huutamalla maahanmuuton puolesta tai vastaan.

Vain osa totuudesta

Maahanmuutto on, kuten aiemminkin todettu, laaja aihe. Työperäinen maahanmuutto on vain osa tätä kokonaisuutta. Aiheen laaja-alaisuuden vuoksi olisikin eduksi, että asiasta olisi päättämässä hyvin monenlaisia näkemyksiä. Piraattipuolueella on varmasti annettavaa tähän keskusteluun uniikin ja käytännönläheisen näkökulman muodossa. Monipuolisiin näkemyksiin ja kokemuksiin perustuvalla avoimella keskustelulla voidaan varmasti lähteä avaamaan myös muita esille tulleita maahanmuuton ongelmia. Piraattipuolueen voimallisesti ajama avoimuus ja läpinäkyvyys eivät nekään ole huonoja työkaluja tämän ongelman edessä.

Luonnollisesti Piraattipuolueen monilla kansanedustajaehdokkailla, myös allekirjoittaneelle, on monenlaisia mielipiteitä maahanmuutosta laajemmaltikin. Aiheesta kiinnostuneiden kannattaakin tutustua ehdokkaiden kotisivuihin ja blogeihin.

Olen ehdolla Pirkanmaan vaalipiirissä. Tutustu kotisivuihini tai blogiini.

Työ, tekijä ja tietoyhteiskunta

On todettu, varsin perustellusti, ettei Piraattipuolue sijoitu selkeästi perinteiselle vasemmiston ja oikeiston akselille. Itse asiassa varsin moni nykyajan poliittinen liike on vaikea sijoittaa tälle perinteisille asteikoille jo yksinkertaisesti siitä syystä, että elämme erilaisessa maailmassa verrattuna näiden aatteiden syntyaikoihin. On kuitenkin yksi asia jättäytyä pois tältä asteikolta ja aivan toinen asia astua mukaan peliin, jossa nämä mittarit ovat yhä voimissaan.

Vanha kiista jatkuu

Kuten iso osa kansasta, myös allekirjoittanut on pitkään seurannut työntekijä- ja työnantajajärjestöjen välistä sanasotaa eri medioissa. Mitä kauemmin asiaa seuraa, sitä selvemmin siitä tuntuu erottuvan kaksi varsin kärkevää ääripäätä. Milloin kaikki työntekijät ovat joustamattomia, milloin puolestaan kaikki työnantajat rosvoja. On epäilemättä viisasta välttyä joutumasta näiden taistelukenttien keskelle, mutta aiheet sinänsä eivät ole suomalaisessa politiikassa vältettävissä. Tämä on asia, joka myös Piraattipuolueessa on ymmärrettävä. Työ on ja pysyy poliittisen keskustelun asialistan kärjessä.

Pidän erinomaisena linjana Piraattipuolueen sitoutumattomuutta perinteisen työnantaja-työntekijä-kiistan kiemuroihin. On toki erittäin todennäköistä, että ehdokkaiden parista tulee löytymään henkilökohtaisia kannanottoja molempiin suuntiin. Tämä olkoon jokaisen oma asia ja on varmaa, että perusteluja löytyy moneen erilaiseen, ristiriitaiseenkin näkökulmaan.

Lopultakin jokainen puolue on varmasti samaa mieltä siitä, että hyvä työllisyys ja hyvä työntekijöiden vointi on tärkeä yhteiskunnallinen tavoite. Uskon, että näitä asioita tulee myös Piraattipuolue sivuamaan eri yhteyksissä. Kenties piraateille oikea reitti työn ja tekijän keskusteluun kulkeekin oman erikoisosaamisen, eli tietoyhteiskunta-aiheiden kautta.

Tietoyhteiskunnan taakka

Tietotekniikasta voi sanoa kuten tulesta – hyvä renki, mutta huono isäntä. Tietoyhteiskunnan kehityksessä monesti unohtuu se, että tietotekniikka on lopulta vain työtapa, ei niinkään itseisarvo. On asioita, joita tietokoneet ja robotit eivät osaa tehdä. Tämän myötä on hyvin ikävää nähdä vaikkapa julkisella terveydenhuoltoalalla IT-hankkeita, jotka ovat lisänneet työn määrää ja vaikeuttaneet pääasiaa, eli potilaista huolehtimista. Tällöin tietotekniikka on noussut isännän rooliin, mihin se ei missään nimessä kuulu. Tuli niinsanotusti riistäytyy käsistä, aivan liian usein.

Huono tietoyhteiskunnan hallinto johtaa ennen pitkää paitsi taloudellisiin, myös inhimillisiin kuluihin. Jatkuva uuden oppimisen pakko ja tekniset ongelmat ovat omiaan lisäämään stressiä, sairaspoissaoloja, masentuneisuutta ja jopa työkyvyttömyyttä. Budjetin ylittävät IT-projektit saattavat myös johtaa lomautuksiin ja irtisanomisiin, siten lisäten ennestään paineita työpaikalla. Tietotekniikan merkitys niin julkisella kuin yksityisellä puolellakin on tänä päivänä niin merkittävä, että sen vaikutukset koko organisaatioon on mietittävä huolella. Riippuvuus tietotekniikasta on kasvanut sille tasolle, että virastot jumiutuvat ja jopa liikenne seisahtuu yllättävän tekniikkavirheen johdosta.

Yksityisen sektorin näkökulmasta Piraattipuolueen tärkein sanoma on sähköisen asioinnin kehittäminen. Pienikin yritys tarvitsee jatkuvaa yhteydenpitoa monien kunnan ja valtion laitosten kanssa. Yrityksen kasvaessa näiden yhteydenpitotapojen tehokkuus voi koitua niin säästöksi kuin kohtaloksikin. Tieto on Piraattipuolueelle osaamisalueen ytimessä, sen tehokas ja turvallinen liikkuvuus selkeä tavoite. Tämä vaatii modernia osaamista päättäviin elimiin, mutta myös kykyä ymmärtää tekniikan rajat. Avoimuuden tukeminen julkisessa toiminnassa on omiaan parantamaan myös yksityisen puolen kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla.

Yhteispelillä

Työ ei ole yksinkertainen asia nykyaikaisessa yhteiskunnassa. On mielestäni väärin nimetä ketään tahoa työn tai työelämän yleisasiantuntijaksi. Parhaassa tapauksessa yhteiskunta oppii ammentamaan asiantuntemusta eri alojen osaajilta ja tähän pöytään Piraattipuolue voi tarjota oman osuutensa. Tiimipelin edellytykset ovat nykypolitiikassa verrattain huonot, mutta tätäkin voidaan rakentavilla ehdotuksilla parantaa.

Kenties loppupeleissä Piraattipuolue voi toimia myös perinteisiä tahoja puolueettomampana osapuolena iänikuisissa työnteon kiistakysymyksissä. Yksi jos toinenkin poliittinen kiista on maailmassa ratkennut uusien välittäjien ja raikkaiden ajatusten avulla.

Ei vain tekijänoikeuksia

Nyt kun Piraattipuolue on saanut kannattajakorttiurakan loppuun, on hyvä aika lähteä miettimään seurauksia. Puolueeksi rekisteröinti kertoo vaaleihin lähdöstä, minkä johdosta puolueen on ryhdyttävä etsimään ehdokkaita. Ehdokasasettelu nostaa esille monenmoisia aiheita, persoonia ja näkökulmia. Piraattipuolueen avoin aatemaailma pitää varmasti huolen siitä, että Perussuomalaisten ympärille noussut kohu oman porukan värikkyydestä jää kirkkaasti kakkoseksi. On hyväksyttävä ja opittava arvostamaan sitä, että puolueen parista löytyy hyvin monenlaisia ihmisiä. Ehdokasasettelussa näkisin, että tähän on myös voimakkaasti pyrittävä.

Kun puhuin tervetulopuheen isännöidessäni Piraattipuolueen perustuskokousta, totesin tarjoavani apuani siksi, että uskon itse ja yritykseni myötä omaavani jonkin asteen vihjeen tietoyhteiskunnan asioista. Vihjeellisyydellä tarkoitan perustietoa asioista, enkä missään nimessä halua implikoida olevani minkään asteen IT-guru. Pointti onkin, että ei tarvitse ollakseen guru ymmärtääkseen vaikkapa nettisensuurin ongelmia tai valtionhallinnon sähköistämisprojektien epäonnistumisia. Luonnollinen logiikkaketjun jatke on todeta, että valitettavasti edes tätä perustietämystä ei ole kovin laajalti tarjolla julkishallinnossa – tai kun sitä on, sitä ei käytetä. IT-projekinhallinnan koukeroiden käsittely on aihe, josta toivon näkeväni vielä runsaasti keskustelua Piraattipuolueen parissa.

Piraattipuolueen ns. ykkösaihe on tänä päivänä harvalle epäselvä. Mielestäni saman katon alle mahtuu kuitenkin paljon muutakin. Julkishallinnon IT-asiainhoidon kyvyttömyys on jo itsessään aihepiiri josta irtoaisi blogiteksti jos kymmenenkin. Omalta osaltani haluan korostaa edellä mainitun lisäksi nuorten harrasteita ja monenlaisia kulttuuriaiheita. Ounastelin jo pitkään, että nuorten kulttuuriharrasteissa tapaamani tietotekniset ja juridiset haasteet eivät ole vain nuorille uniikkeja. Asia vahvistui äskettäin, kun aloitin tehtäväni Pispalan Sottiisin päätoimikunnassa ja pääsin tutustumaan tämän perinteikkään tapahtumaorganisaation toimintaan. Ensivaikutelman pohjalta väittäisin, että ensimmäisestä poliittisesta luottamustoimestani ei ole tulossa lainkaan tylsä. Tämä on sanoma, joka on hyvä muistaa ruohonjuuritason politiikassa.

Vaan hittoakos kansantanhuilla on tekemistä piraattien kanssa? Väittäisin että paljonkin, sillä piraattiaatteen tärkeä ominaisuus on kulttuuriperimän suojelu, jakelu ja kunnioittaminen. Monenmoiset perinteitä ja traditioita suojelevat yhdistykset kamppailevat näkyvyydestä Internet-aikakaudella. Aktiivinen netinkäyttäjä ei halua sivuilta vain tekstimuotoista puisevaa historiikkia, vaan kuvia, videoita ja musiikkia. Nykytekniikalla on täysin turhaa jättää multimediasisältö käyttämättä – miksi kirjata vain resepti kun kakkuakin voi tarjota? Usein kyse on resurssien puutteesta, ajoittain nettitaitojen vajauksesta, mutta väittäisin pahimman ongelman olevan juridinen.

Omalla pienellä kokemuksellanikin olen huomannut, kuinka moni audiovisuaalinen otos on jäänyt virallista julkaisua vaille vain TO-mafian epäinhimillisten taksojen vuoksi. Ajoittain tilanne on kahta pahempi, sillä tarpeellisia lupia ei ole edes mahdollista hankkia ilman huomattavan monimutkaista, montaa eri tahoa käsittävää prosessia. Monesti toki julkaisu tehdään juridisesta ongelmasta huolimatta, siinä toivossa että seurauksia ei tule. Tällainen tuuripeli ja pelossa eläminen on kuitenkin kotoisin idealistan häntäpäästä.

Piraattipuolueen voimallisesti puolustama kulttuuri ei ole alle kolmekymppisten nörttipoikien yksinoikeus. Esimerkkien löytäminen läheltä jokaista sukupolvea ei ole vaikeaa. Toivon ja uskon, että pystymme herättämään tällä tavoin laajaa kiinnostusta kaikille tärkeään aiheeseen – tarvittiin siihen sitten kansantansseja tai vaikka iskelmää.

Kirjoittaja on tamperelainen Tietovelhot Oy:n toimitusjohtaja, Japan Pop -lehden toimituspäällikkö sekä Säätöyhteisö B2 ry:n puheenjohtaja. Myös monenlaista muuta aktiviteettia yhdistysten, kulttuurin, sananvapauden ja paikallispolitiikan parissa tulee harjoitettua. Terveydellisistä syistä viimeisen vuoden ajan toiminta on ollut passiivisempaa, mutta uskoa julkisen hoitojonon lyhenemiseen on ilmassa. Varsinainen blogini löytyy Aamulehdestä.