Piraattipuolueen politiikka, laajempi näkökulma

Piraattipuolueen ajamat asiat liittyvät vahvasti tietoyhteiskunnan rakentamiseen, niin vahvasti että puoluetta on kritisoitu yhden asian puolueeksi. Terveellä pohjalla olevan tietoyhteiskunnan rakentaminen on kuitenkin tällä hetkellä ajankohtainen asia oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan säilymiseksi ja kehittämiseksi.

* * *

Vaikka tietokoneita on ollut kotikäytössä yleisesti jo 1980-luvulta lähtien (Commodore 64 on kohta 30 vuotta vanha!) ja Internet 90-luvulta, on tietotekniikan merkitys yhteiskunnassa kasvanut huomattavasti vasta aivan viime vuosina. Siihen liittyy niin tekniikan kehittyminen kuin helpommin käytettävät ja laadukkaammat palvelut. Internetin käyttöaste on ylittänyt kriittisen pisteen, niin että nuorten lisäksi lähes kaikki työikäiset käyttävät Internettiä Suomessa ja muualla kehittyneessä maailmassa.

Ajatellaan aikaa neljä vuotta eli yhden eduskuntakauden verran taaksepäin tästä hetkestä. Tässä ajassa ovat tulleet Facebook, Twitter, Spotify, Googlen katunäkymät ja moni muu palvelu. Youtube julkaistiin vuonna 2005 eli lähes koko sen taival mahtuu neljään vuoteen. Käyttökelpoinen netti on tullut kännyköihin, pienet netbook-kannettavat ovat laskeneet tietokoneiden hintoja ja iPhone osoitti kuinka kosketusnäytöllä rakennetaan intuitiivinen käyttöliittymä. Viihteessä on tullut mm. Nintendo Wii, Blu-ray, analogisten tv-lähetysten loppuminen ja 3D-elokuvat teatteihin. Flash-muistien kapasiteetti on neljässä vuodessa satakertaistunut!

Kaikki tämä näkyy tällä hetkellä selkeimmin ihmisten vapaa-ajassa ja viihteessä, mutta tietoyhteiskunnan muutos tulee nopeasti muuttamaan kaikkia yhteiskunnan perusrakenteita. Julkisessa hallinnossa tietotekniikka auttaa lisäämään avoimuutta ei vain päätöksenteossa vaan kaikessa toiminnassa. Työelämässä on käynnissä tietoyhteiskuntaan siirtymisen murros, joka on luonnollista jatkoa siirtymälle maatalousyhteiskunnasta teollisuusvaltaisuuden kautta palveluyhteiskunnaksi. Nyt palveluyhteiskunta muuttuu tietotekniikan myötä muuttaen ihmisten työtä.

Jos muutos hoidetaan hallitusti ja harkiten, tietoyhteiskunta lupaa meille lisääntynyttä tehokkuutta ja vapautuvia resursseja, joiden kautta saadaan vaurautta, hyvinvointia ja kulttuurin kukoistusta, kuten tekniikan kehitys on meille tähän mennessä jo antanut.

* * *

Mutta kehityksessä on myös nähtävissä uhkia. Tietoyhteiskunnassa tieto ja tiedon omistaminen on yhä arvokkaampaa. Tiedon omistamiseen on yhteiskunnassa kaksi välinettä: tekijänoikeus ja patentointi.

Ensinnäkin selvennykseksi: Piraattipuolue ei ole tekijänoikeuksia vastaan siinä mielessä, että teoksen luojalla tulee olla oikeus tulla tunnustetuksi teoksen luojana. Sen sijaan Piraattipuolue ottaa kantaa siihen kuinka muut, esimerkiksi kuluttajat, voivat käyttää hallussaan olevaa kulttuuria esim. jakamalla se ystäviensä kanssa.

Internetin aikakaudella on yhä helpompi nauttia kulttuurista laajasti. Eri alakulttuureihin voi tutustua omalta tietokoneelta, vanhat kadonneet nostalgiset aarteet löytää Youtubesta ja Spotifysta ja samoista asioista pitävien ihmisten kanssa voi vaihtaa mielipiteitä, ehkä jopa henkilökohtaisesti itse artistien kanssa. Kulttuurin rikkaus on ihmiskunnan suurin aarre eikä siihen tulisi suhtautua vähätellen.

Musiikkia, elokuvia ja kirjallisuutta julkaisevat suuryritykset sekä tekijänoikeusjärjestöt pyrkivät kuitenkin omistamaan tiedon ja tiedonjakelukanavat samalla rajoittaen ihmisten vapaata ajatustenvaihtoa. Sen sijaan että tekijänoikeusaikaa lyhennettäisiin kulttuurin vapauttamiseksi, tekijänoikeusajat ovat jatkuvasti pidentyneet.

Tekijänoikeuden suoja-ajan kehitys Yhdysvalloissa

Kuva 1. Tekijänoikeuden suoja-ajan kehitys Yhdysvalloissa (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_copyright_law #Modern_US_copyright_legislation)

Suomen nykyinen 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen jatkuva tekijänoikeuden suoja-aika ei ole mitenkään perusteltavissa kulttuurintekijöiden motivoimisella tai edun puolustamisella. Myös tekijänoikeuksien valvonta on tiukentunut. Suomessa viimeksi aiheesta käytiin keskustelua vuonna 2005, kun ns. Lex Karpela toteutti tarkennuksia tekijänoikeuslakiin.

Patenttien suhteen teollisuus on yrittänyt laajentaa patenttioikeuksia ohjelmistoihin ja geenitekniikkaan. Molemmissa on kyse suuryritysten monopolipyrkimyksistä eikä näiden yksinoikeuksien myöntäminen yhteiskunnan kannalta ole perustelua. Liian laajojen patenttioikeuksien seuraukset ovat nähtävissä suuryritysten patenttien ristiinlisensioinnissa, mikä osoittaa niiden haitan tekniikan kehitykselle ja terveelle kilpailulle.

Terve kilpailu ja tekniikan kehitys on eduksi meille kaikille. Esimerkiksi lääketieteellisten hoitojen ja hoitotekniikan kehitys vaikuttaa suoraan ihmisten elämän laatuun ja terveysdenhoidon kustannuksiin. Tekniikan kehitys tuo luontoa säästäviä teknologioita ja esimerkiksi uusiutuvien energioiden käyttöönotto voi viivästyä ja tulla kalliimmaksi liian laajojen patenttioikeuksien takia.

* * *

Jos mietitään poliittisen vaikutuksen mahdollisuuksia, niin perinteinen vasemmisto-oikeisto -asettelu on selvästi vanhanaikainen. Suomella on Euroopan unionissa selkeä rooli pohjoismaisena hyvinvointivaltiona ja pohjoisen ulottuvuuden reunaehdoilla eikä talouspolitiikassa ole reaalisesti paljon liikkumavaraa, mikä näkyy mm. suurten puolueiden samankaltaisuutena.

Väitän että piraattipuolueen agenda vapauttaa tieto ihmisten ja yhteiskunnan käyttöön rajoittamalla sen omistamista sekä ihmisten sananvapauden ja yksilön oikeuksien puolustaminen ovat vaikuttavimmat tavat edistää yhteiskunnan myönteistä kehitystä. Sen kautta voidaan rakentaa sisäänrakennettu tapa rajoittaa tuloerojen kasvua ja tehdä tietoyhteiskunnasta tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi.

Vihreälle aattelle oli yhteiskunnallinen tilaus 1980-luvulla ja nyt vihreys on levinnyt jo kaikkien suurten puolueiden ohjelmiin. Tällä hetkellä terveen tietoyhteiskunnan rakentaminen on yhteiskunnan tärkein tehtävä. Se tulee vaikuttamaan laajasti niin ihmisten hyvinvointiin kuin talouteemme. Koska toisena osapuolena ovat suuryritysten intressit omistaa tietoa, on työtä ihmisten ja yhteiskunnan etujen turvaamiseksi tehtävä aktiivisesti, ei vasemmalla kädellä haparoiden kuten nyt Suomessa tehdään. Siksi nyt tarvitaan Piraattipuoluetta!