Puolueohjelman laajentaminen

Lähtökohta

Maaliskuussa pidetyn palautekyselyn ja puoluehallituksen sekä piiriyhdistysten edustajien suunnittelutapaamisen pohjalta hallitus on päättänyt, että puolueen kevätkokouksen käsiteltäväksi laaditaan esitys puolueen ohjelman laajentamiseksi.

Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneista kannatti ainakin jonkinasteista ohjelman laajentamista ja kaikki suunnittelutapaamiseen osallistuneet kannattivat tai hyväksyivät ajatuksen, että puolueohjelmaa tulee laajentaa jonkin verran. Vain hyvin harva kannatti puolueen muuttamista ’yleispuolueeksi’, joten laajentamisen jälkeenkin puolueen fokus on selkeästi tietoyhteiskunnassa ja kansalaisoikeuksissa.

Ohjelman muutosesitysten on tarkoitus olla valmiina toukokuun puoliväliin mennessä.

Talouspolitiikkaa

On osoittautunut, että puolueen täytyy voida esittää kattavia näkemyksiä talouteen liittyen. Esimerkiksi toukokuussa 2014 pidettävissä europarlamenttivaaleissa ollaan hyvin heikoilla eväillä, mikäli lähdemme ilman minkäänlaista kantaa eurokriisiin. Lisäksi perustulokanta vaatii tarkempaa mallia sekä, mikä ehkä olennaisempaa, johdonmukaisen näkemyksen siitä, miten mahdollista ideaalista perustuloa kohti pitäisi edetä.

Arvoliberalismia halutaan vahvistaa

Puolueohjelmassa on jo selkeä periaatelinjaus yksilönvapauksien puolesta, mutta sen lisäksi halutaan konkreettisia linjauksia jotka erottavat piraatit muista puolueista, jotka haluavat näyttää arvoliberaaleilta, mutta välttävät ottamasta suoraan kantaa keskeisiin kysymyksiin. Harkittaviksi on ehdotettu muun muassa päihdepolitiikassa huumeiden dekriminointia ja kannabiksen laillistamista sekä tupakka- ja alkoholilainsäädännön tiukennusten vastustamista, yleistä ja yhtäläistä vapaaehtoista asevelvollisuutta, rahankeräyksen sallimista kansalaisille ja yleishyödyllisille yhdistyksille, sekä seikkaperäistä eutanasialainsäädäntöä.

EU:n ja jäsenvaltioiden suhde

EU-vaalien vuoksi on otettava kantaa myös kansallisvaltioiden ja EU:n suhteeseen. On tärkeää esittää näkemyksiä siitä, minkä päätöksenteon tulee tapahtua paikallisella tai kansallisella, minkä eurooppalaisella tasolla. Euroopan demokratiakehitystä varjostavat vaikutusvaltaiset lobbauskoneistot sekä järjestelmän raskas byrokraattisuus; näille tulisi tarjota vaihtoehtoina rakenteellista avoimuutta ja suoraa kansalaisvaikuttamista.

Koulutus ja tiede

Palautekyselyssä korostui, että koulutus- ja tiedepolitiikasta halutaan puolueelta näkemyksiä. Puolueen aktiivit ovat yleensä perehtyneet näihin aiheisiin varsin hyvin, joten luontaisesti puolueella olisi paljon annettavaa koulutuspolitiikan kehittämiseksi sekä tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi muutenkin kuin vain immateriaalioikeuksien rajoituksia löyhentämällä. Aiemmin puolueohjelmaan jo hyväksytyistä ehdotuksista, toisen kotimaisen kielen pakollisuuden poistamisesta ja uskonnonopetuksesta luopumisesta, on esitettävä tarkempi malli, jossa muutokset suhteutetaan koko opetussuunnitelmaan.

Tekijänoikeudet ja demokratia

Puolueohjelman keskiön suhteen on odotettavissa tarkennuksia ja lisäyksiä. Erityisesti demokratian kehittäminen ja tekijänoikeudet kaipaavat päivittämistä liittyen tuoreisiin poliittisiin muutoksiin. Esimerkiksi kansalaisaloitejärjestelmän toteutuminen on tärkeä ottaa huomioon puolueen tavoitteita uudistettaessa. Järkeä tekijänoikeuteen -kansalaisaloitteessa on ilmaistu joitain piraattipuolueen ajatuksia sivuavia tavoitteita, joita tulee harkita oikeansuuntaisina ratkaisuina edetessä kohti selvästi joustavampia ja rajallisempia tekijänoikeuksia. Varsinkin on syytä miettiä tekijänoikeussopimuksia koskevaa kohtuullisyyspykälää.

Uudistuksen suuntaviivat
Nykyinen puolueohjelma