Suositeltavia kansalaisaloitteita

Suomessa on nyt voimassa laki, jonka myötä 18 vuotta täyttäneet kansalaiset voivat tehdä eduskunnan käsittelyyn meneviä laki- ja toimenpidealoitteita. Aloitteen taakse tarvitaan 50 000 allekirjoitusta puolessa vuodessa. Tällä hetkellä on avoinna useita kansalaisaloitteita, jotka vastaavat Piraattipuolueen tavoitteita (puolue ei ole laatinut näitä aloitteita, vaan ne ovat laajemman kansalaisaktiivisuuden tulosta):

Järkeä tekijänoikeuslakiin

Toimenpidealoite perustulosta

Puolueohjelma: ”Sosiaaliturvan tulee pääosin perustua kaikkien kansalaisten vastikkeettomaan perustuloon, joka mahdollistaa kohtuullisen elintason ja kannustaa hankkimaan ylimääräisiä tuloja.”

Kansalaisaloitteen nimirajan laskeminen

Piraattipuolue vaati aikanaan lausunnossaan, että kansalaisaloitteen taakse tarvittava nimimäärä olisi 20 000 ja keräysaikaa vuosi. Nyt määrä on 50 000 ja keräysaikaa puoli vuotta. Kansalaisaloitteessa esitetään rajan laskemista 10 000:een, mutta keräysaika pysyisi puolena vuotena.

Lisäys 13.3.: Ks. myös blogaus Kansalaisaloitetta pitää vielä kehittää.

Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla (päivitys 13.3.: linkki vaihdettu toiseen, suositumpaan aloitteeseen)

Puolueohjelma: ”Toisen kotimaisen kielen opiskelun tulee olla kaikilla oppiasteilla vapaaehtoista.”

Kannabiksen käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta luopuminen

Puolueohjelma: ”Yksilönvapauksiin kuuluu itsemääräämisoikeus silloinkin, kun se on haitaksi henkilön omalle terveydelle.”

Vallan uusjako – sitovat kansanäänestykset käyttöön

Aloitteessa esitetään, että aloitteen tekijä voisi valita, viekö asian eduskunnalle vai sitovaan kansanäänestykseen.

Puolueohjelma: ”Kansalaisilla tulee olla paremmat mahdollisuudet vaatia lisää tietoa käsiteltävistä asioista ja päätöksistä, sekä vaikuttaa itse päätöksentekoon, esimerkiksi kansalaisaloitteiden ja kansanäänestysten muodoissa.”

Lausunto: ”Olisi syytä harkita myös varsinaisen suoran kansanäänestysaloitteen käyttöönottoa.”

Henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden puolesta

Aloitteen mukaan ”valtiolla ei ole oikeutta puuttua yksilön henkilökohtaiseen vapauteen, kun kyseessä on yksilön oma elämä, vaan ainoastaan henkilöiden väliseen toimintaan silloin, kun yhden toiminta uhkaa toisia”.

Puolueohjelma: ”Lain on taattava ihmisille mahdollisimman kattavat yksilönvapaudet, jotka mahdollistavat sellaisen toiminnan, joka ei loukkaa muiden vapauksia. Yksilönvapauksia tulee rajoittaa ainoastaan sen ollessa välttämätöntä toisten vapauksien ja oikeuksien suojaamiseksi. Teon kieltämisen perusteeksi ei riitä se, ettei joku pidä siitä. Yksilönvapauksiin kuuluu itsemääräämisoikeus silloinkin, kun se on haitaksi henkilön omalle terveydelle.”

Aloite eduskunnalle eutanasialainsäädännön valmisteluun ryhtymisestä (lisätty 13.3.)

Puolueohjelma: ”Yksilönvapauksiin kuuluu itsemääräämisoikeus silloinkin, kun se on haitaksi henkilön omalle terveydelle.”

Kesäajasta luopuminen (lisätty 14.3.)

Puolueohjelma: ”Piraattipuolue haluaa poistaa kesäaikajärjestelmän käytöstä EU-tasolla, jossa nykyinen Suomen käyttämä järjestelmä on määritetty.”

Kohti eurovaaleja

Vuonna 2012 piraatit kunnostautuivat ympäri Eurooppaa taistelemalla eturintamassa ACTA-sopimusta vastaan. Piraattien yhtenäiset ponnistukset eri maissa olivat merkittävässä osassa siinä, että riittävästi poliittista painetta syntyi sopimuksen pysäyttämiseksi. Myös Suomessa järjestettiin runsaasti ACTA:an liittyvää toimintaa. Vuoden aikana seurasimme ja kommentoimme myös tietoyhteiskuntakaari-lakihankkeen valmistelua ja esitimme näkemyksemme vihapuhetyöryhmän raportista. Kunnallisvaalit olivat toinen merkittävä tapahtuma, jossa puolueen aktiivit tekivät kiitettävästi työtä eri puolilla maata. Emme kuitenkaan saaneet valtuustopaikkoja, ja tämän vuoksi puolueessa on ollut paljon keskustelua tulevaisuuden suunnasta.

Kartoittaaksemme puolueen jäsenten, kannattajien ja tukijoiden näkemyksiä puolueen toivotusta suunnasta, olemme avanneet palautekyselyn. Kysely on jatkoa vuoden 2010 palautekyselylle, johon saatiin peräti 1 000 vastausta. Tällä kertaa kysytään erityisesti suurista linjoista: miten puolueen kannattaa jatkaa tästä eteenpäin? Kyselyn tuloksista saamme tärkeää tietoa, jota hallitus käyttää jatkotoimenpiteistä päättäessään. Toivon mahdollisimman monen vastaavan!

Kyselyn tulokset ovat tärkeässä asemassa kun pohditaan, millä  eväillä kesäkuun 2014 eurovaaleihin ja huhtikuun 2015 eduskuntavaaleihin  kannattaa lähteä. Tätä on hyvä pohtia myös vastatessa: kannattaako Piraattipuolueen jatkaa kuten tähän asti, vai tehdä radikaalisti jotakin uutta?

Kyselyyn voit vastata täällä: http://piraattipuolue.fi/kysely2013

Eurovaaleihin asetetaan enintään 20 ehdokasta valtakunnallisesti. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun jokaisessa Suomen kunnassa on mahdollista äänestää piraattia.

Kevät 2013 etenee alustavan aikataulun mukaan seuraavasti:

  • Palautekysely on avoinna 26.2.–15.3
  • Puoluehallituksen, piiriyhdistysten ja Piraattinuorten hallituksen edustajat kokoontuvat suunnittelutapaamiseen Helsingissä 16.–17.3. pohtimaan kyselyn tuloksia ja eurovaaleihin valmistautumista.
  • Maaliskuun loppupuolella: puoluehallitus päättää palautekyselyn ja suunnittelutapaamisessa käytyjen keskustelujen pohjalta joko että puolueohjelmamuutoksia ei aleta valmistella, tai päättää valmistelutyön aloittamisesta, sen vastuuhenkilöistä ja aikataulusta.
  • Maalis-huhtikuussa: ilmoittautuminen eurovaaliehdokkaita koskevaan jäsenäänestykseen. Jos ilmoittautumisia tulee korkeintaan 20, jäsenäänestystä ei järjestetä vaan päätösvalta siirtyy puoluekokoukselle. Jos ilmoittautumisia tulee yli 20, jäsenäänestys pidetään sähköisesti huhti-toukokuussa.
  • Toukokuun loppupuolella: mahdollinen esitys puolueohjelman muutoksista valmis.
  • Kesäkuun loppupuolella: puoluekokous, jossa päätetään mahdollisista puolueohjelman muutoksista ja asetetaan eurovaaliehdokkaat, mikäli jäsenäänestystä ei pidetty.

Kesäkuun puoluekokouksen jälkeen on siis vajaa vuosi aikaa rakentaa eurovaaliehdokkaille valtakunnallinen kampanja. Siinä riittää tekemistä!

 

Tekijänoikeuslaissa on paljon parannettavaa

Sosiaalisessa mediassa on kuukauden ajan keräilty allekirjoituksia kansalaisaloitteeseen tekijänoikeuslain korjaamiseksi. Aloitteen tavoitteet ovat Piraattipuolueen näkökulmasta kannatettavia ja sen vuoksi puolue tukee sitä. Esimerkiksi puolueen logoa voi ja kannattaa käyttää kampanjan yhteydessä.

On toki aiheellista todeta, ettei Piraattipuolue ole ollut millään tavoin mukana aloitteen tekemisessä. Käsittääkseni aloitteen taustalla ei ole ollut juurikaan puoluepoliittisia hahmoja vaan lähinnä eri alojen toimijoita, jotka ovat huomanneet tekijänoikeuslain suuret virheet ja päättäneet tehdä jotain asian hyväksi.

Piraattipuolueen tavoitteet tekijänoikeuksien suhteen ovat selkeästi radikaalimpia, joskin mielestämme eivät lähellekään niin radikaaleja kuten usein oletetaan. Olennaisinta meidän tavoitteissamme on palauttaa tekijänoikeudet perinteiseen rooliinsa niin, etteivät ne estä tietoyhteiskunnan kehitystä eivätkä vaaranna esimerkiksi yksityisyyden suojaa tai oikeusturvaa. Tämä aloite ei korjaa kaikkia tekijänoikeuslain ongelmia eikä se mene piraattien mielestä riittävän pitkälle, mutta se on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan. Ainakin pahimmat ylilyönnit pyritään korjaamaan.

On selvää, että kaikkia tarpeellisia muutoksia ei voida saada aikaan käden käänteessä, eikä tämän aloitteen läpi meneminen vielä takaa tavoitteiden toteutumista.

Oleellista on saada kivi töytäistyä liikkeelle. Tähän mennessä etujärjestöt ovat punnertaneet suoja-aikojen pidennyksiä, valvonnan lisäämistä, rangaistusten koventamista ja siten vähä vähältä tuoneet meidät näiden ongelmien ääreen. Piraatit ovat jo joitain vuosia tehneet töitä, jotta tämä suuntaus kääntyisi toiseen suuntaan. Nyt näyttäisi että riittävän moni suomalainen on havainneet muutoksen olevan tarpeen ja asian takana on riittävästi tahtoa, jotta kivi voi lähteä vierimään oikeaan suuntaan.

Kansalaiset ovat nyt huomanneet, että tekijänoikeuslaki mahdollistaa hämmentäviä ylilyöntejä ja estää kotimaisia toimijoita tarjoamasta sellaisia nettipalveluita, joille on selvästi kysyntää, ja joita nyt voivat tarjota vain ulkomaiset toimijat. Opetuksen suhteen tekijänoikeuslaki on tähän mennessä asettanut varsin kohtuuttomia rajoituksia; toisaalta opettajat ovat olleet myös hämmentyneitä oikeuksiensa suhteen, koska laki ei ole ollut riittävän selkeä.

Ei toki ole kyse siitä, että kelloja siirrettäisiin taaksepäin. Aloitteessakin pyritään kehittämään tekijänoikeuksia niin, että ne voivat vastata tietoyhteiskunnan uusiin haasteisiin.

Tätä kirjoittaessani aloitteella oli 16236 allekirjoitusta, vajaa kolmasosa vaaditusta viidestäkymmenestätuhannesta. Sosiaalisen median kautta kerääminen vaikuttaisi ohittaneen sen vaiheen, jossa eteneminen on suhteellisen nopeaa. Aloitteelle voi kerätä nimiä myös perinteiseen tapaan paperilla, ja ilmeisesti se on nyt tarpeen kampanjan jouduttamiseksi. Aikaa on toki puoli vuotta, mutta mitä pikemmin asia etenee, sen parempi.

Tulkaa siis, Piraatit: on aika liittyä taistoon!