Puolueohjelmaa uudistetaan

Tämän blogauksen keskeistä sisältöä käsitellään myös Piraattiradion uusimmassa jaksossa (YouTube)!

Osallistu puolueohjelman laajentamista koskevaan keskusteluun keskustelupalstalla!

Heti viime eduskuntavaalien jälkeen Piraattipuolueen pitkäaikainen aktiivi Kaj Sotala avasi keskustelun siitä, pitäisikö puolueen ohjelmaa laajentaa yksityisyys-, sananvapaus- immateriaalioikeus-, avoimuus- ja tietoyhteiskunta-asioiden ulkopuolelle. Varsinkin vaalikampanjan aikana oli huomattu, että ehdokkailla oli monia yhteneviä näkemyksiä myös puolueohjelman ulkopuolisista asioista, että nykyistä agendaa on vaikea saada esille tilanteessa, jossa julkinen keskustelu pyörii aivan muiden asioiden ympärillä, ja että varsin monet äänestäjät toivoisivat puolueelta edes jonkinlaista talous- ja sosiaalipoliittista kantaa. Kesäkuun puoluekokouksessa päätettiin, että puolueohjelman laajentamistarvetta selvitetään.

Loppukesästä toteutettiin Piraattipuolue-kysely, jonka tulokset tukevat ajatusta puolueohjelman laajentamisesta. Noin 40 % vastaajista toivoi puolueohjelman laajentamista ja puolet oli sitä mieltä, että laajentaminen lisäisi halua äänestää Piraattipuoluetta. Vain viitisen prosenttia sanoi suoraan, että äänestyshalut vähenisivät. Erilaisista puolueohjelman laajentamisvaihtoehdoista suosituin, jonka 40 % vastaajista valitsi, oli arvoliberaalien ja yksilönvapautta korostavien aihealueiden mukaan ottaminen. Toiseksi suosituin syy, joka lisäsi halua äänestää Piraattipuoluetta, oli puolueen ehdokkaiden vapaamielisyys ja arvoliberaalius.

Yksi merkittävimpiä äänestyshalukkuutta vähentäviä syitä oli, että Piraattipuolue ajaa liian harvoja asioita. Merkittävin tällainen syy oli ”yksittäisten ehdokkaiden mielipiteet, joista olen eri mieltä”, mikä osaltaan myös vahvistaa sitä näkemystä, että monille äänestäjille jäi puolueesta liian hajanainen kuva liian kapean puolueohjelman vuoksi.

Toisaalta noin 40 % piti nykyistä puolueohjelmaa sopivana, eikä puolueohjelman laajentamista haluavien keskuudessa näytä tulosten perusteella olevan mitään yksimielisyyttä siitä, millä tavalla puolueohjelmaa pitäisi laajentaa. Kyselyn sanallisista palautteista, joita tuli runsaasti, ilmeni myös selvästi se, että puolueen jäsenten ja puolueesta kiinnostuneiden piirissä on hyvin erilaisia näkemyksiä monista asioista. Puolueohjelman laajentamista toivottiin ristiriitaisiinkin suuntiin.

Puoluehallituksen sekä piiriyhdistysten hallitusten piirissä tehty kokonaisarvio on, että puolueohjelman maltillista laajentamista tulisi esittää. Puolueen syyskokous pidetään 3.-4.12. Tampereella ja kokoukselle tehdään esitys puolueohjelman laajentamisesta. Laajentamisesitystä työstää parhaillaan puolueen tulevaisuusryhmä, jossa on edustajia eri piiriyhdistyksistä.

Puolueohjelman laajentamisesta on avattu keskustelupalstalle ketju, johon kaikki ovat erittäin tervetulleita keskustelemaan ja esittämään näkemyksiään!

Puoluehallituksen, piiriyhdistysten hallitusten, Piraattinuorten ja tulevaisuusryhmän edustajat kokoontuivat 15.-16.10. Helsingissä keskustelemaan puolueohjelman uudistamisesta. Paikalla oli parikymmentä edustajaa seitsemän vaalipiirin alueelta. Tapahtuman yhteydessä äänitettiin puolituntinen Piraattiradio-jakso, jossa puheenjohtaja Pasi Palmulehto, varapuheenjohtaja Ahto Apajalahti ja tulevaisuusryhmän koordinaattori Lasse Kärkkäinen keskustelevat puolueohjelman uudistamisen taustoista ja esille tulleista laajentamisideoista.

Puolue- ja piirihallitusten tapaamisessa käytiin seuraavia pohdintoja puolueohjelman laajentamisesta:

Lisää nykyiseen puolueohjelmaan liittyviä tai sille läheisiä teemoja?

 • Oikeusturva-asiat (hyvä hallinto ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti, tasa-arvo lain edessä, laillisuusperiaatteen noudattaminen viranomaistoiminnassa) voisi lisätä puolueohjelmaan.
 • Vaatimukset lainvalmistelun parantamisesta pitäisi saada konkreettisemmin esille puolueohjelmassa.
 • ”Demokratian kehittämistä” pitäisi konkretisoida puolueohjelmassa: Suora demokratia? ”Liquid democracy” (Saksan piraattien eräs idea)? Kansalaisaloitteet yms.?
 • Samalla voitaisiin selvittää lähdesuojan varmistamista ja hallinnon avoimuutta laajemmin, kuten myös talouden avoimuutta. Esimeriksi Islannissa on valmisteilla uutta mielenkiintoista näitä aloja koskevaa lainsäädäntöä.
 • Lisää jotain ihan muuta? Arvoliberaalius? Perustulo?

 • ”Kannatamme yksilön valinnanvapauden lisäämistä ja byrokratian vähentämistä.”?
 • Edellisen perusteella ja myös yksityisyyden suojan perusteellakin voidaan argumentoida perustulon puolesta.
 • Pelkkä ”liberaalius” turhan epämääräinen?
 • Sukupuolineutraalia avioliittoa ja huumausaineiden laillistamista ei suoraan puolueohjelmaan, koska niiden puolesta kampanjoinnista ei ole enää saatavissa erityistä lisähyötyä. Sukupuolineutraali avioliitto saattaa hyvinkin toteutua jo kuluvalla vaalikaudella. Puolueen ehdokkaiden joidenkin huumeiden dekriminalisoinnille myönteiset näkemykset ovat jo levinneet, eikä aihetta ole toisaalta syytä korostaa liikaa. Yksilön valinnanvapaus -argumentointi mahdollistaisi myös näiden puolesta puhumisen sopivissa tilanteissa ilman erillistä kirjausta puolueohjelmassa. Ei tehdä puolueohjelmassa näin yksityiskohtaisia kantoja nykyisten ydinaiheiden ulkopuolelta. Sen sijaan perustulo on ”laaja talous-/sosiaalipoliittinen kanta”.
 • Yksi puolueohjelma, vai lisäksi tavoiteohjelma, ja entä erilliset kannanotot ja ehdokkaiden julkilausumat?

 • Yllämainitut lisäykset mahtuvat puolueohjelmaan. Tämän lisäksi voidaan edelleen tehdä puoluekokouksissa tai puoluehallituksessa tarkentavia kannanottoja. Lisäksi ehdokkaat voisivat edelleen tehdä yhdessä julkilausumia.
 • Kunnallisvaaleissa voisi olla kuntakohtaisia ohjelmia esimerkiksi sellaisissa kysymyksissä joihin kyseisessä kunnassa on ”pakko” olla joku kanta.
 • Tavoitteita ei suoranaisesti jaeta tärkeimpiin (ensisijaisiin) ja vähemmän tärkeisiin (toissijaisiin), vaan mielummin esim. puolueohjelman alussa todetaan, mikä on puolueen ydinaluetta ja se perusta, jolle puolueen tavoitteet rakentuvat.
 • Voitaisiin myös kirjata puolueohjelmaan, että ”voidaan tehdä puolueohjelmaa tukevia kannanottoja” puolueohjelman arvoperustaan kuuluvista, mutta siinä tarkemmin mainitsematta jääneistä aiheista.
 • Yllä olevat ovat näkemyksiä keskustelun pohjaksi, keskustelu alkakoon!

  29 vastausta artikkeliin ”Puolueohjelmaa uudistetaan

  1. Yksilönvapaudet ovat huumausaineiden kriminalisoinnissa melkeinpä sivuseikka. Kieltolakia vastaan kampanjointi toisi huomattavaa hyötyä yhteiskunnalle, jos ”mulla on oikeus polttaa pilvee”-argumentaatio vaihdettaisiin esimerkiksi ”kieltolaki on ainoastaan lisännyt päihteiden haittoja niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla, antanut kaupalliset markkinat ammattirikollisten käsiin ja työntänyt satoja tuhansia suomalaisia kohti syrjäytymistä”-argumentaatioon.

   Ilmeisesti piraattipuolue on enemmän kiinnostunut siitä, mitä hyötyä tai haittaa kampanjointi tuo piraattipuolueelle ja sen imagolle.

  2. Tässä blogauksessa ei ollut mitään ”Piraattipuolueen kantaa”, vaan näkökulmia, joita tuli esille asiasta keskusteltaessa. Sinun näkökulmasi on osa sitä keskustelua, jonka perusteella päätetään, mitä tehdään. :)

  3. Tämän ”puolueesta kiinnostuneen” mielestä puolueohjelmaa voisi laajentaa reippaamminkin, esimerkiksi ympäristö- ja tulonjakokysymyksiin. Yksityiskohtainen perustulolinja toki täyttää suuren osan jälkimmäisestä, mutta sekin kaipaisi tuekseen linjaa siitä, mitä tehdään perustuloa odotellessa. Vaikka on hyvä säilyttää yhden poliittisen kärjen taktiikka, linjattomuus muissa kysymyksissä kyllä karkottaa äänestäjän, jonka mielestä on muitakin tärkeitä asioita kuin tietoyhteiskuntapolitiikka.

   Maltillisellakin laajentamisella on hyviä perusteluja; olkoon tämä nyt sitten pidempää aikaväliä koskeva toivomus.

  4. Kieltolaki mukaan järkiperusteluin ja välttäkää liikaa liberaalijuttuihin menemistä.

  5. Arvoliberaalien itsestäänselvyyksien lisääminen puolueohjelmaan voisi ostaa aikaa anarkokapitalistien ja muiden hörhöjen karkottamiseen.

  6. Mikäli huumeiden käytön sallimisessa olisi jotain hyötyä huumeiden haittojen ehkäisemisessä niin se olisi jo otettu käyttöön vanhoissa huumeiden käyttömaissa. Näin ei ole koska huumeiden käyttöä ei voida sallia vapaasti koska se tuhoaa yhteiskunnan.

  7. Mikäli warettamisen sallimisessa olisi jotain hyötyä warettamisen haittojen ehkäisemisessä niin se olisi jo otettu käyttöön vanhoissa waretusmaissa. Näin ei ole koska waretusta ei voida sallia vapaasti koska se tuhoaa yhteiskunnan.

  8. Teillä pitäisi olla jokin suurempi kantava periaate, jonka avulla pystyisi päättelemään mitä mieltä te tulette olemaan asioista, jotka eivät ole vielä edes tiedossa. Ilman tämänkaltaista punaista lankaa mikään puolue – edes Piraattipuolue – ei tule ikinä menestymään.

   Piraattipuolueen agendaan sopisi hyvin jenkkityylinen libertaarius, jossa yleensäkin yksilön oikeuksia korostetaan ja valtion oikeuksia pyritään rajoittamaan. Olivathan merirosvot yksi esikuva länsimaisen individualistista demokratiaa perustettaessa. Tälle olisi myös kysyntää, sillä muut puolueet ovat täydellisen etatistisia.

   Toki muitakin vaihtoehtoja on olemassa, mutta jokin selkeä looginen kokonaisuus on valittava. Itsekin olisin voinut äänestää piraatteja, mutta koska en pystynyt havaitsemaan minkäänlaista johdonmukaista linjaa, jouduin käyttämään ääneni toisaalle. Miten olisitte äänestäneet maamiinakysymyksessä? Entä kreikalle annettavissa tuissa? Kannatatteko liittovaltiokehitystä? Ei sitä pysty päättelemään teidän ohjelmastanne.

   Arvoliberaalius on potentiaalisille äänestäjille itsestäänselvyys. Sen lisääminen puolueohjelmaan ei vaikuta mihinkään.

  9. Kevään eduskuntavaaleissa tuli äänestettyä piraatteja (persut oli liian arvokonservatiiveja), koska suuri enemmistö alueeni piraateista kannatti yksityistä aseenomistusta. Laittakaa puolueohjelmaan mainita yksityisen aseenomistuksen (sisältäen käsiaseet) suojelemisesta.

  10. ”Teillä pitäisi olla jokin suurempi kantava periaate, jonka avulla pystyisi päättelemään mitä mieltä te tulette olemaan asioista, jotka eivät ole vielä edes tiedossa. Ilman tämänkaltaista punaista lankaa mikään puolue – edes Piraattipuolue – ei tule ikinä menestymään.” Saanko kysyä mikä tämä punainen lanka on muilla puolueilla. Itse en hyvällä tahdollakaan erota mitään päivänselvää suuntaa niin ”liberaalien vihreiden” kuin kansallis.. eiku porvarillis, eiku mikäsenytoli hyvinvointivaltiokokoomuksen linjoista.

  11. @öööö Ero on merkittävä. Nämä muut osaavat kertoa hölynpölytarinansa ja markkinoida puolueensa, tavalla joka vetoaa ihmisiin.

  12. ”Saanko kysyä mikä tämä punainen lanka on muilla puolueilla. Itse en hyvällä tahdollakaan erota mitään päivänselvää suuntaa niin “liberaalien vihreiden” kuin kansallis.. eiku porvarillis, eiku mikäsenytoli hyvinvointivaltiokokoomuksen linjoista.”

   Kokoomus: kyvykkäiden, älykkäiden ja kauniiden ihmisten puolue.

   Demarit: duunareiden etuja ajava puolue.

   Keskusta: rehellisten maalaisten puolue. Puolue tuhoutui kun unohti kohderyhmänsä ja kuvitteli muuttuvansa cityliberaaliksi puolueeksi puoluejohdon ilmoituksella.

   Vihreät: maahanmuutto ja seksuaalivähemmistöpuolue. Ympäristöasiat plussaa, muttei pakollisia.

   RKP: kaikki suomenruotsalaisille, mikä suinkin irtoaa. Pakkoruotsi on säilytettävä.

   KD: jumalan arvojen noudattaminen.

   Vas: kaikki rahat pois niiltä joilla sitä on ja meille.

   Persut: ollaan eri mieltä kuin muut puolueet.

   Piraattien punainen lanka on luokkaa: ”waretus on jees, tekijänoikeuksia pitäisi lyhentää ja sitten muutama muu hienosäätö nykyiseen lakikokoelmaan. Kun näistä ei puhuta niin jokainen voi häröillä mitä haluaa.”

   Äänestin persuja koska olin niin monesta asiasta eri mieltä kuin muut puolueet. Persut olivat myös ainoa puolue joka äänesti paitsi Lex Nokiaa, myös Lex Karpelaa vastaan.

   Persut olivat puolueista ainoa jotka näkivät ettei rahan kaatamisesta etelä-eurooppaan seuraa mitään hyvää. Jos ruvetaan miettimään ihan vaikutuksia jokaisen meidän elämäämme, niin kyllä nyt luvattu takuulla maksuun menevä takuusumma 5500€/jokainen suomalainen (eikä tähän vielä ole edes luettu uutta 950 miljardin tukipakettia jonka hallitus taas hyväksynee) on merkitykseltään paljon suurempi kuin joku tekijänoikeusasia.

   Kun nuo menevät maksuun, Suomen eduskunnalla ei ole enää mitään valtaa. Kaiken tulevat sanelemaan IMF ja muut lainoittajat. Voidaanhan silloin yrittää jotain tekijänoikeusuudistusta, mutta kun IMF ilmoittaa että ette todellakaan uudista tai rahahana menee kiinni, tekijänoikeuksia ei uudisteta. Piste.

  13. Tero: Käytännössä piraattien punainen lanka on ”politiikan päivitys nykyaikaan”. Päättämässä on vanhat jäärät ja jokunen julkkis jotka eivät ymmärrä esimerkiksi Internetistä sun muista oikeasti tärkeistä jutuista yhtään mitään. Esimerkkinä vaikka tämä satelliittivalvonta, sensuurijutut sun muut… Sukupolvenvaihdos pitäisi tehdä.

  14. @puolipiraatti

   Sukupolvenvaihdos ei riitä. Etujärjestöt määräävät käytännössä mitä tässä maassa päätetään. Poliitikot elävät etujärjestöjen muodostamassa kuplassa, ilman halua ymmärtää miten asiat ovat. Ajattelin aiemmin tämän johtuvan heidän yksinkertaisuudestaan, mutta nyttemmin olen tajunnut että kyse on samasta asiasta kuin miksi puolustusasianajajat tv-sarjoissa eivät halua tietää onko heidän asiakkaansa syytön vai syyllinen.

   Nimittäin on helpompi ajaa jääräpäisesti jotain asiaa, jos ei tarvitse valehdella. Kimmo Sasin tragikoominen ”Siitä jää jälki” -paasaus Lex Nokian puolesta oli juuri tyyppiesimerkki. Asioista tietävät näkivät tietoturvautopiassa elävän pellen, jolle joku on luetellut nipun termejä.

   Ylivoimaisesti suurin osa ihmisistä näki kuitenkin yhden niistä harvoista asiansa tuntevista poliitikoista, joka selvästi tietää mikä on parasta ja ajaa asiaa vakaumuksella – onhan sen nyt selvää että kun muistitikulle laittamisesta jää jälki ja sähköpostilla laittamisesta ei, niin aukkohan siinä on!

   Varsinkin Kokoomus tuntuu kunnostautuvan tässä tarkoituksellisessa typeryydessä.

  15. @Tero
   Eipä me olla kiistetty etteikö politiikka olisi eturyhmien temmellyskenttä. Kenen leipää syöt, hänen lauluja laulat. Ne, ketkä ovat tarpeeksi pieniä, tai eduskunnan ulkopuolisia, voivat (ja joutuvat) toki valitsemaan eturyhmistä irrallisen linjan.

   Kokoomus: EK, suurteollisuus
   Keskusta: maaseutu- ja perheyrittäjät
   SDP: ammattiyhdistykset

   Pienempien puolueiden eturyhmäpolitiikka ei ole yhtä räikeää, ja persut ovat liian ”nuori” ollakseen vahvasti eturyhmittynyt. Tai ei niinkään ”nuoruus” (jos unohdetaan SMP eli Persut v1.0) vaan se, että vasta hetki sitten he olivat jopa Vihreitä sekä Vasureita (mutta jopa Demareita ja Kepua) pienempi.

   Persut eivät ole suinkaan ainut eturyhmiin vahvasti sitoutumaton puolue, jytkyn jälkeen he vain ovat olleet suurin sellainen. Persujen nostaminen korokkeelle pienpuolueista, koska he olivat jotenkin puhtaampi kuin muut pienpuolueet, oli persufanilaumalta toki aika hieno saavutus (siis ajalta ennen pakkoruotsimyllytystä ja ajalta ennen sitä seurannutta tukipakettimyllytystä) – luoda se käsitys jostakin ”ainutlaatuisuudesta”.

   Persuilla on jokaisessa myllytyksessä ollut ainutlaatuisuuden leima, oli kysymys mikä hyvänsä. Koska heillä on aina tämä etu puolellaan, ei samaa mieltä olemisesta saa nostetta, ja ilman mielipidettä olemalla tai vaikka olisi samaa mieltäkin, on kansan silmissä silti eri mieltä.

   Ei se persujen kupla yhtään realistisempi ole kuin mainittu Kokoomus-kupla, jossa Kimmo Sasi voi omalle kannattajakunnalleen esiintyä pätevänä miehenä.

   Ja miksi tänne kommenttiboksiin tuli persut? Millä tavoin me voidaan oppia heistä? Olemalla eturyhmättömiä ja korostamalla sitä? Toki. Mutta tätä samaa on hokemassa jokainen eduskunnan ulkopuolinen puolue, eikä se ole myyntivaltti heillekään, koska se on itsestäänselvyys. Se, että emme ole varma läpi pääsijä karkoittaa enemmän kuin pystymme pelkällä puhtaus-imagolla saavuttamaan. Jos meillä olisikin eturyhmä rahoittamassa, se tarkoittaisi rahan lisäksi myös sitä, että äänestäjäkin katsoisi läpi pääsymme todennäköiseksi.

   Me emme saa suurelta kansalta puhtaus-imagoa ikinä, koska waretus on rikos. Yhteiskunnassamme ei noudateta Humen giljotiinia eli sitä, että mikä on kielletty voisi tulevaisuudessa sallia. Perustelu sille, että asiaa ei voi jatkossa sallia omaa, ja tulee jatkossakin omaamaan ”mutta kun se on kielletty” -argumentin. Se uppoaa kansaan mitä parhaiten ja sekös sopii konservatiiveille.

  16. Mitä tarkoitetaan arvoliberaaliudella? Puhutaanko todellisesta liberaaliudesta vaiko liberaalien yleensä ajamien arvojen omaksumisesta?
   Kysyn siksi, että Suomessa ollaan usein ”liberaaleja” ajamalla antikonservatiivista *autoritarismia*.

   Haluaisin huomauttaa, että henk.koht. kaikki libertaarius vähentää kiinnostustani äänestää piraatteja uudelleen. Suomessa olisi nimenomaan tarvetta oikeasti liberaalille vasemmistolle; tasa-arvo- ja tuloerot kasvavat jatkuvasti ja ihmisten oikeudet kaventuvat. Libertaari julkisen vallan roolin vähentäminen nimenomaan sekä edistää tuota eriarvoistumista että antaa yrityksille valtaa kaventaa oikeuksia.
   (Vasemmistoliitto ei valitettavasti ole liberaali vasemmisto – rupesivat Vihreiksi.)

   Persut varmaan mainittiin siksi, että heistä tuli suuri puolue protestiäänten ansiosta. Kokoomusta taas äänestettiin persujen vastavoimana, vaikka olivat juuri kätelleet asioita hallituksessa. ”Perinteiset” puolueet eivät ole vieläkään löytäneet uutta kosketusta äänestäjiinsä. Potentiaalista kannattajapohjaa siis löytyisi nimenomaan alempien yhteiskuntaluokkien suunnalta (työttömät, nuoret, opiskelijat, duunarit), josta persutkin saivat omansa, sekä varmasti muidenkin puolueiden kannattajistolta, kunhan vain viestin saisi välitettyä ja yleisten asioiden asiantuntemuksen tuotua esille. Etenkin protestiäänet saa kannattajiksi yksinkertaisesti jalkautumalla tuohon joukkoon, kuuntelemalla mitä sillä on sanottavaa, kertomalla oman kantansa sekä tarvittaessa selittämällä paksulla rautalangalla, mihin tämä kanta pohjautuu ja miksi muut ovat väärässä.

  17. Ai niin. Piti huomauttaa tuonne Kyllös-lehdistötiedotteeseen Prümin sopimuksesta ja sormenjäljistä, mutta kommenttilaatikko ei ainakaan minulla toiminut.

  18. anonyymi: ”Mitä tarkoitetaan arvoliberaaliudella? Puhutaanko todellisesta liberaaliudesta vaiko liberaalien yleensä ajamien arvojen omaksumisesta?”

   Todennäköisesti emme tule käyttämään Tulevaisuusryhmän agendamuutosehdotelmassa sanaa ”arvoliberaali”. Syy on hyvin pitkälle tuo esittämäsi problematiikka.

   Todellinen (arvo)liberaali voi ajaa esim. sukupuolista tasa-arvoa, joskin ainoastaan juridiselta kannalta. Mutta moni arvoliberaaliksi itseään tituleeraava vihervasemmistolainen puolestaa katsoo liberaaliuden olevan sitä, että ajaa esim. homojen oikeuksia, tyrmäten kuitenkin esim. 18-vuotta täyttäneiden sisarusten oikeuden avioliittoon, jollakin ”ei vaan ole rinnastettavissa” -perusteella, sen kummemmin asiaa perustelematta.

   Koska piraatit eivät minun tietämykseni mukaan lämpene luokka-ajattelun päälle rakennetulle selektiiviselle tasa-arvolle, luultavasti agendaehdotuksessa tullaan käyttämään sanaa ”yksilönvapaudet”. Tällöin tarkastelu pysyy yksilössä, eikä luokissa (mm. sukupuolitettu tasa-arvo).

   ___

   Mitä tulee libertaarisuuteen, perustulo ei ole libertaaria. En sitten tiedä mitä vastuuhenkilöt ovat ideoineet koulutuspolitiikan puolelta, koska en ole nakkikoneena siinä tiimissä mukana, mutta puolue tulee tuskin linjaamaan mitään ”peruskoulu on yksityistettävä”. Tuleeko agendaan kirjoittaa sitten ”peruskoulu on turvattava” ennaltaehkäisemään libertaarisia irtiottoja, kun valtapuolueet eivät kyseistä aio suorittaa eli tämä ei ole ulkoinen uhka? Enpä tiedä – ottaen huomioon, että libertaarit päättivät perustaa Edistyspuolue-projektin, eli herättää henkiin vanhan Liberaalipuolueen, en näe uhkana, että libertaarit yrittäisivät puoluetta kaapata.

   Itse näen liberaalin vasemmistolaisuuden yhtä vieraannuttavana kuin liberaalin äärioikeiston. Ettäkö yritettäisiin Vasemmistoliitosta vasemmalta ohi? Mitä siellä on olemassa? Täystyöllisyyttä suojatyöpaikoilla? 2000 euron perustulo? Pankkien pakkokansallistaminen? Kiinteistöjen sosialisointi? Yksityisautoilun kieltäminen? Irtisanomisen kieltäminen?

   Suunnitelmataloutta, sosialismia ja sääntelyä kaikilla sektoreilla on jo kokeiltu. Se kokeilu päättyi 90-luvulla. Niinikään kommunistit jäivät rannoille heiluttamaan, kun piraattilaiva purjehti heidän ohitseen. Että se siitä potentiaalista, olkoonkin, että kommarit eivät liberaaleilla teemoilla ratsasta.

   Talousliberalismi ja arvoliberalismi juontavat molemmat arvonsa negatiivisesta vapauskäsityksestä. Tämän takia ajatus olla AIDOSTI arvoliberaali ja samalla äärivasemmistolainen ovat melkolailla keskenään ristiriidassa. Ei-taloudellisia vapauksia kun on joskus todella hankala erottaa taloudellisista, eli jos kanta on äärettömän vihamielinen taloudellisille vapauksille, lienee kyseenalaista voiko tällöin olla kunnolla arvoliberaalikaan.

  19. Se, että jokin ääridiktatuurimuoto vasemmistolaisuudesta epäonnistui, on älytön argumentti melkein mihin tahansa. Näemmehän myös, ettei kapitalismi toimi, koska esimerkiksi äärikapitalistinen, reguloimaton Somalia ei toimi. Äärivasemmistosta päätit puhua sinä eikä kukaan muu. Olkiukoilla ilmeisesti keskustellaan täälläkin. Luulisi että edes piraatit ymmärtäisivät mikä siinä mättää.

   Duunarit, työttömät, opiskelijat sen sijaan haluavat edelleenkin töitä, arvostusta, toimeentuloa, elämänlaadun paranemista, jne. Sieltä on saatavissa ääniä, koska heihin eivät muut oikeasti panosta. Kyse on aidosti liikkuvista äänestäjistä, joiden kanssa pitää käydä puhumassa naamakkain, jotta voidaan tarvittaessa selittää ajettavien asioiden arvopohja ja perusteet. Netissä homma menee helposti keskinäiseksi ohihuutamiseksi ja toisen argumentit voidaan jättää huomiotta. Sitä paitsi näitä ihmisiä ei välttämättä netissä juurikaan näy.

   Ongelma talousliberalismissa on se, että SEKIN on AIDOSTI ristiriidassa liberalismin kanssa. Liberalismiin kuuluu ihmisoikeuksien ohella toisena perusarvona tasa-arvo, jota talousliberalismin ajaminen aika oleellisesti kaventaa reaalielämässä. Rahalla oikeasti saa ostettua kaikenlaista (myös oikeuksia eli terveyttä, oikeuksia, vaikutusvaltaa, jne.) ja sillä on taipumus kertyä niille, joilla sitä ennestään jo on ihan pelkästään sen vuoksi, että eläminen on regressiivinen kuluerä.
   Oikeistolaiset käsittävät tasa-arvon *mahdollisuuksien* tasa-arvona, mutta ihmiset eivät saa syntymässä samoja lahjoja eivätkä kaikki voi olla miljonäärejä. Jos siis arvonasi on ihmisten todellinen tasa-arvo, tasa-arvon täytyy toteutua myös lopputuloksen eikä vain mahdollisuuksien osalta. Lisäksi esimerkiksi tuloerot ovat eriarvoistava tekijä, joten niitä tulee pyrkiä kaventamaan.
   Liberalismi, kuten ihmisoikeudetkin, on sisäisesti ristiriitainen käsite, jota voidaan tulkita eri näkökulmista, mutta kaiken vasemmistolaisuuden (jota määritelmällisesti ovat esimerkiksi kaikki sosiaalietuudet kuten käsittääkseni usean piraatin kannattama perustulo) suora hylkääminen jonain idioottiradikalismina ja oikeistolaisuuden sokea ajaminen tuolla perusteella on aika helvetin typerää.

   Se, mitä vasemmistoajattelulla olisi tässä ajassa annettavaa, olisi ainakin talouskriisien hillitseminen ja heikommissa asemissa olevista huolehtiminen.
   Jos ihan konkreettisia, mutta ilmeisesti kuitenkin tänne liian radikaaleja (?), ajatuksia halutaan kuulla, niin voitaisiin esimerkiksi lähteä ihan ensimmäiseksi kylmästi kriminalisoimaan talousjärjestelmän horjuttaminen, jolloin siitä voitaisiin lähteä rankaisemaan, tekemään luovutuspyyntöjä ulkomaile, vaatia rikollisen hyödyn luovuttamista, jne..

   Toinen olisi henkilökohtaisen riskin lisääminen suuryritystoimintaan siten, että puututtaisiin talouskriiseistä bonuksilla jne. ansaitsemiseen ja lisättäisiin yhtiön päättävissä tehtävissä oleville sekä suuromistajille (jotka myöskin voivat sanella yhtiön toimintaa esim. osakemarkkinoiden tai yhtiöjohdon vaihtamisen avulla joko suoraan tai uhan kautta) sekä institutionaalista että henkilökohtaista rikos- ja korvausvastuuta. Nythän melkein kaikki yhtiöt toimivat käytännössä velkarahalla, joten suurempien riskien toteutuessa yhtiöt kaatuvat, johtajat saavat palkkansa ja bonuksensa, omistajilla ei ole mitään vastuuta vaikka olisivatkin yhtiön toimia aktiivisesti tukeneet, ja tappiot jäävät yhteiskunnan harteille. Riskin kantavat työntekijät ja muu yhteiskunta. Kuitenkin eräänä yritysvoittojen oikeutuksena pidetään yrittäjän riskiä.
   Vaarallista toimintaa varmasti hillitsisi tietoisuus siitä, että siitä ei pääsisi kuin koira veräjästä suurten palkkioiden saattelemana. Nuo eivät ole mitään kännipäisiä tappoja vaan tarkkaan suunniteltua toimintaa.
   Osakeyhtiöajattelun periaate omistajan riskin rajoittamisesta toimii hienosti pienillä yrityksillä ja edistää pienempää yrittämistä, mutta omistuksen ja toiminnan vastuun erottaminen toisistaan ei toimi lainkaan yhteiskunnan kannalta suuressa mittakaavassa.

   Kolmas olisi transaktiovero pörssille estämään kurssien turhaa sahausta ja sitä kautta tapahtuvaa rahanpumppausta ja kenties satunnaisuuden lisääminen transaktioiden ajankohtaan, jotta homma ei mene sijoitusrobottien kilpavarusteluksi ja sitä kautta piensijoittajan hitaaksi lypsämiseksi.
   Neljäs olisi finanssi-instrumenttien tarkka regulointi ja sijoitusten sisällön ns. täydellinen avaaminen. USA:n asuntolainaromahduksen eräs ongelmahan oli siinä, että koska sijoitusten sisältöä ei voitu avoimesti tarkastella, ei kyetty näkemään sijoitusten olevan toisistaan riippuvia eikä niiden muodostamaa systemaattista riskiä ei havaittu. Matemaattiset riski- ja tuottomallit määrittivät luokituksen mutta perustuivat keskinäisen riippumattomuuden oletukseen. Riittämättömällä regulaatiolla taas irroitettiin riskinhallinta voitonsaannista ja mahdollistettiin laillinen petos.

   Viides olisi suuryritysten koon ja riskin rajoittaminen, jolloin esim. minkä tahansa pankin tai yrityksen voisi aina tarvittaessa antaa kaatua.
   Kuudes ajatus olisi määritellä etukäteen tiettyjä ns. kansallistamissäädöksiä horjuvien yritysten tukemista vastaan. Tähän voisi kuulua automaattinen syyllisten etsiminen ja rankaisu sekä itse teon että peittely-yritysten osalta.
   Seitsemäntenä voitaisiin rajoittaa omistusta, jotta yritysryppäiden kautta ei kertyisi liikaa markkinakontrollia tai valtaa yksittäisiin käsiin.

   (EU:n) ulkopolitiikkaa taas voitaisiin tehdä vasemmistolaisesti eettisellä verotuksella. Se olisi tavallaan protektionismia, mutta käytännössä mahdollistaisi tasaveroisen kilpailun, sillä vapaakauppa olisi kenelle tahansa mahdollista heti, kun yhteiskunnan, työntekijöiden, ympäristönsuojelun jne. säädökset ja todellisuus olisivat samalla viivalla. Siitä hyötyisivät sekä kotimainen teollisuus että ulkomaiden kansalaiset. Globaali kilpailu pohjalle voitaisiin oikeasti lopettaa.

   Tuossa nyt aluksi joitain esimerkkiehdotuksia ajattelun pohjaksi.
   En tosin usko että teitä oikeasti kiinnostaa.
   Ja vikaahan niistä varmasti saa kaivettua – sekä oikeata että teeskenneltyä.

  20. Piraattipuolueen olisi hyvä markkinoitua järkipuolueena joka ajaa yhteiskunnan parasta, eikä yksittäisten eturyhmien kuten perinteisessä politiikassa. Voitaisiin myös painottaa tieteen asemaa poliittisten ongelmien ratkaisussa, mielivaltaisen mielipidepolitiikan sijasta. Tästä tulee luonnollisena jatkeena ennakkoluuloton toimivaksi todettujen ratkaisujen kannattaminen. Puolue ei yrittäisi miellyttää äänestäjiä, vaan haettaisiin toimivia ratkaisuja perinteisenkin paradigman ulkopuolelta, oli ne sitten miten epäsuotuisia näkemyksiä tahansa. Näitä imagopuolueita on jo markkinoilla kylliksi.

   Esimerkiksi puolueen ei tarvitse erityisesti ajaa kannabiksen laillistamista, vaan voidaan todeta miten onnistunut sosiaalinen kokeilu Portugalissa on ollut dekriminalisaation kanssa, olisi vain tyhmyyttä olla ottamatta mallia.

  21. Olen S. Soravuoren linjoilla. Vaikka toki käydään paljon keskustelua siitä, mikä on pragmaattista ja mikä ei, voi Piraattipuolue tietyissä asioissa profiloitua hyvinkin pragmaattisten asioiden puolueena. Näinhän on jo tehty tekijänoikeus- ja lääkepatenttiasiassa, Soravuoren esittämään tapaan näin voisi tehdä myös kannabiskysymyksessä; ei suoraa kantaa laillistamisen puolesta (mikä on liikaa monille äänestäjille), vaan faktoihin perustuva toteamus, ettei nykyinen huumepolitiikka toimi käytännössä.

   Seuraavista teemoista tulisi allekirjoittaneen mielestä muodostaa puolueohjelman ydinrunko:

   – tietoyhteiskunnan korostaminen
   – tieteen korostaminen ongelmanratkaisussa
   – ideologioista ja ismeistä vapaiden, pragmaattisten ratkaisujen esittäminen päivänpoliittisiin kysymyksiin (pyrkien käyttämään mahdollisimman usein lähdeviitteitä puolueettomiin tutkimuksiin ym. esim. maahanmuuton, huumepolitiikan, sosiaalipolitiikan, aluepolitiikan ja puolustuspolitiikan suhteen)
   – jonkinasteinen arvoliberaalius
   – nykyisen sosialiturvan asteittainen korvaaminen perustulolla
   – yksilönvapauden ja yksityisyydensuojan korostaminen

   Suurin osa vanhoista puolueista perustuu eturyhmäajattelulle, minkä vuoksi Piraattipuolueella olisi hyvä tilaisuus profiloitua uudenlaisena, käytännönläheisenä, vaihtoehtona vallitsevalle poliittiselle konsensukselle. Toki täytyy muistaa, että jo nykyisistä eduskuntapuolueista tulee paljon hyvää ja hyviä ehdotuksia, joten Piraattipuolueen tulee antaa tarvittaessa kiitosta sekä tehdä yhteistyötä eikä profiloitua vasemmistoliiton ja perussuomalaisten tapaan jatkuvana ei-puolueena.

   Suurelle yleisölle piraatit valitettavasti näyttäytyy porukkana finninaamaisia kakaroita, joiden mielestä suurin yhteiskunnallinen ongelma on, ettei elokuvia saa ladata netistä ilmaiseksi.

   Mitään vasemmistolaista Piraattipuoluetta en halua nähdä. Sellaista haluaville on olemassa jo vasemmistoliitto, jossain määrin myös vihreät. Käsittämätöntä, että tässäkin kommenttiosiossa joku haluaisi piraattipuolueen ajamaan kaikenmaailman talouden dynamiikkaa haittaavia pörssiveroja.. Vasemmistoliitossa on jo tuo kaikki.

   Sitten vielä yksi käytännön asia. Puolueen sivut ovat tällä hetkellä liian harvoin päivittyvät, eikä niistä löydy tarpeeksi informaatiota ajankohtaisista asioista. Minusta sivut ovat vähintääkin hämmentävät sellaiselle, joka haluaisi tulla tutustumaan puolueen toimintaan. Yksittäisten jäsenten blogit päivittyvät paljon puolueen sivuja useammin, joten niihin voisi olla jo etusivulla selkeämpi linkki.

   Toivoisin myös, että forum ottaisi paremmin tulta alleen. IRCin koen itselleni vieraana ja sen ulkopuolelle jää paljon potentiaalisia äänestäjiä. Hommaforum on hyvä esimerkki aktiivisesta keskustelualueesta tietyn aihepiirin ympärillä, piraatit voisivat koettaa luoda vastaavankaltaisen forumin myös tänne.

   Lisäksi, mikäli aktiiveilla riittää aikaa, voisivat piraatit järjestää viikoittaisia tapaamisia esim. täällä pääkaupunkiseudulla jossain viihtyisässä pubissa tai kahvilassa. Sinne olisi matala kynnys tulla sellaisilla puolueesta kiinnostuneilla, jotka eivät halua rajoittaa tiedonhakuaan nettiin. Esim. kokoomusnuoret ovat järjestäneet tällaisia tietyillä paikkakunnilla (porvarit bissellä), ja hyvin on toiminut käsittääkseni. Tällöin saataisiin myös uusia jäseniä nopeammin toimintaan mukaan.

   Toivottavasti puolueohjelmasta saadaan fiksattua hyvä ja puolueen toiminta muutenkin vakiinnutettua nousukiitoon.

  22. Mielenkiintoista, että piraattipuolue VIHDOIN käy tätä keskustelua. Yritin herättää tällaisista asioista keskustelua puolueen keskustelupalstalla jo joku ehkä puolitoista vuotta sitten. Silloin sain lähinnä pari kommenttia, että ”Piraattipuolue keskittyy kansalaisoikeuksiin verkkoympäristössä” tjsp., ja että se kuulemma riittäisi. No, vaaleissahan on nähty, mihin se riitti.

   Saanko sanoa sen? Saanko? No sanon sen joka tapauksessa:
   Mitä mä sanoin!!! Olinko oikeassa?!

   Kumminkin. Hienoa, että puolue vihdoin käy asiasta keskustelua. Jos kannan oman korteni kekoon, niin toivoisin, että piraattipuolueesta tulisi jonkinlainen liberaali, tulevaisuussuuntautunut, keskustavasemmistolainen puolue. Joissain asioissa puolue voisi olla radikaalikin, suorastaan protestipuolue. Kannatuspohjaa löytyy esim.
   *punavihreistä miehistä (kyllästyneet punavihreiden puolueiden teknologiavastaisuuteen ja feminismiin)
   *persujen kosiskelemista nukkuvista äänestäjistä (eivät kaikki nukkuvat äänestäjät ole rasisteja ja fastisteja)

  23. ”keskustavasemmistolainen puolue”

   Ei kannattane ainakaan käyttää tuollaista termiä. Keskustalaisuudesta ja sen variaatioista on tullut ryöstöviljelty muotisana, joka assosioituu lähinnä tylsyyteen ja ummehtuneisuuteen, jopa epärehellisyyteen.

  24. Anarkokapitalistien sanominen hörhöiksi on perusteetonta. Somaliassa ei ole äärikapitalistista järjestelmää vaan siellä on islamilainen hallitus, tyypillisiä afrikkalaisia hallituksia ja klaanihallintoa. Siinä määrin kuin Somaliassa on ollut äärikapitalismia, se on toiminut hyvin. Huumeiden vapauttaminen ei suinkaan tuhoa yhteiskuntaa.

   Edistyspuolue näyttäisi ajavan aika samanlaista liberaalia politiikkaa kuin Piraattipuolue, varsinkin jos Piraattipuolue ottaa lisää liberaaleja kantoja ohjelmaansa. Sen kanssa kannattaisi varmaan harjoittaa yhteistyötä.

  25. Tämäkin ”puolueesta kiinnostunut” on Teron kanssa samoilla linjoilla: parasta kehitystä Piraattipuolueelle olisi ideologinen kasvaminen ja selkeytyminen, josta sitten erilaiset päivänpoliittiset kannat voivat juontua. Yksittäisistä huumepolitiikan tapaisista kysymyksistä konsensuksen hakeminen on joko pinnallista taktikointia (”Onko tästä hyötyä puolueen kannatukselle?”) tai talon sisäistä populismia (”Kannattaako valtaosa puolueen kannattajakunnasta tätä asiaa?”). Pitää kysyä onko se oikein, ei että onko se suosittua, oli asia mikä hyvänsä; en minä jotain tekijänoikeusjärjestelmäremonttiakaan siksi kannata, että kuvittelen sen olevan suosittu ajatus muiden silmissä, vaan koska koen sen olevan oikein. Puolueen pitää muodostua ihmisistä, jotka ovat samaa mieltä siitä, mikä on oikein.

   Jos näin ulkopuolelta saa sanoa, niin omasta mielestäni kiinnostava ja kannatettava poliittinen filosofia nousisi juurikin liberalismista, eurooppalaisesta sivistysaatteesta ja tulevaisuus-orientaatiosta. Perinteiset puolueet (Vihreät mukaanlukien, ovat vain jämähtäneet yhtä sukupolvea myöhempään maailmaan) eivät ole mielestäni oikein saaneet otetta liberaalista filosofiasta, vaan yksittäisiä korjausliikkeitä yhteiskuntamalliin ruvetaan ajamaan hangoitellen ja vasta, kun kansan syvissäkin riveissä on älytty esim. homoseksuaalivähemmistön koostuvan ihmisistä. Tämä ei ole sitä aatteellista johtajuutta, jota valtiomiehiltä haluaisin toivoa, paitsi ehkä sellaisilta konservatiivivaltiomiehiltä joiden tehtävä on harata vastaan ja hidastaa uudistuksia viimeiseen saakka.

   En halua sanella, että mitä tällainen rationaalinen, liberaali maailmankuva merkitsisi sitten käytännön poliittisten ratkaisujen osalta, mutta uskon että jos aatemaailma on tosi ja johdonmukainen niin riittävästi yhteistä näkemystäkin alkaa löytyä kärsivällisen ajatuksenvaihdon kautta. Uskon kuitenkin, että samaa maailmaahan nämä piraattipuoluetta kannattavat valkokaulus-prekariaatti-opiskelija-nörtit elävät, saman kulttuurielämän puitteissa, joten yhteistä voi näillä Alan Moore -faneilla ajatuksissaan olla enemmän kuin moni arvaakaan. Itsekin onnistun usein unohtamaan, että tässä maassa möllöttää vielä paljon mummeleita, joille joku Gene Roddenberryn nyt jo nostalginen tulevaisuusvisio on vielä liian kovaa kamaa.

   Jos kuitenkin joku puoluejyrä sattuu lueskelemaan tätä kommenttiketjua ja haluaa tietää, että mitä täällä kentällä ihmiset puolueelta toivoisivat, niin listaanpa kuitenkin hieman käytännön juttuja joita näkisin mieluusti puolueen maailmankuvassa näiden tietoyhteiskuntakysymysten lisäksi: perustulo, huume- ja parituspolitiikan dekriminalisointi, kirkon ja valtion erottamisen jatkaminen, valtio- ja kuntabyrokratian virtaviivaistaminen ja keventäminen, paikallisdemokratian johdonmukainen soveltaminen ja vaikka perustuslakiinkin vieminen, selkeämmin aatteellinen linja ulkopolitiikassa… Aika itsestäänselviä juttuja valtaosin, mutta eipä se minun mielestäni ole mikään syy olla rakentamatta liberaalia puoluetta, että valtaosa näissä liberaaleista arvoista on itsestäänselvää. Kummasti vain onnistuvat valtapuolueet jok’ikiseen näistä kysymyksistä heittämään kentälle poliitikkoja, jotka vastustavat. Ainakin omalta osaltani pitäisin houkuttavana nimenomaan puoluetta, joka olisi terävästi ja epäröimättä valmis rakentamaan Suomesta ja maailmasta sellaista, mitä tässä on valistusajalta saakka visioitu, ilman että tarvitsee joka kohdassa varoa ettei puolueen konservatiivisiipi loukkaannu. En minä tiedä, että paljonko tällä olisi sinänsä kannatusta vaaleissa, mutta tärkeämpää olisikin että olisi joku, joka sanoo asioissa totuuden ja tarjoaa vaihtoehtoja.

  26. Monia hyviä ajatuksia edeltävissä puheenvuoroissa! Voin kai laskea itseni myös ”puolueesta kiinnostuneeksi”, joskaan en sitä ole äänestänyt. Muutama ajatus siis:

   – Samaa mieltä siitä, että arvomaailma ja vaalitaktiikka ovat eri asioita, ja arvomaailma on syytä selkeyttää ensin.

   – Myös samaa mieltä siitä, että kansalaisoikeudet sekä avoin ja oikeudenmukainen hallinto myös netin ulkopuolella sopivat luontevasti puolueen ohjelmaan.

   – Toivon kuitenkin, että puolue muistaa myös muidenkin kuin terveiden valkoisten nörttien kansalaisoikeudet. Esimerkiksi niin sähköinen kuin fyysinenkin esteettämyys olisi tärkeä teema. Lisäksi muistuttaisin, että sananvapaus on hieno asia, mutta niin on myös vapaus syrjinnästä. Yhden vapauden käyttämistä toisen polkemiseen ei pidä hyväksyä.

   – Piraattipuolue voisi olla kirjastopuolue. Tietoa ja sivistystä kaikille, myös fyysisessä maailmassa.

   – Kuten tästäkin keskustelusta näkee, talouspolitiikasta tuskin on helppoa löytää konsensusta. Puolueen kannattaa miettiä kahdesti, ennenkuin lähtee avaamaan kyseistä matopurkkia.

   – Ympäristökysymysten ottaminen mukaan tuntuisi erittäin oudolta. Onko puolueen riveissä mitään asiantuntemusta – tai edes keskustelua – aiheesta? Keskittykää ensin vahvuuksiinne.

   – Myönnän että kaksi edellistä kohtaa ovat sikäli hankalia, että talous ja ympäristö ovat erittäin isoja ja tärkeitä asoita. Paljon tärkeämpiä kuin tekijänoikeuslaki. Kannattaa kuitenkin miettiä, mitä Piraattien on realistisesti mahdollista saavuttaa.

  27. Ai niin:

   – Jos puolueen ohjelmasta yksi asia muistetaan, se on yksityisen kopioinnin vapauttaminen. Sen puolesta piraateilta löytyy argumentteja, ja hyvä niin. Mutta entä kaupallisen käytön suoja-ajan lyhentäminen 5-10 vuoteen? Onko 5-10 vuotta vain populistinen heitto, vai perustuuko se johonkin syvempään harkintaan tai tutkimukseen? Jos ei perustu, olisiko syytä ottaa Saksan piraateista mallia ja vaativa vain suoja-ajan ”lyhentämistä jyrkästi”?

  28. ”Edistyspuolue näyttäisi ajavan aika samanlaista liberaalia…” Suomeen riittää yksi libertalistinen puolue ja se suotakoon Edistyspuolueelle, heillä on siihen lain suoma oikeus.
   Pelkällä sääntelyn purkamisella ei ikinä saavuteta avointa hallintoa saatikka yleishyödyllisen tiedon salailusta ja reverse-engineeristä.

  29. piti kirjoittamani: Pelkällä sääntelyn purkamisella ei ikinä saavuteta avointa hallintoa *saatikka* päästä eroon yleishyödyllisen tiedon salailusta ja reverse-engineeristä.

  Vastaa

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  *