Piraattipuolue-kysely: tulokset ja avointa dataa

Järjestimme 13.7.-22.8. Piraattipuoluetta koskevan kyselyn, jonka tulokset ovat nyt saatavilla. Vastauksia tuli yhteensä 1003, mihin on syytä olla tyytyväinen. Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien äänestyskäyttäytymistä, sitä mitkä syyt vaikuttivat Piraattipuolueen äänestämiseen tai äänestämättä jättämiseen, suhtautumista Piraattipuolueen puolueohjelmaan ja sen laajentamiseen sekä arvioita puolueen toiminnan onnistumisesta eri osa-alueilla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä.

Kyselyn tulokset on julkaistu avoimena raakadatana. Toivomme, että tartutte tilaisuuteen ja teette mielenkiintoisia analyyseja tulosten pohjalta!

Kyselyn tulokset:

Yhteenveto tuloksista (pdf)
Raakadata (csv)
Raakadata (ods)

(Raakadatasta on yksityisyyden suojaamiseksi poistettu sanalliset palautteet ja aikaleimat, eivätkä vastaukset ole ajallisessa järjestyksessä.)

Puoluehallituksen kokouksessa esille nousseita alustavia huomioita tuloksista:

 • Vastaajista vain puolet mainitsi olevansa Piraattipuolueen jäseniä ja 40 % äänestäjiä, joten vastauksia saatiin paljon muilta puoleesta kiinnostuneilta, kuten oli toivottukin.
 • Naisvastaajia oli enemmän kuin puoleessa naisjäseniä tai -ehdokkaita.
 • Vastaajien ikäjakauma noudatti melko tarkasti puolueen jäsenten ikäjakaumaa, vaikka puolet vastaajista ei ollutkaan jäseniä.
 • ”Ehdokkaisiin kohdistuva kielteinen julkisuus vaalien alla” ei ollut kovin merkittävä Piraattipuolueeseen kohdistuvaa äänestyshalukkuutta vähentävä syy. Merkittävin tällainen syy oli ”yksittäisten ehdokkaiden mielipiteet, joista olen eri mieltä”.
 • Vaikka vain 40 % vastaajista oli äänestänyt Piraattipuoluetta, 75-80 % voisi äänestää sitä tulevissa vaaleissa.
 • ”Puolueen ehdokkaat ymmärtävät Internetin ja tietoyhteiskunnan toimintaa” oli suurin syy, joka lisäsi halua äänestää Piraattipuoluetta. Toiseksi merkittävin oli ”puolueen ehdokkaat ovat vapaamielisiä / arvoliberaaleja”.
 • Muista puolueista, joita vastaajat ovat aiemmin äänestäneet tai aikovat äänestää, selvästi yliedustettuina olivat vihreät, vasemmistoliitto ja liberaalit. Suurista puolueista kokoomus oli myös hyvin edustettuna, sen sijaan SDP, perussuomalaiset ja etenkin keskusta aliedustettuja.
 • Puolueohjelman aihealueista vastaajia kiinnosti eniten sananvapaus, vähiten patentit.
 • Noin 40 %:n mielestä puolueohjelmassa on liian vähän aihealueita, ja sama määrä oli sitä mieltä, että aihealueita on sopivasti. Kuitenkin vain 14 % oli sitä mieltä, että puolueohjelmaa ei pitäisi laajentaa. Mikään annetuista laajentamisvaihtoehdoista ei kuitenkaan saanut selkeästi muita suurempaa kannatusta.
 • Jos puolueohjelmaa laajennettaisiin tietoyhteiskunta-asioiden ulkopuolelle, se lisäisi 48 %:n halua äänestää Piraattipuoluetta. En osaa sanoa -vastaajia oli kuitenkin huomattava määrä, neljäsosa. Vain 6 %:n äänestyshalut vähenisivät.
 • Aiemmin Piraattipuolueen ehdokkaaksi hakeutuneita vastaajia oli viitisenkymmentä, mutta 110 aikoo hakeutua ehdokkaaksi vastaisuudessa. Muutenkin vastaajien halu auttaa puoluetta tulevaisuudessa oli selvästi suurempi kuin aiempi osallistuminen.
 • Monella olisi kiinnostusta osallistua Piraattipuolueen opiskelijajärjestöjen toimintaan, joten useampien perustamiselle ja olemassaolevien aktivoinnille näyttää löytyvän tilausta.
 • Vastaajat haluavat lahjoittaa puolueelle mieluiten 10-29 euroa vuodessa tai eivät mitään.
 • Tuloksista pääteltiin, että viestinnän osalta sisäisessä viestinnässä on suurempia ongelmia kuin ulkoisessa.
 • Pantiin tyytyväisyydellä merkille, että 90 % vastaajista ilmoitti havainneensa yleisissä tiedotusvälineissä mainintoja Piraattipuolueesta.
 • Puolueen verkkosivut ja Facebook korostuivat puolueen viestinnän seuraamisessa. Myös jäsenkirjeet osoittautuivat varsin tärkeiksi: 34 % vastaajista pitää niitä tärkeinä, kun vain puolet vastaajista on jäseniä ja siten kirjeiden vasaanottajia.

 

7 vastausta artikkeliin ”Piraattipuolue-kysely: tulokset ja avointa dataa

 1. Sitten on enää vain vastausten tulkintavaikeudet jäljellä.

  Vähittäiskaupan tutkimuksista tiedetään, että kuluttajat ilmoittavat aikovansa ostaa sitä sun tätä, mutta sitten kun sitä tavaraa on tiskissä niin asiakkaat eivät osta sitä. Ihmiset reagoivat tutkimuksissa kysymyksistä saamiinsa vihjeisiin ja pyrkivät vastaamaan odotusten mukaisesti. Joten ihmisten todellisen käyttäytymisen joutuu selvittämään kokeilla vähittäiskaupassa.

  Kilpailutilanne vaikuttaa myös vahvasti havaittuun ihmisten käyttäytymiseen. Puolueella saattaa olla oikeaa tavaraa hyllyssä, mutta silti äänestäjät ostavat sen kilpailijalta.

  Kyselyssä kysyttiin joitain hyvin abstrakteja asioita eli eri ihmiset ymmärtävät niiden tarkoittavan eri konkreettisia asioita. Kun talouspolitiikasta puolueessakin ymmärtää noin 1-2 henkilöä niin mitäköhän äänestäjät sillä konkreettisesti tarkoittavat? Puolue ei kuitenkaan voi vastata äänestäjille, että ”nyt meillä on sitä talouspolitiikkaakin tarjolla, mutta emme ole määrittäneet sen sisältöä”.

  Ainakin yksi kova vaatimus pisti silmääni. 52% lupasi äänestää piraatteja, jos ”Puolueen ehdokkaat suhtautuvat politiikkaan järkevämmin kuin muut”. Kun 90% äänioikeutetuista ei erota ideologioita toisistaan ja kun yleensäkin PiPun toiminnassa on mukana ihmisiä, jotka eivät osaa luetella politiikan osa-alueita niin tässä joudutaan jäämään vahvasti mielikuvan tasolle.

  Demokraattinen politiikkahan on juuri sitä, että äänestetään siitä, mikä on järkevää. Järkevyyshän on subjektiivista ja riippuu täysin siitä, mitkä argumentit hyväksytään päätösten perusteiksi. Omien argumenttien absoluuttisesti järkevänä pitäminen on vain narsismia.

  Poliitikko voi ajaa äänestäjiensä asiaa, mutta järki – se nyt vaan ei kuulu politiikkaan. 1700-luvulla järkevät ihmiset olivat sitä mieltä, että demokratia olisi hulluutta, koska siinähän kuka tahansa saisi äänestää.

 2. Sanalliset palautteet olisi hyvä pureskella analysoiden. Onko mahdollista? Esim. ei nimiä tai aikaleimaa siihen mukaan?

 3. Topi: Palautteethan ovat kyllä nimettömiä, mutta meille selvisi jo, että esimerkiksi googlaamalla eräässä palautteessa ollutta harvinaista sanavalintaa sai selville palautteen antajan hyvin todennäköisen henkilöllisyyden. Lisäksi kun kyselyssä ei mitenkään varoitettu, että sanalliset palautteet voidaan julkaista, pidämme ne luottamushenkilöiden piirissä.

 4. Sen sijaan voimme varmastikin julkaista jonkinlaisen yhteenvedon siitä, mitä asioita sanallisissa palautteissa tuli esille.

 5. Tarmo Leinonen: Hyviä huomioita. Ihmiset sekä vastaavat kyselyihin että äänestävät mielikuvien perusteella. Meidän pitääkin tulkita vastauksia sitä kautta, että miten voimme vastata ihmisten mielikuviin, ei ”todellisiin mielipiteisiin”.

 6. Yhteenveto olisi hyvä ajatus. Minä koitin tuoda sitä esille, että ettei ihan sanasta sanaan tarvitsisi palautteessa tuoda esiin vaan tehdä siitä passiivinen palautemuoto, jossa ei selviä mitenkään, että just se henkilö oli tuonut asian ilmi (googlettamalla ei voisi yhdistää samaan henkilöön).

 7. Päivitysilmoitus: Joka toinen voi äänestää piraattia! « Piraattipuolue

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*