ETYJ:in tarkkailijat eduskuntavaaleista: Äänikynnys ongelmallinen

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ julkaisi viime viikolla raporttinsa Suomen eduskuntavaaleista 2011. Raportti pdf-tiedostona (186kt). ETYJ löysi vaaleista paljon parannettavaa, vaikka kokonaisuutena vaalit toimitettiin asiallisesti.

Suurin parannuskenttä vaaleissa liittyi vaalirahoitukseen. Raportti listaa rahoituksen osalta parannusehdotuksia eduskunnan ulkopuolisten puolueiden tukeen, rahalahjoitusten seurantaan, ohjeistuksiin, auditointimahdollisuuksiin ja sanktiointiin.

Myös median toimintaa ruodittiin. Median ja etenkin Yleisradion toivottiin jatkossa parantavan toimintaansa. ETYJ:in toivomus oli, että myös eduskunnan ulkopuoliset puolueet saisivat tasapainoisemmin media-aikaa. Hyvä huomio, ja onhan vaatimus kirjattu myös puoluelain 10 §:ään:

Tasapuolisuusvaatimus

Valtion, kunnan ja kuntayhtymän viranomaisten sekä niiden määräämisvallassa olevien yhteisöjen ja laitosten on kohdeltava kaikkia puolueita tasapuolisesti ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen.

Yleisradio Oy voi soveltaessaan 1 momenttia yhtiön vaaliohjelmiin ottaa huomioon myös ohjelmallisia näkökohtia.

ETYJ on huolestunut myös tulevasta äänikynnyksestä, jonka se pelkää estävän etenkin pienten alueellisten ryhmien ja ehdokkaiden pääsyn parlamenttiin. Sen mukaan vaalilakiuudistus on otettava näiltä osin uudelleen harkintaan.

Eräs mielenkiintoinen ongelma on myös sotilashenkilöiden vaalikelpoisuus. Olen itsekin monesti miettinyt, mitä etuja on siitä, että ammattisotilaat eivät saa osallistua eduskuntavaaleihin. ETYJ:in mukaan tällaisia henkilöitä on suomessa noin 11 000. Järjestö tunnustaa mahdolliset ongelmat sotilaiden vaalikelpoisuudessa, mutta katsoo silti nykyjärjestelmän hieman ongelmalliseksi ja kehottaa miettimään, olisiko asiassa järkevää tehdä muutoksia.

Lisäksi hajanaisina sivuhuomioina raportista jäivät mieleen näkö- ja liikuntarajoitteisten ongelmat äänestämisessä ja valitusten käsittely vasta virallisen äänestystuloksen julkistamisen jälkeen. Suosittelen raportin lukemista kaikille vähänkin aiheesta kiinnostuneille, sillä julkaisun englanti on todella helppolukuista ja asiallista.

Arhinmäestä hyvä kulttuuriministeri?

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäen tulo uuden hallituksen kulttuuriministeriksi on Piraattipuolueen tavoitteiden toteutumisen kannalta lupaavaa. Hän on suhtautunut johdonmukaisen kriittisesti teosten epäkaupallisen kopioinnin laittomuuteen.

Jo syksyllä 2009 Arhinmäki totesi Kansan uutisissa, että ”monet tiedon vapaalle jakamiselle asetetut keinotekoiset rajoitukset hyödyttävät lähinnä suuryrityksiä ja isoa rahaa, eivät taiteilijoita, muusikkoja tai tieteentekijöitä”. Arhinmäki halusi vasemmistoliiton rakentavan ”uutta, verkottuneeseen yhteiskuntaan sopivaa tiedon ja kulttuurin jakamisen mallia”. Arhinmäki oli hyvin perillä nettikopioinnin luonteesta ja huomautti, että ”aineetonta jaettaessa kaikille jakaminen ei vähennä kenenkään omaa osaa”. Hän totesi, että siksi ”vasemmiston tulee myös tarkastella kriittisesti tiedon ja kulttuurin vapaalle jakamiselle asetettuja esteitä”.

Ministeriksi tultuaan Helsingin Sanomille antamassaan haastattelussa Arhinmäki oli samoilla linjoilla. Hän sanoi uskovansa, että ihmisillä on edelleen halua ja varaa ostaa kulttuurituotteita, vaikka netistä niitä saa laittomasti ilmaiseksi.

Piratismin vastaisista toimista Arhinmäellä oli tällaista sanottavaa:

”Internetiin täytyy saada kanavia, joissa kuluttajat ja luovan työn tekijät kohtaavat niin, että myös tekijä saa toimeentulonsa. Ministeriö voi olla puskemassa ja avittamassa tätä kehitystä, mutta karhunpalveluksen me teemme kaikille, jos kaikki yritetään vain blokata ja kieltää.”

Huomionarvoista on myös, että vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelmassa oli vaatimus teosten epäkaupallisen kopioinnin laillistamisesta. Puolueen nuorisojärjestö Vasemmistonuoret hyväksyi lisäksi keväällä uuden poliittisen ohjelmansa, jossa vaatimukset tekijänoikeuslain lieventämisestä ovat selkeästi esillä.

Muutenkin piraattien linjoilla usein oleva Arhinmäki teki aikanaan Ruotsin FRA-laista eduskunnassa kirjallisen kysymyksen. Hän vaati Suomen hallitusta ottamaan suomalaisten viestintäsalaisuuteen kohdistuvan uhan esille Ruotsin hallituksen kanssa. Aiemmin mainitussa Kansan uutisten mielipidekirjoituksessa hän muistutti lisäksi, että yksityisyyden suoja ja sananvapaus tulee säilyttää myös verkossa.

Vaikka hallitusohjelmaan tehty kirjaus tekijänoikeuksista jättää auki mahdollisuuden lain kiristyksiin, on vaikea kuvitella, että Arhinmäki kovin mielellään lähtisi esittämään kiristyksiä. On kuitenkin muistettava, että tekijänoikeus-lobby on onnistunut viime vuodet tehokkaasti loisimaan opetus- ja kulttuuriministeriössä. Lobbareiden käsikassarana toimiva tekijänoikeustoimikunta puskeekin koko ajan eteenpäin lakien kiristysvaatimuksia. Arhinmäen alaiset ministeriössä ovat myös tiukan linjan kannattajia. Nähtäväksi jää, miten tuore ministeri selviää näistä paineista.

Vaikka tekijänoikeuslaki ei alkaneella vaalikaudella kiristyisikään, se tuskin tulee kuitenkaan lievenemään. Hallitusohjelmassa ei esitetä lievennyksiä, ja on vaikea kuvitella, että Arhinmäki yrittäisi oma-aloitteisesti ajaa niin kiistanalaisia asioita. Vähäisempiä parannuksia voisi sen sijaan olla näköpiirissä. Jospa ensi syksynä nimitettävän uuden tekijänoikeustoimikunnan kokoonpano olisi nykyistä monipuolisempi?

Ministerin valtiosihteeriksi on nimitetty Jarmo Lindén, joka toimi edellisen vasemmistoliittolaisen kulttuuriministerin, Claes Anderssonin, erityisavustajana. Arhinmäen omaa erityisavustajaa ei ilmeisesti ole vielä nimitetty. Nimityksellä tulee olemaan merkitystä sen suhteen, miten hyvin yhteydenpito ministeriin sujuu eri tahojen näkökulmasta.

Pride-marssille sananvapautta puolustamaan


Seksuaalivähemmistöjen Pride-tapahtuman kohokohta, mielenilmauskulkue, järjestetään huomenna. Osallistun siihen ensimmäistä kertaa, päämotiivina sananvapauden puolustaminen.

Vuosi sitten kulkuetta kohtaan tehtiin suunniteltu ja poliittisesti motivoitu kaasuisku, josta langetettiin tuomioita pahoinpitelyjen lisäksi poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta. Kyse oli suorasta hyökkäyksestä rauhanomaista mielenilmaisuvapautta vastaan.

Seksuaalivähemmistöjen asemaa puolustavien sananvapauteen on muuallakin Euroopassa kohdistunut vakavia loukkauksia. Viime vuosina Pride-marsseja on kokonaan kielletty ainakin Venäjällä, Unkarissa, Liettuassa ja Latviassa. Väkivaltaisia hyökkäyksiä kulkueita vastaan on tehty ainakin Virossa, Kroatiassa ja Unkarissa.

Suomessa seksuaalivähemmistöjen puolustajien oikeuksia rajoitettiin vielä kymmenisen vuotta sitten lailla. Homoseksuaalisten tekojen laillistamisen yhteydessä vuonna 1971 lakiin säädettiin niin sanottu kehotuskielto, eli kiellettiin homoseksuaalisiin tekoihin kehottaminen. Pykälä kumottiin vasta vuonna 1999.

Kehotuskiellon perusteella ei niinkään annettu tuomiota, mutta sillä oli selkeä pelotevaikutus. Yleisardio jätti kiellon vuoksi lähettämättä 1970- ja 1980-luvuilla homoseksuaalisuutta myönteisesti kuvaavia ohjelmia. Lisäksi poliisi takavarikoi kiellon perusteella mielenosoituskylttejä, ja mielenosoittajia joutui poliisitutkintaan ja syytetyiksikin.

Tervemenoa Pride-kulkueeseen puolustamaan sananvapautta ja siihen kuuluvaa kokoontumisvapautta kaikilta perusteettomilta väkivaltaisilta hyökkäyksiltä, syyllistyivätpä niihin sitten valtio (pakkokeinoja ja rangaistuksia) tai yksittäiset kansalaiset (kuten kaasuisku)!

Piraattipuolueen nuorisojärjestö Piraattinuoret osallistuu myös kulkueeseen. Senaatintorilla voi hyvissä ajoin ennen klo 13:a suunnistaa piraattilippujen luo.

Tule mukaan tiedotusryhmään

Piraattipuolueen organisaatiota kehitetään siihen suuntaan, että ihmiset erikoistuvat tiettyjen asioiden tekemiseen kuten tiedottamiseen tai verkkopalveluihin. Tämä foorumiosio on perustettu tiedotusryhmän kommunikaatiovälineeksi.

Tiedotusryhmän vastuualueita on mm.

  • lehdistötiedotteiden laatiminen
  • monenlaisten puolueen tuottamien kirjallisten aineistojen oikolukeminen ja parantelu
  • puolueen flyereihin ja esitteihin tulevien tekstien valmistelu
  • jäsenlehti Purjeen tekemisessä avustaminen tarvittaessa

Jos ryhmässä toimiminen kiinnostaa, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Osan ryhmään kuuluvista on oltava mahdollisimman hyvin tavoitettavissa myös puhelimitse kiireellistä lehdistötiedotteiden laadintaa varten. Lehdistötiedotteet luetutetaan jollakulla puoluehallituksen jäsenellä ennen lähettämistä.

Ryhmän tärkeimmäksi tehtäväksi muodostuu lehdistötiedotteiden laatiminen nopeasti reaktiona esimerkiksi uutiseen tai oikeuden antamaan tuomioon. Tiedotteet laaditaan kirjoitusalusta.fi palvelun avulla.

Foorumin lisäksi käytämme ryhmän väliseen viestintään sossua ( sossu.piraattipuolue.fi/index.php/group/tiedotus ). Voit lähettää viestin tiedotusryhmään sossussa kirjoittamalla viestiin !tiedotus.

Liity myös sähköpostilistalle ( lists.piraattipuolue.fi/cgi-bin/mailman/listinfo/tiedotus ).

Toimin tällä hetkellä tiedotusryhmän kokoajana, ja kun ryhmä on saatu kasaan, päätämme yhden vastuuhenkilön ryhmälle.

Tiedotusryhmän kokoonpano löytyy wikistä:
wiki.piraattipuolue.fi/Tiedotusryhm%C3%A4

Käytämme myös irkin kanavaa #tiedotus @ irc.piraattipuolue.fi

Terveisin,
Panu Horsmalahti