Lehdistötiedote: Rasismin torjuntaan päättömiä keinoja

Rasististen tekojen kriminalisointia ja rankaisua pohtinut työryhmä on 19.1. palauttanut mietintönsä Oikeusministeriölle. Työryhmä on päätynyt pohdinnoissaan tekemään sananvapaudesta entistä epämääräisemmän ja vaikeammin hahmoteltavan oikeuden. Oikeusministeriön tiedotteessa käytetään mm. sellaisia termejä kuin ”viharikokset” ja ”vihamotiivi”.

– Tämä kuvastaa varsin osuvasti nykyistä suuntaa, jossa väärät tuntemukset ja asenteetkin ovat pian kriminalisoitavia, lausuu Piraattipuolueen varapuheenjohtaja Harri Kivistö.

Työryhmä esittää julkituonnin määrittelemistä, joka sisällyttää verkossa linkittämisen mahdollisesti rasistiseen tuotokseen. Tämä kyseenalaistaisi koko internetin toimintaperiaatteen. Ilmeisesti työryhmä ei ymmärrä itsekään riittävästi internetin ja linkityksen toimintaperiaatteita, sillä oikeusministeriön tiedotteessa ehdotetaan jopa rasististen linkkien avaamisen kriminalisointia. Harvoissa tapauksissa linkin avaaja voi etukäteen tietää jonkin kuvan tai tekstin olevan rasistinen näkemättä sitä. Törkeä kansanryhmää vastaan kiihottaminen taas kattaisi joukkotuhontaan kannustamisen. Käytännössä tämä saattaisi kriminalisoida esimerkiksi terrori-iskusta puhumisen väärään sävyyn.

– Kaikkia koskevat lait tulee olla terveellä maalaisjärjellä ymmärrettävissä ja sen mukaan luontaisesti toimittavissa. Esityksen tuoma epävarmuus johtaisi liialliseen varovaisuuteen keskusteluissa ja siten mitätöisi sananvapauden merkitystä, tuomitsee Piraattipuolueen puheenjohtaja Pasi Palmulehto.

Esityksessä asetettaisiin sananvapaudelliseen erityisasemaan tiede ja taide ”ja niihin rinnastettavat julkiset toiminnot”.

– Tällainen rajaus olisi täysin vastoin oikeusvaltion periaatteita. Lain täytyy yksinkertaisesti olla kaikille sama eikä niin, että vain taiteilijoille, tieteentekijöille ja valtion virkamiehille suodaan kunnollinen sananvapaus, vaatii Kivistö.

Piraattipuolue on jo aiemmin vaatinut kansanryhmää vastaan kiihottamista ja uskonrauhan rikkomista koskevien rikoslain pykälien muuttamista. Näiden muutosten jälkeen pykäliä ei tulisi voida käyttää sananvapauden kohtuuttomaan rajoittamiseen.

Lisätietoja antavat:

Pasi Palmulehto
Puheenjohtaja, Piraattipuolue
045 310 2340

Harri Kivistö
Varapuheenjohtaja, Piraattipuolue
040 310  2344

Lähteet:
http://blog.piraattipuolue.fi/2009/09/piraattipuolue-allekirjoitti-sananvapausadressin/
http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/1247668349404

0 vastausta artikkeliin ”Lehdistötiedote: Rasismin torjuntaan päättömiä keinoja

 1. Onkohan tuota linkkien ”avaamista” nyt tulkittu väärin?

  ”Ehdotuksen mukaan kiihottamisrikossäännöksessä mainittaisiin uutena tekotapana yleisön saataville asettaminen. Näin varmistettaisiin, että rikosnimike soveltuu mm. linkkien avaamiseen rasistista kiihottamista sisältäville internetsivuille.”

  Tässä puhutaan nimenomaan esille saattamisesta. Oman ymmärrykseni mukaan kysymys tässä on linkin julkaisemisesta.

  Asiasta keskustelussa kannattaisi ottaa kantaa tähän Euroopan neuvoston rasisminvastaiseen lisäpöytäkirjaan, ja siihen, onko tämä nyt toteutettu väärin, vai mistä kenkä puristaa.

  Edelleen huomiota kannattaisi ohjata nimenomaan siihen, miten tämä uusi ehdotettu lakimuutos muuttaa olemassaolevaa järjestelmää. Eihän Suomessa ole kansanryhmää vastaan kiihottaminen ollut pitkään aikaan laillista. Eihän tässä nyt siitä ole kysymys.

 2. Niinhän tuossa todennäköisesti onkin tarkoitettu linkin julkaisemista, se vain on esitetty niin huonosti, että on aiheellista kyseenalaistaa kirjoittajan ymmärtäminen.

  Lisäpöytäkirjaa käydään vielä tänään lävitse, mutta alustavien tutkiskelujen perusteella sen sisältö näyttäisi sellaiselta, jota Suomen (tai minkään muunkaan maan) ei tulisi lainkaan edes sitoutua noudattamaan.

  Itseäni eniten esityksessä huolestuttaa se, että pian kukaan ei uskalla sanoa, kirjoittaa tai linkittää mitään, kun ei osaa itse arvioida sen laillisuutta. Puhumattakaan tietysti siitä, että monet linkitykset ovat dynaamisia ja kohteen sisältö muuttuu, eikä sen laillisuudesta pysty tällöin olemaan jatkuvasti selvillä.

 3. Muuhun umpipöhköyteen puuttumatta, edessä on kiintoisia aikoja. Muutama vuosi sitten muuan yrittelijä painatti (huonon) runokirjan, jonka hän lähetti uhitellen viranomaisille syytettä kerjäten. Syyte ja tuomio tuli. Miten tämäntyyppinen tapaus arvioitaisiin esitetyssä uudessa lainsäädännössä, on arvoitus.

  Työryhmän edusmiehen lyhyen lausunnon mukaan tiede ja taide kuuluisi jonkinlaisen ”erityisarvioinnin” piiriin. Tämä on hulvattominta, mitä olen pitkään aikaan lukenut.

  Jos halutaan kannattaa institutionaalista taiteenteoriaa, joka on yksi monista vaihtoehdoista, siinä tapauksessa oikea taho tekemään ratkaisu olisi jokin taideinstituutioita edustava valtion keskustaidetoimikunta. On turvallista olettaa, että sen luonteisen elimen päätökset olisivat lähtökohtaisesti aika konservatiivisia. Jos joukossa olisi vaikka muutama dadaisti, niin silloin kaiketi tukeuduttaisiin Tristan Tzaran tokaisuun ”Kaikki mitä taiteilija sylkee, on taidetta.”

  Taiteenfilosofiset kysymykset ovat kiehtova akateeminen väittelyn aihe, mutta minua hämmästyttää suuresti, mitä sillä olisi tekemistä lainsäädännön kanssa.

  Ajatus, että oikeusistuin kykenisi määrittelemään taiteen soveliaisuutta, on älyllinen itsemurha. Meillä ei ole edes taiteelle yksiselitteistä määritelmää. Historiassa se ei ole ikinä onnistunut. Yksiselitteisiä vastauksia on saatu, jos niitä on väkisin haluttu. Näissä toimissa kunnostautuneiden valtioiden luettelo on aika ikävää luettavaa, ja niissä luodut aikaansaannokset vielä ikävämpiä.

  Luottamukseni poliitikkojen kykyyn arvioida näitä kysymyksiä ei ole suinkaan nolla. Se on miinus sata. Oletteko koskaan miettineet, miksi Suomessa tuetaan niin voimallista musiikkia? Koska päättäjät kuvittelevat, että nuoteissa ei sanota yhtäkään kiistanalaista mielipidettä.

  Itse olen yhteiskuntakriittisen instrumentaalimusiikin ystävä.

 4. Siis, työryhmän mietinnössä on todellakin ilmaisu ”linkin avaaminen”. Asiayhteydestä on pääteltävissä, että sillä tarkoitetaan linkin luomista, mutta kyllä tässä on ”google on selain” -tyyppinen ajatuskatkos tullut mietinnön tekijöillä, mikä ei kyllä ole omiaan lisäämään luottamusta heidän asiantuntemustaan kohtaan.

 5. ”Oikeusministeriön tiedotteessa käytetään mm. sellaisia termejä kuin “viharikokset” ja “vihamotiivi”.”

  Motiivin mukaan rankaiseminen on osa länsimaista oikeuskäytäntöä. Motiivi mm. erottaa toisistaan murhan ja tapon. Länsimaisessa oikeuskäytännössä tunnetaan myös lieventävät ja raskauttavat asianhaarat. Tässä ei pitäisi periaatteen tasolla olla mitään taivasteltavaa. Toki on varmaankin monia mielipiteitä siitä, pitäisikö ”vihamotiivin” olla raskauttava asianhaara. Mielestäni pitäisi.

  ”Tämä kuvastaa varsin osuvasti nykyistä suuntaa, jossa väärät tuntemukset ja asenteetkin ovat pian kriminalisoitavia, lausuu Piraattipuolueen varapuheenjohtaja Harri Kivistö.”

  Mikähän tällainen suunta on? En ole havainnut.

  ”Törkeä kansanryhmää vastaan kiihottaminen taas kattaisi joukkotuhontaan kannustamisen. Käytännössä tämä saattaisi kriminalisoida esimerkiksi terrori-iskusta puhumisen väärään sävyyn.”

  Suosittelisin olemaan puhumatta terrori-iskusta väärään sävyyn. Myöskään poliisia (tai ketään muutakaan) ei voi enää nykyään osoitella aidon näköisellä leikkipyssyllä vedoten leikkimisen vapauteen. Siitä on nimittäin tehty laitonta. Hyvä niin.

  ”Kaikkia koskevat lait tulee olla terveellä maalaisjärjellä ymmärrettävissä ja sen mukaan luontaisesti toimittavissa.”

  Tämä on hyvä päämäärä lainsäädännössä, mutta se ei voi olla ainoa päämäärä. Lakien on oltava myös oikeudenmukaisia ja kohtuullisia, mikä voi usein tarkoittaa monimutkaisuutta. Tämäkin on ihan länsimaisen oikeusjärjestelmän ydintä ja tätä varten ovat olemassa asianajajat, sillä maallikon ei voi kohtuudella odottaa hallitsevan kaikkia lakien yksityiskohtia.

  ”Esityksen tuoma epävarmuus johtaisi liialliseen varovaisuuteen keskusteluissa ja siten mitätöisi sananvapauden merkitystä, tuomitsee Piraattipuolueen puheenjohtaja Pasi Palmulehto.”

  Kunnianloukkauslainsäädäntö saattaa myös johtaa ”liialliseen varovaisuuteen” yksittäisten ihmisten arvostelussa. Elämä on. Minä valitsen mielummin suojan törkeimmältä loanheitolta kuin absoluuttisen loanheittovapauden.

  Mikäli Piraattipuoluessa ollaan sitä mieltä että juuri tämä nimenomainen lakiesitys on ongelmallisella tavalla epäselvä, kehottaisin perustelemaan asian paremmin. Itse näen tässä ongelmallisena juuri tuon linkittämisasian. En näe ongelmallisena sitä periaatetta, että rikokseen yllyttämisestä voi saada tuomion. Niinhän asia on Suomessa ollut iät ja ajat.

  Heittäisin vielä pähkinän purtavaksi: millainen olisi Piraattipuolueen mielestä selkeä, ongelmaton sananvapauslainsäädäntö? Entä onko Piraattipuolueen mielestä tarpeellista antaa vähemmistöille suojaa järjestelmällistä vihanlietsontaa vastaan? Jos on, miten se tulisi järjestää?

 6. ”Motiivi mm. erottaa toisistaan murhan ja tapon.”

  Ei erota. Tekotapa ja teon kohde erottavat toisistaan murhan ja tapon.

  On toki lieventäviä ja raskauttavaia asianhaaroja. Teon motiiviin liittyvinä rangaistuksen koventamisperusteina rikoslaki mainitsee ”rikoksen tekemisen palkkiota vastaan” ja ”rikoksen kohdistamisen kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai muuhun sellaiseen kansanryhmään kuuluvaan henkilöön tähän ryhmään kuulumisen perusteella”. Palkkiota vastaan tekemisen määritteleminen koventamisperusteeksi voidaan toisaalta liittää myös siihen, että palkkiota vastaan tehty teko on yleensä erityisen suunnitelmallinen.

  Teon motiiviin liittyvinä lieventämisperusteina mainitaan ”rikoksen tekemiseen vaikuttanut huomattava painostus, uhka tai muu sen kaltainen seikka” ja ”rikokseen johtanut voimakas inhimillinen myötätunto taikka poikkeuksellinen ja äkkiarvaamaton houkutus, asianomistajan poikkeuksellisen suuri myötävaikutus tai muu vastaava seikka, joka on ollut omiaan heikentämään tekijän kykyä noudattaa lakia”.

  Mielestäni rasismin teon motiivina ei pitäisi olla koventamisperuste, koska se loukkaa tasa-arvon periaatetta. Minusta rasistinen motiivi vaikkapa pahoinpitelylle ei ole mitenkään pahempi kuin se viikonloppuöinä kaupungilla yleiset motiivit ”naama ei miellyttänyt” ja ”se tuijotti mua”. Kaikki nämä motiivit kertovat yleisestä idiotismista. Pahoinpitelyn pitäisi olla yhtä moitittava silloin, jos syynä on se, että uhrilla oli silmälasit, kuin se, että uhri oli tummaihoinen. Nyt näin ei ole.

 7. ”Mikähän tällainen suunta on? En ole havainnut.”

  Ihminen ei saa ilmaista tiettyjä asenteitaan ja tuntemuksiaan. Mitä enemmän tätä rajoitetaan, sitä enemmän ihminen tuntee itse asenteiden ja tuntemusten olevan hyökkäyksen kohteena. Tällöin ei ole niinkään todennäköistä, että ihminen muuttaisi asenteitaan ja tuntemuksiaan, vaan että hyökkäyksen kohteena olevat asenteet ja tuntemukset vahvistuvat ja ihminen alkaa tuntea vihaa sen johdosta, että hänen sanomisiaan rajoitetaan.

  Väittäisin, että asenteiden ja tuntemuksien ilmaisun rajoittaminen niin tiukasti, että annetaan viesti, että asenteet ja tuntemukset itsessään eivät ole hyväksyttäviä (mikä korostuu sellaisten termien kuin ”vihapuhe” käytössä, ilmaisun tarkoituksenahan on viestittää, että tietyt mielipiteet ovat ”vihaa” ja sellaisena tuomittavia), johtavat siihen tulokseen, että tunteet vain vahvistuvat.

  Olen käsitellyt aihetta blogikirjoituksessa: http://blog.piraattipuolue.fi/2009/02/varoitus-vaarista-mielipiteista-tulee-suosittuja/. Kaj Sotala on myös kirjoittanut vastaavasti sananvapaudesta: http://blog.piraattipuolue.fi/2008/07/internet-on-lahikapakka/ ja http://blog.piraattipuolue.fi/2008/07/sananvapauden-merkitys/. Kirjoitusten pointti: internetistä ei ole syytä kitkeä ”vihapuhetta” sen enempää kuin lähikapakan nurkkapöydästä.

  ”Suosittelisin olemaan puhumatta terrori-iskusta väärään sävyyn.”

  Okei. Terroristit voittivat juuri.

  ”Myöskään poliisia (tai ketään muutakaan) ei voi enää nykyään osoitella aidon näköisellä leikkipyssyllä vedoten leikkimisen vapauteen. Siitä on nimittäin tehty laitonta.”

  Ei pidä paikkaansa. Leikkipyssyllä osoittelu voidaan tosin katsoa laittomaksi uhkaukseksi, mikäli olosohteet huomioonottaen osoittelun kohteeksi joutuvalla on perusteltu syy pelätä henkensä tai terveytensä olevan vaarassa. Ilmaisut ”nykyään” ja ”tehty laitonta” antavat ymmärtää, että asiassa olisi viime aikoina tapahtunut jonkinlainen muutos. Näin ei ole. Pykälää on viimeksi muutettu vuonna 1995. Asiaa koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että ”laittoman uhkauksen tunnusmerkistö säilyisi asiallisesti ennallaan”, ja että ”myös leikkiaseen nostaminen toista vastaan _voi_ toteuttaa tunnusmerkistön”.

 8. ”Lakien on oltava myös oikeudenmukaisia ja kohtuullisia, mikä voi usein tarkoittaa monimutkaisuutta.”

  Tässä olet oikeassa. Selkeysvaatimuksen tämän asian yhteydessä näen kuitenkin liittyvän poikkeukseen tieteen, taiteen “ja niihin rinnastettavien julkisten toimintojen” osalta. Näille aloille oltaisiin siis myöntämässä suurempi sananvapaus kuin muille. Sitä, mikä on ”tiedettä” tai varsinkin ”taidetta” on mahdotonta määritellä. Onko tiedemiehen tieteellinen blogikirjoitus tiedettä vai onko sitä vain pro gradu -tutkielma, väitöskirja tai artikkeli ”oikeassa” tiedelehdessä? ”Mitä on taide?” -kysymyksen ongelmallisuutta ei tarvinne perustella.

  ”Kunnianloukkauslainsäädäntö saattaa myös johtaa “liialliseen varovaisuuteen” yksittäisten ihmisten arvostelussa. Elämä on. Minä valitsen mielummin suojan törkeimmältä loanheitolta kuin absoluuttisen loanheittovapauden.”

  On perusteita rajoittaa yksityishenkilöiden henkistä terveyttä tai mainetta vaarantavia loukkauksia. On myös perusteita rajoittaa sellaista väkivaltaan yllyttävää kansankiihotusta, joka on verrattavissa laittomaan uhkaukseen, eli saa ihmiset perustellusti pelkäämään turvallisuutensa puolesta, ja jonka voidaan myös perustellusti katsoa olevan omiaan aiheuttamaan väkivaltaisia tekoja. Ei ole perusteita rajoittaa jonkin ihmisryhmän haukkumista. Tällöin puuttuu sekä henkilökohtainen loukkaus -aspekti, että pelkoaspekti.

  Mielipahaa tällainen kansanryhmän haukkuminen voi tosin aiheuttaa, mutta elämä on. Mielipaha ei ylipäänsä ole sellainen asia, jonka aiheutumista valtion pitäisi estää, vaan kuuluu ihmisten normaaliin sosiaaliseen kanssakäymiseen. Esimerkiksi kumppanin pettämisen paljastuminen voi aiheuttaa kumppanille vakavaa mielipahaa, jopa mielenterveydellisiä ongelmia. Pettäminen tai siitä kertominen eivät kuitenkaan ole rangaistavia tekoja. Ihmisten sosiaalisissa suhteissa sattuu ja tapahtuu kaikenlaista ikävää, minkä ei kuitenkaan pidä olla rangaistavaa. (Vaikka kunnianloukkaus periaatteessa kattaa myös tavanomaisen toisen haukkumisen, käytännössä harva kuvittelee haastavansa siitä ketään oikeuteen. Sivumennen sanoen olen sitä mieltä, että tavanomaisen haukkumisen ei pitäisi olla rangaistava teko.) Koska ”internet on lähikapakka”, ja monella tapaa poikkeava viestintätapa verrattuna perinteisiin joukkoviestimiin, yhteiskunnallisen keskustelun siellä pitäisi olla yhtä vapaata kuin kaveriporukoissa.

 9. ”En näe ongelmallisena sitä periaatetta, että rikokseen yllyttämisestä voi saada tuomion. Niinhän asia on Suomessa ollut iät ja ajat.”

  Tässä esityksessä tai Piraattipuolueen lausunnossa ei ole kyse rikokseen yllyttämisestä. Julkinen kehottaminen rikokseen on rangaistavaa erillisenä rikosnimikkeenä, eikä Piraattipuolue ole muuttamassa sitä, eikä arvostellut sitä. Rikokseen yllyttäminen taas on aina rangaistavaa, tällöin yllytys koskee yllytystä tiettyyn yksittäiseen tekoon siten, että yllytys suoraan johtaa tekoon eikä tekoa olisi tapahtunut ilman yllytystä. Yllyttäjää rangaistaan samalla ankaruudella kuin itse tekijää. Tätäkään Piraattipuolue ei ole arvostellut. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan rikosnimikkeenä koskee ryhmän ”solvaamista” ja ”panettelua”, sekä myös ”uhkailua”. Piraattipuolue haluaisi poistaa kohdat ”solvaaminen” ja ”panettelu” kyseisestä rikosnimikkeestä, koska ne mahdollistavat mielestämme sananvapauden liian tiukan rajoittamisen. Ks. http://blog.piraattipuolue.fi/2009/09/piraattipuolue-allekirjoitti-sananvapausadressin/.

  ”Heittäisin vielä pähkinän purtavaksi: millainen olisi Piraattipuolueen mielestä selkeä, ongelmaton sananvapauslainsäädäntö? Entä onko Piraattipuolueen mielestä tarpeellista antaa vähemmistöille suojaa järjestelmällistä vihanlietsontaa vastaan? Jos on, miten se tulisi järjestää?”

  Piraattipuolueen yleinen näkemys sananvapaudesta löytyy verkkosivuiltamme: http://www.piraattipuolue.fi/kansalaisoikeudet/sananvapaus.

  Sananvapauskantamme mielestäni ehkä tärkein kohta: ”Sananvapaudessa ei ole kysymys siitä, millaiselle viestinnälle on tarvetta, eikä siitä, millainen viestintä on hyödyllistä, eikä liioin siitä, millainen viestintä täyttää tietyt esteettiset tai laadulliset kriteerit.”
  Tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskunnallista keskustelua ei pitäisi sallita tai kieltää pelkästään sen perusteella, onko julkaisija tiedelehti, sanomalehti tai yksityishenkilö, taikka koostuuko keskustelu parista huonolla kieliopilla kirjoitetusta lauseesta vai retorisesti ansiokkaista kolumneista. Tämän lakiesityksen osalta on kuitenkin selvää, että se on suunnattu tavallisia foorumikirjoittelijoita vastaan, jotka ehkä keskimäärin ilmaisevat mielipiteensä sanomalehtiä eksplisiittisemmin, mutta se ei tee itse mielipiteistä yhtään sen vähäarvoisempia.

 10. Pisteenä i:n päälle. Mielestäni ihmisten maailmankuvan muodostamisen kannalta vaarallisinta tekstiä eivät suinkaan ole vihanpurkaukset keskustelupalstoilla, vaan pseudotieteelliset, asiallisesti kirjoitetut ja oikean tiedejulkaisun näköiset julkaisut, joissa propagoidaan jotakin epätieteellistä teoriaa kuten holokaustin kieltämistä tai kreationismia. Ihmiset kun eivät aina erota näitä oikeasta tieteestä ja saattavat tukeutua tällaisiin ”auktoriteetteihin”, joita mielellään uskovat, koska heidän ”tutkimuksensa” vahvistavat lukijan omaa käsitystä.

  Näidenkään osalta en kuitenkaan usko niiden kieltämiseen, vaan ennemminkin ihmisten valistamiseen siitä, mitä on hyvä tiede. Puheena oleva lakiesitys varmaan sallisi nämä pseudotieteelliset julkaisut, tiedettähän se on pseudotiedekin, vai? Jos on monisatasivuinen tieteellisen näköinen tutkielma johon on käytetty valtava määrä aikaa, eikö se olisi lakiehdotuksen määrittelyn mukaan tiedettä, tai ehkäpä sitten taidetta? Kyllähän se ainakin teoksen määritelmän täyttää.

 11. Vielä pieni korjaus. Murhan tunnusmerkistössä on tosiaan kohta, jonka mukaan murhaksi katsotaan tappo, joka on tehty ”virkatoimen vuoksi”, eli jos vaikka virkamiehen tappamisen motiivina on virkamiehen tekemä päätös. Tämä on kuitenkin vain yksi pieni kohta murhan tunnusmerkistössä, eikä sitä sovelleta lainkaan usein. Yleisimmin taposta tekevät murhan ”vakaa harkinta” ja teon tekeminen ”erityisen raa’alla ja julmalla tavalla”, jotka siis eivät ole teon motiiveja.

 12. Puhuin motiivista kenties epätarkasti. Tahdoin kuitenkin kritisoida sellaista, mielestäni piraattipiireissä melko yleistä ajattelua, että vain teon lopputuloksella pitäisi olla vaikutusta tuomioon. Voihan niinkin ajatella, mutta tekijän mielenliikkeiden ja teon tahallisuuden tai tahattomuuden vaikutus tuomioon on kyllä kuulunut aina suomalaiseen ja länsimaiseen oikeusjärjestelmään.

  ”Mielestäni rasismin teon motiivina ei pitäisi olla koventamisperuste, koska se loukkaa tasa-arvon periaatetta. ”

  Tasa-arvon periaatetta voi katsoa tietysti loukkaavan senkin, että vaikkapa somalin on tilastojen mukaan todennäköisempää joutua pahoinpidellyksi Suomessa kuin etnisen suomalaisen. Vaikka valtio ei näistä pahoinpitelyistä olekaan suoraan vastuussa, ei mielestäni ole myöskään kohtuutonta jos valtio pyrkii korjaamaan tällaista epätasa-arvoista tilannetta puuttumalla rasistisin motiivein tehtyyn väkivaltaan.

  ”Minusta rasistinen motiivi vaikkapa pahoinpitelylle ei ole mitenkään pahempi kuin se viikonloppuöinä kaupungilla yleiset motiivit “naama ei miellyttänyt” ja “se tuijotti mua”. Kaikki nämä motiivit kertovat yleisestä idiotismista. ”

  Jos vaikkapa joukko skinheadeja etsii joukon somaleja pahoinpidelläkseen nämä, kyseessä tuskin on yleinen idiotismi, vaan erityinen idiotismin muoto jota rasismiksikin kutsutaan.

  ”Pahoinpitelyn pitäisi olla yhtä moitittava silloin, jos syynä on se, että uhrilla oli silmälasit, kuin se, että uhri oli tummaihoinen. Nyt näin ei ole.”

  En suinkaan kannata sellaista, että aina vaaleaihoisen lyödessä tummaihoista pitäisi tulla kovennettu tuomio. Vain silloin, kun motiivin voidaan osoittaa olleen rasistinen. Työryhmän käsityksestä en ole varma.

  ”Ihminen ei saa ilmaista tiettyjä asenteitaan ja tuntemuksiaan. ”

  En nyt yhtäkkiä tule mieleen sellaista asennetta tai tuntemusta, jota ei olisi ilmaistu suureen ääneen Iltiksen, Hesarin tai Suomi24:n keskustelupalstalla. En oikein ymmärrä sellaista näkemystä, että ison veljen valvovan silmän tuijotus hyydyttäisi nettikeskustelua. Paremminkin keskustelua rajoittaa se, että harva jaksaa väitellä jokaisen paranoidin raivoajan kanssa.

 13. ”Okei. Terroristit voittivat juuri.”

  Kouluni tyhjennettiin kerran, kun joku soitti sinne puhelimella pommiuhkauksen. Uhkaus osoittautui perättömäksi. Ehkä uhkaaja oli huumorimiehiä, mene ja tiedä. En kuitenkaan katso, että sananvapaus kärsii merkittävästi jos tällaiset huumorin lajit kriminalisoidaan. Enkä näe, miksi netin välityksellä pitäisi saada heittää hauskaa läppää joukkomurha-aikeista sen enemmpää kuin puhelimen välityksellä.

  ”Sitä, mikä on “tiedettä” tai varsinkin “taidetta” on mahdotonta määritellä. ”

  Aika harvoja inhimillisen toiminnan alueita voi määritellä ehdottoman tarkasti. Laissa sitäkin voi joutua kuitenkin tekemään. Mutta sinänsä tämä on kyllä asiallinen huomio – tässä kohdassa on vaara mennä liiaksi epämääräisyyksiin.

  ”On perusteita rajoittaa yksityishenkilöiden henkistä terveyttä tai mainetta vaarantavia loukkauksia. On myös perusteita rajoittaa sellaista väkivaltaan yllyttävää kansankiihotusta, joka on verrattavissa laittomaan uhkaukseen, eli saa ihmiset perustellusti pelkäämään turvallisuutensa puolesta, ja jonka voidaan myös perustellusti katsoa olevan omiaan aiheuttamaan väkivaltaisia tekoja. Ei ole perusteita rajoittaa jonkin ihmisryhmän haukkumista. Tällöin puuttuu sekä henkilökohtainen loukkaus -aspekti, että pelkoaspekti.”

  Jonkin ihmisryhmän demonisointi, propaganda jonka tavoitteena on esittää ryhmän edystajat ei-ihmisarvoisina, on kyllä omiaan laskemaan väkivallan käytön kynnystä kyseistä ryhmää kohtaan. Ilmiötä on hyödynnetty sotapropagandassa ja kansanmurhien valmistelussa. Tällainen demonisointi voi olla pientä vähemmistöä kohtaan hyvin uhkaavaa ilman että propagandisti esittää suoraa kehotusta väkivaltaan.

  Mielipahalta suojaamista en näe tarpeelliseksi, mielivallalta suojaamista kylläkin.

 14. ”Kiihottaminen kansanryhmää vastaan rikosnimikkeenä koskee ryhmän “solvaamista” ja “panettelua”, sekä myös “uhkailua”.”

  Mielestäni perustellusti, ks. yllä. Suomessa annetaan kansanryhmää vastaan kiihottamisesta niin harvoin tuomioita (suhteessa netissä näkyvään rasistisen raivoamisen määrään), että en voi mitenkään sanoa että ”solvaamista” ja ”panettelua” sovellettaisiin liian laveasti. (Uutta lakiesitystä voisi muuten hyvinkin kritisoida siitä näkökulmasta, että ensin pitäisi turvautua olemassaoleviin lakeihin ja valvoa niitä tarkemmin.)

  ”Tämän lakiesityksen osalta on kuitenkin selvää, että se on suunnattu tavallisia foorumikirjoittelijoita vastaan, jotka ehkä keskimäärin ilmaisevat mielipiteensä sanomalehtiä eksplisiittisemmin, mutta se ei tee itse mielipiteistä yhtään sen vähäarvoisempia.”

  Minä en näe asiaa ollenkaan niin, että tätä olisi suunnattu Pentin tai Pirjon satunnaista Suomi24-avautumista vastaan, vaan järjestelmällistä vihanlietsontaa vastaan. On toki syytä harkita lain mahdollisia sivuvaikutuksia.

 15. Tuo linkityskielto ei ole ihan niin viaton kuin lainlaatijat ovat ehtineet vakuuttaa. Lainsäädäntäneuvos Hannula ehti jo tarkentaa : niin , kielto ei koskisi linkin aukaisemista. Mutta linkin esittäminenkin on aivan yhtä petollinen veto , sillä mikä on rasismia on monikulttuuristien sanelemaa. Vielä kun punainen nappi -järjestelmä , jota Ritva Viljanen ajaa , on pelote täydellinen. Mitä ehkä on ajettukin takaa – maailmankuvani ei ole mikään ruusuinen.

  Robert Spencer on islamkriitikko , jonka saitin sisältöä Spencer on toistuvasti maanitellut kriitikoitaan arvostelemaan. Eikö saitilla kaikki ole oikein ; eikö saitilla ole siteerattu oikein ja niin edelleen. Toistaiseksi Spenceriä on vain jahdattu epämääräisillä ”vihapuheita , vihapuheita” -viittauksilla. Varsinaista sisältöä eivät monikulttuuristit halua kritisoida.

  Niinpä Amerikan punainen nappi -systeemin ansiosta – kun Spenceristä on tullut kylliksi ilmoituksia – useat yliopistot ja valtion laitokset kuin myös jotkut yritykset ovat blokeeranneet saitin ”vihasaittina.” Näitä blokkauksia on sittemmin purettu , mutta työlästä se oli.

  On siis monikulttuurisen lainsäädännön mielivallassa mikä nyt on ”vihasaitti” , ja monia saitteja blokataan ja niihin jätetään linkittämättä ihan varmuuden vuoksi.

 16. ”Vaikka valtio ei näistä pahoinpitelyistä olekaan suoraan vastuussa, ei mielestäni ole myöskään kohtuutonta jos valtio pyrkii korjaamaan tällaista epätasa-arvoista tilannetta puuttumalla rasistisin motiivein tehtyyn väkivaltaan.”

  Olen samaa mieltä, mutta en ymmärrä miten sellainen sananvapauden rajoittaminen, jota tässä lakiesityksessä ehdotetaan, puuttuisi rasistisin motiivein tehtyyn väkivaltaan.

  ”Jos vaikkapa joukko skinheadeja etsii joukon somaleja pahoinpidelläkseen nämä, kyseessä tuskin on yleinen idiotismi, vaan erityinen idiotismin muoto jota rasismiksikin kutsutaan.”

  …Mikä ei ole minusta yhtään sen tuomittavampaa tai vähemmän tuomittavaa kuin joukko idiootteja, joka saa kaupungilla päähänsä ”hakataanpa toi rillipäinen nörtti kun se ei pysty puolustautumaan”.

  ”En suinkaan kannata sellaista, että aina vaaleaihoisen lyödessä tummaihoista pitäisi tulla kovennettu tuomio. Vain silloin, kun motiivin voidaan osoittaa olleen rasistinen. Työryhmän käsityksestä en ole varma.”

  Puhuinkin tapauksista, joissa motiivi on rasistinen. Työryhmän käsitys lienee sama, eli nimenomaan motiivista on kyse, ei uhrin ominaisuuksista sinänsä.

  ”En nyt yhtäkkiä tule mieleen sellaista asennetta tai tuntemusta, jota ei olisi ilmaistu suureen ääneen Iltiksen, Hesarin tai Suomi24:n keskustelupalstalla.”

  Nykyään tilanne onkin vielä siedettävä. Esityksessä ehdotettu linkittämisestä rangaistaminen kuitenkin haittaisi jopa keskustelua rasismista ilmiönä. Joka tapauksessa, kuten itsekin sanoit, linkittämiskielto on vastustettava asia ja on vastoin internetin perusluonnetta.

  ”Tällainen demonisointi voi olla pientä vähemmistöä kohtaan hyvin uhkaavaa ilman että propagandisti esittää suoraa kehotusta väkivaltaan.”

  Pitää sinänsä paikkansa. Siksi Piraattipuolue ei olekaan poistamassa kansanryhmän uhkaamisen kriminalisointia, kuten jo mainitsin. Uhkaamisen ei välttämättä tarvitse olla suora kehotus väkivaltaan. Mitä tulee sitten sellaiseen aineistoon, joka ei voi katsoa uhkaamiseksi, mutta jonka väestöryhmä voi hyvinkin kokea uhkaavaksi, näen kuitenkin hyvänä asiana, että ajatukset tuodaan julki.

  Jos ajatuksia ei tuoda julki internetissä tai muissa tiedotusvälineissä, ne ilmaistaan ystäville ja lähipiirille. Internet on tuonut nämä aiemmin lähipiirin kanssa vatvotut mielipiteet julkisuuteen, mikä selkeästi herättää monissa ihmisissä hämmennystä. Mielipiteet ovat kuitenkin aina olleet olemassa, ja minusta on hyvä, että ne tulevat todella päivänvaloon.

  ”–en voi mitenkään sanoa että “solvaamista” ja “panettelua” sovellettaisiin liian laveasti”

  Esimerkkitapauksena mainittakoon runokirja, jossa oli hieman provosoivia runoja holokaustista. Kyse ei ollut todellakaan mistään järjestelmällisestä vihanlietsonnasta vaan luultavimmin juuri kokeilusta, kuinka helposti tuomion voi saada. Helposti. Kirjan kaikki kappaleet määrättiin myös hävitettäväksi, mikä kuitenkin toimi yllättäen melko huonosti kun kyse on netissä julkaistusta kirjasta.

  Myös juutalaisvitsejä (muiden vitsien ohessa) koonnutta nettisivustoa aikanaan uhkailtiin haasteella, jolloin sivuston ylläpitäjä lakkautti koko sivuston, kun ei halunnut julkaista siitä ”sensuroitua versiota” (eli että olisi poistanut juutalaisvitsit).

  Minusta laki on selkeästi liian tiukka, kun tavallisia vitsisivustoja ja harmittomia runokirjoja voidaan sen perusteella ahdistella.

 17. ”…Mikä ei ole minusta yhtään sen tuomittavampaa tai vähemmän tuomittavaa kuin joukko idiootteja, joka saa kaupungilla päähänsä “hakataanpa toi rillipäinen nörtti kun se ei pysty puolustautumaan”.”

  Tällaisessa on tietysti paljon samaa kuin rasismissa, mutta nörttivastaisuus ei ole kuitenkaan tainnut saada yhtä äärimmäisiä muotoja. (Jos ei puhuta koulukiusaamisesta, mikä kyllä voi saada varsin rankkoja muotoja. Mutta koulukiusaaminen puiminen ei ehkä kuulu tähän – varsinkin kun suuri osa koulukiusaajista ei alle 15-vuotiaana ole rikosoikeudellisesti vastuullisia.)

  Työryhmän ehdotuksessa on muuten se positiivinen puoli, että se suojelee myös vammaisia ja seksuaalivähemmistöjen edustajia kiihotukselta kansanryhmää vastaan.

  ”Jos ajatuksia ei tuoda julki internetissä tai muissa tiedotusvälineissä, ne ilmaistaan ystäville ja lähipiirille. Internet on tuonut nämä aiemmin lähipiirin kanssa vatvotut mielipiteet julkisuuteen, mikä selkeästi herättää monissa ihmisissä hämmennystä. Mielipiteet ovat kuitenkin aina olleet olemassa, ja minusta on hyvä, että ne tulevat todella päivänvaloon.”

  En sanoisi että ”mielipiteet ovat aina olleet olemassa” on koko totuus. Internetissä on helppo hakeutua samanmielisten seuraan ja toisaalta täysin irralleen arvostelun kohteesta. Sanoisin että netin avulla on helpompi omaksua jyrkkiä mielipiteitä. Mielipiteiden polarisoitumista ja groupthinkia en voi oikein pitää hyvänä asiana, vaikka se saattaakin olla väistämätön seuraus internetin vapaudesta (jota sinänsä arvostan).

  ”Minusta laki on selkeästi liian tiukka, kun tavallisia vitsisivustoja ja harmittomia runokirjoja voidaan sen perusteella ahdistella.”

  Tässä taas lähestytään ongelma-aluetta. En tunne näitä tapauksia, mutta ne tosiaan saattavat olla ihan harmittomia. Mutta jos otetaan linja, että laillisuuden rajoilla liikkuva provosointi on sallittua runokirjassa, entä historiankirjassa tai sanomalehdessä? Jos ei mennä siihen (mihin työryhmä esitti) että sananvapaudessa olisi aste-eroja eri konteksteissa, täytyisi samanlainen provosointi sallia kaikissa yhteyksissä, ei vain harmittomien runojen tapauksessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*