PP Tiedote: Saksan Piraattipuolueen tiedottaja ratsattu, lähdesuoja on pian vain muisto.

Viime viikon torstaiaamuna kello 5:45 Saksan poliisi yllätti Piratenpartei:n (Saksan piraattipuolue) tiedottajan suorittamalla kotietsinnän tämän yksityisiin tiloihin tarkoituksenaan etsiä todisteita siitä, kuka poliisivoimien sisältä on vuotanut salaista tietoa. Ilmeisesti puolueen toisen jäsenen palvelin suljettiin hieman myöhemmin joidenkin hatarien johtolankojen perusteella. Kyseessä ei ole mitä tahansa salaista tietoa, vaan tiedon vuotaja paljasti Saksan poliisin jo käyttäneen suunniteltuja vakoiluohjelmiaan, vaikka tämän mahdollistavaa lakimuutosta vasta kaavaillaan. Vuodettujen tietojen todenmukaisuutta on tähän mennessä epäilty, mutta poliisin suorittama kotietsintä asiakirjojen luovuttajan löytämiseksi antaa vahvasti ymmärtää, ettei vuoto ollut vain huono pila. Saksan Piraattipuolue muistuttaa, ettei edes tiedottaja tiennyt salaisten asiakirjojen luovuttajan henkilöllisyyttä.

Piraattipuolue pitää erityisen hälyttävänä, että Euroopan Unioniin kuuluvassa valtiossa poliisivoimat ovat valmiita loukkaamaan miltei satunnaisen henkilön yksityisyyttä löytääkseen virkavallan väärinkäytöksiä paljastaneen kansalaisen. Näin tulee kyseenalaiseksi, saako virkavallan mahdollisia rikoksia edes lainkaan paljastaa? Jäljittääkö poliisi tietolähteitä yhtä innokkaasti, kun julkisuuteen vuodetaan tietoa yritysten lainvastaisista toimista?

Lakeihimme kirjatulla lähdesuojalla ei ole mitään arvoa, mikäli se voidaan sivuuttaa sillä perusteella, että tiedot koskevat liian arvovaltaista tahoa. Tämä tapaus osoittaa hyvin, kuinka vaarallista on edes harkita kansalaisten laajamittaisen urkinnan sallimista. Saksan poliisilla ei ole vielä lupaa suunniteltuun törkeään urkintaan, vaikka se vuotaneiden dokumenttien mukaan sitä jo harjoittaakin. Piraattipuolue toivoo ettei tällaista yksityisyyttä rikkovaa lakia koskaan hyväksytä.

Saksan piraattipuolueen tiedote englanniksi on luettavissa osoitteesta http://wiki.piratenpartei.de/Press_release_2008-09-17

Kohennusehdotus kansalaisten tiedonsaantiin päättäjien toiminnasta ja päätöksenteosta

Tiedonsaantia valtiollisista päätöksistä parannettava

Piraattipuolueen yksi päätavoitteista on puolustaa yksilön oikeuksia, joihin Suomessa ehdottomasti kuuluu myös oikeus tietää, mitä päätöksiä ja aloitteita eduskunnassamme ja hallituksessamme tehdään. On oleellista tietää, mitä lakeja säädetään, mitä kansan valitsemat edustajat asioista äänestävät ja kuinka aktiivisesti he lupaamiaan asioita ajavat. Jo nyt monissa muissa maissa toimii vapaaehtoisvoimin sivustoja, jotka hakevat eri lähteistä tietoa ja yhdistävät nuo tiedot keskenään. Näin muodostuu helppolukuista materiaalia, jota kuka tahansa pystyy seuraamaan vaivatta. Esimerkkejä tietopalveluista ovat internetissä www.govtrack.us tai www.opencongress.org. Tietopalvelusta kansalaiset pystyvät helposti vaikkapa seuraamaan mitä päätöksiä on tehty tai mitä heidän äänestämänsä edustaja on pyrkinyt saamaan aikaan.

Suomessa tietopalvelun laajuus voisi helposti ylittää merentakaiset esikuvansa. Meillä on pienempi maa ja vähemmän edustajia, sekä valmiiksi päivittyvä tietokanta tapahtumista. Meillä toimii jo nyt tietopalvelu eduskunta.fi, joka nimensä mukaan tarjoaa hyvin laajasti tietoa eduskunnan toiminnasta. Valitettavasti kyseisen palvelun käyttö on vaivalloista. Palvelussa olevien sivujen osoitteet muuttuvat usein, jolloin kaikki aiemmat linkit niihin lakkaavat toimimasta. Palveluun tehdyistä muutoksista on olemassa muutamia RSS-muotoisia syötteitä, mutta nekin vain valiokunnan päätöksistä ja uutisista, ei esimerkiksi tuoreimmista aloitteista.

Helppokäyttöisten ja selkeiden palveluiden saamiseksi Suomeen ei tarvittaisi kalliita lisäinvestointeja. Olemassaolevan sivuston käytettävyyttä on vain parannettava tarpeeksi, jotta kuka tahansa voi sen tietoihin pohjautuen rakentaa omia palveluitaan. Riittää, että tietokantapalvelusta tarjotaan ulospäin syötettä, jota sekä kaupalliset että ei-kaupallisesti toimivat tietopalvelut voivat automaattisesti käsitellä. Yksinkertaiset RSS-syötteet kaikista uusista muutoksista, esimerkiksi täysistuntojen pöytäkirjat ja aloitteet omiin syötteisiinsä selkeästi eroteltuina, mahdollistaisivat tämän.

Kyse ei ole pelkästään edustajien toiminnan seuraamisesta, vaan politiikan yleisestä uskottavuudesta ja läpinäkyvyydestä. Kiinnostus politiikkaan laskee päivä päivältä ja yksi syy on, ettei kansa edes tiedä kuin pienen osan tehdyistä päätöksistä. Päätösten perimmäiset syyt ja muut nyanssit hautautuvat toivottomasti jonninjoutavien lööppien jatkuvaan tulvaan. Julkisuudessa pidetään suurta meteliä siirtymisestä tietoyhteiskuntaan, mutta tästä huolimatta Suomi laahaa huomattavasti muiden maiden politiikkapalveluiden jäljessä.

Tiedon helppo saatavuus lisää kiinnostusta päätöksentekoon

Monet päättäjät ovat ilmaisseet haluavansa laskea kunnallisvaalien äänestysikärajaa ja paasanneet sen puolesta, että ihmisten kiinnostus politiikkaan pitää saada nousuun. Piraattipuolue ei puolusta eikä vastusta ikärajan laskemista, mutta sitä muuttamalla ei mitenkään puututa kiinnostuksen puutteen perimmäisiin syihin. Tilanteen korjaamisen täytyy lähteä siitä, että kansa tuntee tietävänsä tehtävät päätökset ja niiden syyt.

Ikärajan mahdollisessa laskemisessa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei se johda nuorten ja lasten mielipiteiden manipulointiin. Nuorten on saatava itse muodostaa mielipiteensä asioista ilman painostusta tai ohjailua. Kaikista väestöryhmistä juuri nuoret ovat verkkopalveluiden aktiivisimpia käyttäjiä. Jotta he voisivat muodostaa politiikasta asiantuntevia mielipiteitä, olisi myös heille tarjottava tietoa siinä ympäristössä, jota he muutenkin seuraavat. Tämän vuoksi olisi myös aiheellista harkita vastaavan tietokannan käyttöönottoa kunnallisessakin päätöksenteossa. Muussa tapauksessa puheet nuorten aktivoimisesta jäävät yhdentekeväksi sanahelinäksi.