Evoluutiota Arkadianmäelle

Tapani Karvinen

Puolueen puheenjohtaja, Tapani Karvinen.

Suomen Piraattipuolue on perustettu seitsemän vuotta sitten Tampereella. Vuonna 2011 osallistuimme vaaleihin ensimmäistä kertaa yhdessätoista vaalipiirissä. Vaalikamppailu ei ollut mutkaton, sillä organisaatiotyö oli vasta aluillaan, kokemus olematon ja taloudelliset resurssit sitäkin vähäisemmät. Näistä seikoista huolimatta nousimme noissa vaaleissa eduskunnan ulkopuolisista ensimmäiseksi reippaalla kaulalla, keräten yli viisitoista tuhatta ääntä.

Kunnallisvaalit 2012 tulivat liian nopeasti, eikä piiritoiminta ollut ehtinyt kehittyä. Tuolloin piraattia pystyi äänestämään vain 27:ssä Suomen yli kolmestasadasta kunnasta. Presidentinvaalit vuorostaan jätimme välistä, koska halusimme keskittyä eurovaalivalmisteluihin – olihan piraateilla jo edustajia valmiiksi Euroopan parlamentissa. Matalasta äänestysaktiivisuudesta huolimatta, tuloksemme kasvoi suhteellisen hyvin.

Entä vuonna 2015?

Perinteisesti äänestysaktiivisuus on korkeimmillaan presidentin- ja eduskuntavaaleissa. Kiitosta toki kuuluu koulujärjestelmällemme, joka osallistaa aktiivisesti nuoria demokraattiseen prosessiin, sekä medialle, joka kykenee välittämään jonkinlaisen kuvan prosessista. Piraattipuolueen tämänhetkinen tilanne vaatii kuitenkin syvempää analyysiä.

Viimeisen neljän vuoden aikana vaalikentälle on tullut 300 000 uutta äänestäjää. Piraattipuolueen ehdokkaat ovat vaalien nuorinta kastia, minkä voidaan olettaa korreloivan jollain tapaa tuoreen äänestäjäsukupolven yleisen arvomaailman tai vaalikoneosumien kanssa. Lisäksi, vaikka hesarin vaalikone kritiikkinsä on ansainnut, Piraattipuolue hallitsee täysin poliittisen kompassin arvoliberaalia yläreunaa, vasemmiston, demareiden ja vihreiden tapellessa vasemman laidan äänestäjistä, persujen ja IPUn oikeasta. Toisessa, arvokonservatiivissa ääripäässä on luonnollista poistumaa pelkäävät kristillisdemokraatit.

Kun katson edellistä kaavaa, mielestäni on selvää että olemme matkalla lyhyen historiamme menestyksekkäimpiin vaaleihin. Asiaa edesauttaa se, että meillä on taloudellisia resursseja käytettävissä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ehdokaskaartimme on kehittynyt monella tapaa, puolueohjelmamme on laajentunut merkittävästi, sekä piiritoiminta on ehtinyt kehittymään ajan saatossa. Jos nuorekas ja rento, mutta asiantunteva ja tulevaisuuteen rationaalisesti katsova imagomme tuo viidenneksenkin noista äänistä, se tarkoittaa, että aloitamme eduskuntakautemme useammalla kuin yhdellä kansanedustajalla.

Se todellinen haaste

Yleisin kritiikki tulee ihmisiltä, jotka muodostavat mielipiteensä pelkästään puolueen nimestä. Toki, joku yleinen, mitäänkertomaton ”kokoomus” on parempi, sillä se ei aiheuta voimakkaita ensireaktioita ilman nimeen liitettyä mainetta. Nimen muuttamisessa kuitenkin on suurempi ongelma. Menettäisimme brändistä kansainvälisyytemme, sekä potentiaalisesti osan jo olemassaolevista äänestäjistämme. Nähdäkseni nimen uudistaminen on mahdollista vain kansainvälisesti, mikä toki saattaa tulla eteen ylikansallisten organisaatioidemme kehittyessä.

Jotta päätöksenteon tapa ja tarkoitus etenisi teknologian kehittymisen myötä, tulee kannustaa sitä väestönosaa ottamaan lisää vastuuta päätöksenteosta, joka muuttuneeseen elinympäristöön on sopeutunut. Yhteiskunnan pelisäännöt kaipaavat kehitystä, jotta ne vastaisivat teknologian mahdollisuuksia ja ihmisen tarpeita tämän yhteiskunnallisen myllerryksen keskellä. Oikeansuuntaista kehitystä voi tuoda vain ne, jotka aikamme ilmiöiden syy/seuraussuhteita ymmärtävät.

Yhteiskunta muuttuu askel kerrallaan, mutta vain ja ainoastaan yksilöiden toiminnan myötä. Viimeistään 19.4.2015 sinun kannattaa ottaa askel vaaliuurnalle ja raapustaa lappuun parhaan piraatin numero.

Tapani Karvinen
Puheenjohtaja, Piraattipuolue
Ehdolla Uudellamaalla, nro. 130.

Piraattipuolue pääsi käsiksi tekijänoikeuksiin EU:ssa

Julia Reda, Saksan Piraattipuolueen europarlamentaarikko, sai tehtäväksi kirjoittaa raportin InfoSec tekijänoikeusdirektiivin toimivuudesta ja siitä miten tekijänoikeuslakia pitäisi kehittää Euroopassa seuraavaksi. Kyllä, piraattipuolueen edustaja kirjoittaa unionin virallisen arvioinnin tekijänoikeusmonopolin tilanteesta ja ehdottaa siihen muutoksia. Torrentfreakin uutisen mukaan näistä tullaan äänestämään huhtikuusta alkaen. Raportin 12-sivuinen luonnos on julkaistu ja se on varsin mielenkiintoinen.

Redan twiitti tiivistää olennaisen: ”Vaikkakin direktiivin tarkoitus oli sovittaa tekijänoikeudet digiaikaan, todellisuudessa se nykyään rajoittaa tiedon ja kulttuurin vaihtamista rajojen yli.”

Mitä raportissa halutaan muuttaa?

InfoSec direktiivin tarkoitus oli harmonisoida jäsenvaltioiden tekijänoikeuslakeja ja tehdä siitä paremmin digitaaliseen maailmaamme soveltuva. Raportti kertoo, että tässä on epäonnistuttu ja selvittää, miten tavoitteeseen päästään.

* Tekijänoikeuslaista on saatava selkeä. Raportin mukaan ymmärrettävyys on keskeistä lain hyväksymisen ja legitimiteetin kannalta, mutta on yleistä, että käytännössä direktiivistä johdettuja lakeja ei kyetä ymmärtämään. ”Tekijänoikeuslaki on siihen eri syistä tehtyjen lukuisten osittaismuutosten seurauksena muodostunut varsin mutkikkaaksi ja vaikeaselkoiseksi, eikä käsiteltävänä oleva lakiehdotus ole kaikin osin omiaan lisäämään sääntelyn selkeyttä ja ymmärrettävyyttä.”, todetaan myös Suomessa.

* Raportti kertoo, että komissio ymmärtää EU:n tekijänoikeuslain olevan pirstoutunut ja läpinäkymätön, ja että komissio haluaa purkaa kansallista eriytymistä tässä. Direktiivi asetti erilaisia valinnaisia poikkeuksia ja rajoituksia tekijänoikeuteen. Tämä on lisännyt direktiivistä johdettujen lakien erilaisuutta jäsenvaltioissa, vastoin alkuperäistä tavoitetta. Raportin mukaan on erittäin tärkeää tehdä kaikista direktiivin sallimista tekijänoikeuden poikkeuksista ja rajoituksista pakollisia kaikissa jäsenvaltioissa yhtenäisyyden, selkeyden ja käyttäjäystävällisyyden vuoksi.

Täältä löytyy lista kyseisistä rajoituksista dokumentin kohdassa ”poikkeukset ja rajoitukset”. Listasta löytyy muunmuassa parodia, mikä ilmeisesti tulisi siis myös koko unionissa sallituksi. Suomessahan on vastikään Matti Nikki tuomittu ”huonosta parodiasta”.

* Tekijänoikeussuoja-ajan pituuden laskeminen pienimpiin Bernin sopimuksen sallimiin rajoihin. Direktiivi ei ota kantaa suoja-ajan pituuteen, minkä raportti sanoo todistettavasti tekevän laista vähemmän selkeän. Eri jäsenvaltioissa on järkyttävän eri mittaisia suoja-aikoja ja jotkut vaativat tietoa tekijän kuolinajasta tai jopa tämän perillisen kuolinajasta, mitä ei välttämättä ole saatavilla, kun pitäisi saada selvää teoksen suojan tilanteesta. Lisäksi uusimmat suoja-aikojen pidennykset euroopassa on tehty selkeästi vastoin komission teettämien akateemisten tutkimusten nimenomaista kehotusta, sillä suoja-ajan pidentämisen tiedetään huonontavan teosten saatavuutta.

* Aluerajoitusten poistaminen, viitaten internetin streamauspalveluihin. Raportin mukaan tämä on itsestäänselvää, kun ajetaan takaa yhtenäisiä digitaalisia sisämarkkinoita ja tämä myös auttaisi eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja innovatiivisuutta.

* Tekijänoikeuslaista tulee tehdä teknologianeutraalimpi ja se pitää muotoilla paremmin ajan tasalla pysyväksi. Esimerkiksi kirjastojen sähkökirjalainauksissa on ollut ongelmia. Tämänkin direktiivin arviointi tapahtuu vasta nyt yli vuosikymmenen päästä sen toimeenpanosta. Tällä tavalla on mahdotonta pysyä teknologian perässä.

* Joitain kilpailua edistäviä toimenpiteitä, kuten verkkoneutraliteetti ja kannusteita avoimien tiedostomuotojen käyttöön alentaakseemme kynnystä tulla kilpailemaan markkinoille ja välttääksemme monopolien kehittymistä.

* Lainaamisen (quotation) tulisi toimia muissakin kuin tekstimuodoissa.

Tämänhetkinen tekijänoikeuslain tilanne on huono, minkä monet asiantuntijat myönsivät Järkeä Tekijänoikeuslakiin aloitteen aikana. Perinteisesti tekijänoikeuslakeihin ovat päässeet vaikuttamaan lähinnä tekijänoikeuksien haltijoiden edustajat.

Toivotaan, että tekijänoikeustilanteen kurssia saadaan nyt korjattua nykyisestä karikosta tämän raportin myötä. Päivitetään tekijänoikeuslaki nykyaikaan!

Olli Markkanen, ehdokkaaksi aikova piraattiaktiivi Lapista
Linkki alkuperäiseen tekstiin: http://ollimarkkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/184934-piraattipuolue-paasi-kasiksi-tekijanoikeuksiin-eussa

Vapauden määritelmä

Tapani KarvinenOxfordin sanakirja määrittelee vapauden oikeudeksi ”toimia, puhua ja ajatella.” Immanuel Kantin mukaan ”vapaus on vapautta pakottamisesta ja valtiolla ei ole oikeutta rajoittaa kenenkään vapautta muuten kuin estääkseen tätä  loukkaamasta toisten vapautta.” Piraattipuolueen periaateohjelman mukaan ”jokaisella tulee olla vapaus toimia haluamallaan tavalla, kunhan ei rajoita muiden vapauksia.”

Vapaus on henkilökohtaista omistusoikeutta kehoon ja mieleen. Toteutunutta  vapautta voidaan arvottaa toteutuneiden oikeuksien kautta. Oikeuksia on määritelty mm. ihmis- ja kansalaisoikeuksina.  Esimerkiksi sananvapaus ”tarkoittaa oikeutta ilmaista ja vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään sitä ennakolta estämättä.”, eli julkisesti, ilman menneistä diktatuureista tuttua ennakkosensuuria tai viranomaiskontrollia.

Elämme suhteellisen vapaassa maassa, missä vain muutamista sellaisista teoista rangaistaan, jotka kuuluvat henkilökohtaisten oikeuksien piiriin. Jotta lainsäädäntö säilyisi alaisiaan kunnioittavana jatkossakin, tulee jokaisen hyväksytyn lakipykälän kunnioittaa yksilönvapautta. Näin vapaus voi olla päätöksentekoa ohjaava linjaus, jos kaikki laista päättävät tahot sen tuntevat ja sitä kunnioittaa. Kyse on sen rajan löytämisestä ja lakiin kirjoittamisesta, jossa kaikki yksilön oikeudet voivat  toteutua.

Yksilö on korkein

Yksilöt ovat toimijoita. Yksilöillä on oikeus yrittää ja muodostaa yhteisöjä  erinäisten intressien palvelemiseksi. Yksilöillä on myös oikeus yhdistyä  valtioksi, joka pitää huolta kansalaistensa vapauksista sekä rakentaa  toimintaympäristöä kohti turvallista jatkuvuutta. Tämän tehtävän hoitamiseksi, yhteisellä mandaatilla, valtiolle on annettu tietyissä poikkeustilanteissa oikeuksia rikkoa yksilönvapauksia. Lähtökohta on, että yksilön tulee ensin loukata muiden oikeuksia, ennen kuin hänen vapauttaan voidaan rajoittaa.

Yrityksillä  tulee olla oikeus osallistua reiluun kilpailuun, minkä vastaisina  erilaisia monopoleja voidaan aina pitää. Toiminnallaan he eivät saa vahingoittaa yksilön oikeuksia, kuten kehon  loukkaamattomuutta, mistä huolehtimiseksi pakkauksissa on lain vaatimat  tuoteselosteet. Valtiolla on useita oikeuksia, joilla hoitaa  velvollisuutensa yhteiskunnan turvallisuuden edistämiseksi ja  toimimiseksi kansainvälisellä yhteisöjen kentällä. Lisäksi voisimme  puhua ympäristön ja eläinten oikeuksista, mutta koska ne ovat ihmisten toiminnalle alisteisia, riittänee että toteamme niillä olevan oikeuksia, joista me pidämme tavalla tai toisella yhdessä, vastuukäsityksemme mukaisesti huolta.

Puolueohjelmamme  vaatimusten yhteneväinen linja löytyy periaateohjelman ensimmäisestä virkkeestä. Yksilönvapaus ja yhdenvertaisuus ovat ne raamit, joiden sisällä esittämiemme, yhteiskuntaa eteenpäinvievien ratkaisujen tulee olla. Kun puolue pohtii lainsäädännöllisiä ratkaisuja mihin tahansa käsillä olevaan tilanteeseen, näillä rajoilla saadaan hiomista vaille valmis ratkaisu eteenpäin vietäväksi, vaikka sitä pohtimassa olisi sekä vasemmalle että oikealle profiloituvia tahoja. Yhteisymmärrys tavoitteista syntyy lähes automaattisesti.

Vasta kun valtion lainsäädäntö ja siihen perustuva vallankäyttö tiedostaa ja kunnioittaa molempia vaatimuksia, kuljemme viimein kohti vapaata ja  tasa-arvoista yhteiskuntaa.

Tapani Karvinen
pj, Piraattipuolue

Suositeltavia kansalaisaloitteita

Suomessa on nyt voimassa laki, jonka myötä 18 vuotta täyttäneet kansalaiset voivat tehdä eduskunnan käsittelyyn meneviä laki- ja toimenpidealoitteita. Aloitteen taakse tarvitaan 50 000 allekirjoitusta puolessa vuodessa. Tällä hetkellä on avoinna useita kansalaisaloitteita, jotka vastaavat Piraattipuolueen tavoitteita (puolue ei ole laatinut näitä aloitteita, vaan ne ovat laajemman kansalaisaktiivisuuden tulosta):

Järkeä tekijänoikeuslakiin

Toimenpidealoite perustulosta

Puolueohjelma: ”Sosiaaliturvan tulee pääosin perustua kaikkien kansalaisten vastikkeettomaan perustuloon, joka mahdollistaa kohtuullisen elintason ja kannustaa hankkimaan ylimääräisiä tuloja.”

Kansalaisaloitteen nimirajan laskeminen

Piraattipuolue vaati aikanaan lausunnossaan, että kansalaisaloitteen taakse tarvittava nimimäärä olisi 20 000 ja keräysaikaa vuosi. Nyt määrä on 50 000 ja keräysaikaa puoli vuotta. Kansalaisaloitteessa esitetään rajan laskemista 10 000:een, mutta keräysaika pysyisi puolena vuotena.

Lisäys 13.3.: Ks. myös blogaus Kansalaisaloitetta pitää vielä kehittää.

Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla (päivitys 13.3.: linkki vaihdettu toiseen, suositumpaan aloitteeseen)

Puolueohjelma: ”Toisen kotimaisen kielen opiskelun tulee olla kaikilla oppiasteilla vapaaehtoista.”

Kannabiksen käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta luopuminen

Puolueohjelma: ”Yksilönvapauksiin kuuluu itsemääräämisoikeus silloinkin, kun se on haitaksi henkilön omalle terveydelle.”

Vallan uusjako – sitovat kansanäänestykset käyttöön

Aloitteessa esitetään, että aloitteen tekijä voisi valita, viekö asian eduskunnalle vai sitovaan kansanäänestykseen.

Puolueohjelma: ”Kansalaisilla tulee olla paremmat mahdollisuudet vaatia lisää tietoa käsiteltävistä asioista ja päätöksistä, sekä vaikuttaa itse päätöksentekoon, esimerkiksi kansalaisaloitteiden ja kansanäänestysten muodoissa.”

Lausunto: ”Olisi syytä harkita myös varsinaisen suoran kansanäänestysaloitteen käyttöönottoa.”

Henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden puolesta

Aloitteen mukaan ”valtiolla ei ole oikeutta puuttua yksilön henkilökohtaiseen vapauteen, kun kyseessä on yksilön oma elämä, vaan ainoastaan henkilöiden väliseen toimintaan silloin, kun yhden toiminta uhkaa toisia”.

Puolueohjelma: ”Lain on taattava ihmisille mahdollisimman kattavat yksilönvapaudet, jotka mahdollistavat sellaisen toiminnan, joka ei loukkaa muiden vapauksia. Yksilönvapauksia tulee rajoittaa ainoastaan sen ollessa välttämätöntä toisten vapauksien ja oikeuksien suojaamiseksi. Teon kieltämisen perusteeksi ei riitä se, ettei joku pidä siitä. Yksilönvapauksiin kuuluu itsemääräämisoikeus silloinkin, kun se on haitaksi henkilön omalle terveydelle.”

Aloite eduskunnalle eutanasialainsäädännön valmisteluun ryhtymisestä (lisätty 13.3.)

Puolueohjelma: ”Yksilönvapauksiin kuuluu itsemääräämisoikeus silloinkin, kun se on haitaksi henkilön omalle terveydelle.”

Kesäajasta luopuminen (lisätty 14.3.)

Puolueohjelma: ”Piraattipuolue haluaa poistaa kesäaikajärjestelmän käytöstä EU-tasolla, jossa nykyinen Suomen käyttämä järjestelmä on määritetty.”

Kohti eurovaaleja

Vuonna 2012 piraatit kunnostautuivat ympäri Eurooppaa taistelemalla eturintamassa ACTA-sopimusta vastaan. Piraattien yhtenäiset ponnistukset eri maissa olivat merkittävässä osassa siinä, että riittävästi poliittista painetta syntyi sopimuksen pysäyttämiseksi. Myös Suomessa järjestettiin runsaasti ACTA:an liittyvää toimintaa. Vuoden aikana seurasimme ja kommentoimme myös tietoyhteiskuntakaari-lakihankkeen valmistelua ja esitimme näkemyksemme vihapuhetyöryhmän raportista. Kunnallisvaalit olivat toinen merkittävä tapahtuma, jossa puolueen aktiivit tekivät kiitettävästi työtä eri puolilla maata. Emme kuitenkaan saaneet valtuustopaikkoja, ja tämän vuoksi puolueessa on ollut paljon keskustelua tulevaisuuden suunnasta.

Kartoittaaksemme puolueen jäsenten, kannattajien ja tukijoiden näkemyksiä puolueen toivotusta suunnasta, olemme avanneet palautekyselyn. Kysely on jatkoa vuoden 2010 palautekyselylle, johon saatiin peräti 1 000 vastausta. Tällä kertaa kysytään erityisesti suurista linjoista: miten puolueen kannattaa jatkaa tästä eteenpäin? Kyselyn tuloksista saamme tärkeää tietoa, jota hallitus käyttää jatkotoimenpiteistä päättäessään. Toivon mahdollisimman monen vastaavan!

Kyselyn tulokset ovat tärkeässä asemassa kun pohditaan, millä  eväillä kesäkuun 2014 eurovaaleihin ja huhtikuun 2015 eduskuntavaaleihin  kannattaa lähteä. Tätä on hyvä pohtia myös vastatessa: kannattaako Piraattipuolueen jatkaa kuten tähän asti, vai tehdä radikaalisti jotakin uutta?

Kyselyyn voit vastata täällä: http://piraattipuolue.fi/kysely2013

Eurovaaleihin asetetaan enintään 20 ehdokasta valtakunnallisesti. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun jokaisessa Suomen kunnassa on mahdollista äänestää piraattia.

Kevät 2013 etenee alustavan aikataulun mukaan seuraavasti:

 • Palautekysely on avoinna 26.2.–15.3
 • Puoluehallituksen, piiriyhdistysten ja Piraattinuorten hallituksen edustajat kokoontuvat suunnittelutapaamiseen Helsingissä 16.–17.3. pohtimaan kyselyn tuloksia ja eurovaaleihin valmistautumista.
 • Maaliskuun loppupuolella: puoluehallitus päättää palautekyselyn ja suunnittelutapaamisessa käytyjen keskustelujen pohjalta joko että puolueohjelmamuutoksia ei aleta valmistella, tai päättää valmistelutyön aloittamisesta, sen vastuuhenkilöistä ja aikataulusta.
 • Maalis-huhtikuussa: ilmoittautuminen eurovaaliehdokkaita koskevaan jäsenäänestykseen. Jos ilmoittautumisia tulee korkeintaan 20, jäsenäänestystä ei järjestetä vaan päätösvalta siirtyy puoluekokoukselle. Jos ilmoittautumisia tulee yli 20, jäsenäänestys pidetään sähköisesti huhti-toukokuussa.
 • Toukokuun loppupuolella: mahdollinen esitys puolueohjelman muutoksista valmis.
 • Kesäkuun loppupuolella: puoluekokous, jossa päätetään mahdollisista puolueohjelman muutoksista ja asetetaan eurovaaliehdokkaat, mikäli jäsenäänestystä ei pidetty.

Kesäkuun puoluekokouksen jälkeen on siis vajaa vuosi aikaa rakentaa eurovaaliehdokkaille valtakunnallinen kampanja. Siinä riittää tekemistä!

 

Tekijänoikeuslaissa on paljon parannettavaa

Sosiaalisessa mediassa on kuukauden ajan keräilty allekirjoituksia kansalaisaloitteeseen tekijänoikeuslain korjaamiseksi. Aloitteen tavoitteet ovat Piraattipuolueen näkökulmasta kannatettavia ja sen vuoksi puolue tukee sitä. Esimerkiksi puolueen logoa voi ja kannattaa käyttää kampanjan yhteydessä.

On toki aiheellista todeta, ettei Piraattipuolue ole ollut millään tavoin mukana aloitteen tekemisessä. Käsittääkseni aloitteen taustalla ei ole ollut juurikaan puoluepoliittisia hahmoja vaan lähinnä eri alojen toimijoita, jotka ovat huomanneet tekijänoikeuslain suuret virheet ja päättäneet tehdä jotain asian hyväksi.

Piraattipuolueen tavoitteet tekijänoikeuksien suhteen ovat selkeästi radikaalimpia, joskin mielestämme eivät lähellekään niin radikaaleja kuten usein oletetaan. Olennaisinta meidän tavoitteissamme on palauttaa tekijänoikeudet perinteiseen rooliinsa niin, etteivät ne estä tietoyhteiskunnan kehitystä eivätkä vaaranna esimerkiksi yksityisyyden suojaa tai oikeusturvaa. Tämä aloite ei korjaa kaikkia tekijänoikeuslain ongelmia eikä se mene piraattien mielestä riittävän pitkälle, mutta se on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan. Ainakin pahimmat ylilyönnit pyritään korjaamaan.

On selvää, että kaikkia tarpeellisia muutoksia ei voida saada aikaan käden käänteessä, eikä tämän aloitteen läpi meneminen vielä takaa tavoitteiden toteutumista.

Oleellista on saada kivi töytäistyä liikkeelle. Tähän mennessä etujärjestöt ovat punnertaneet suoja-aikojen pidennyksiä, valvonnan lisäämistä, rangaistusten koventamista ja siten vähä vähältä tuoneet meidät näiden ongelmien ääreen. Piraatit ovat jo joitain vuosia tehneet töitä, jotta tämä suuntaus kääntyisi toiseen suuntaan. Nyt näyttäisi että riittävän moni suomalainen on havainneet muutoksen olevan tarpeen ja asian takana on riittävästi tahtoa, jotta kivi voi lähteä vierimään oikeaan suuntaan.

Kansalaiset ovat nyt huomanneet, että tekijänoikeuslaki mahdollistaa hämmentäviä ylilyöntejä ja estää kotimaisia toimijoita tarjoamasta sellaisia nettipalveluita, joille on selvästi kysyntää, ja joita nyt voivat tarjota vain ulkomaiset toimijat. Opetuksen suhteen tekijänoikeuslaki on tähän mennessä asettanut varsin kohtuuttomia rajoituksia; toisaalta opettajat ovat olleet myös hämmentyneitä oikeuksiensa suhteen, koska laki ei ole ollut riittävän selkeä.

Ei toki ole kyse siitä, että kelloja siirrettäisiin taaksepäin. Aloitteessakin pyritään kehittämään tekijänoikeuksia niin, että ne voivat vastata tietoyhteiskunnan uusiin haasteisiin.

Tätä kirjoittaessani aloitteella oli 16236 allekirjoitusta, vajaa kolmasosa vaaditusta viidestäkymmenestätuhannesta. Sosiaalisen median kautta kerääminen vaikuttaisi ohittaneen sen vaiheen, jossa eteneminen on suhteellisen nopeaa. Aloitteelle voi kerätä nimiä myös perinteiseen tapaan paperilla, ja ilmeisesti se on nyt tarpeen kampanjan jouduttamiseksi. Aikaa on toki puoli vuotta, mutta mitä pikemmin asia etenee, sen parempi.

Tulkaa siis, Piraatit: on aika liittyä taistoon!

Musiikki&Media -tapahtuman piratismipaneelin satoa

Osallistuin juuri Jone Nikulan erotuomaroimaan paneelikeskusteluun, johon osallistui lisäksemme Scandinavian Music Groupin rumpali Antti Lehtinen, IFPI musiikkituottajat ry:n Lauri Rechardt, varapormestari Olli-Poika Parviainen (vihr), joka tuurasi Outi-Alanko Kahiluotoa sekä Teliasoneran edustaja Kimmo Kivisilta, jolla on työhistoriaa levybisneksessä.

Lähdin paneeliin altavastaajan asemasta. Kaikki alkuperäiset panelistit olivat jollain tavalla tekemisissä musiikin kanssa. Alanko-Kahiluotokin on eduskunnan musiikkikerhosta vetovastuussa. Minulta kysyttiin piraattipuolueen näkemyksiä mm. siitä, miten turvata artistien ansainta, kun on piratismia.

Lauri Rechardt halusi enimmäkseen tähdentää, ettei piratismiongelmaan voida puuttua muuten kuin palveluntarjoajia kiusaamalla ja palveluita sulkemalla. Keskustelussa pelattiin tosi pitkään vanhan tiedon varassa ja puhuttiin siitä, onko oikein, kun ihmiset hakevat musiikkinsa ilmaiseksi netistä.

Kiitos Olli-Poika Parviaiselle tähän väliin hänen terävistä kommenteistaan. Hän oli varmasti asiantuntevampi panelisti, kuin kautensa aikana kaksi aloitetta muusikoiden eteen tehnyt Kahiluoto, joka vetää eduskunnan musiikkikerhoa. Parviainen totesi välikommenttina Rechardtin Internetsensuurivaatimuksiin: ”Miksi luoda lakeja, joita ei voi valvoa?”

Itse keskityin tarjoamaan ratkaisumalleja muusikoiden/musiikintuottajien taloudelliseen itsenäistämiseen.

Huomautin yhdessä vaiheessa, että Suomen rahankeräyslaki estää joukkorahoituksen toteuttamisen.

Kickstarter.com -palvelussa voi luoda oman joukkorahoitetun projektin. Homma toimii siten, että ihmiset lähtevät mukaan rahoittamaan projektia ennen kuin se on valmis. Raha vaihtaa omistajaa sitten kun määrätty summa on täyttynyt. Tällöin rahoittajat / asiakkaat saavat vastikkeensa.

Mikäli meillä olisi vastaava, se muuttaisi (myös osaltani) kaiken. Voisin tuottaa pelejä ilman lainaa tai sijoittajaa. Käytännössä Euroopassa ei voi toimia tuon tyyppistä palvelua, mutta USA:ssa voi. Lisäksi kickstarteriin pääsee mukaan vain, jos Amazon payments toimii sinulla ja sillä voi vastaanottaa rahaa vain USA:n kansalainen.

Huomauttaisin, että tuotimme yrityksellämme juuri Duudsonit -lautapelin (tulee joulumarkkinoille) sijoittajan rahalla ja vuonna 2008 julkaisin Bilekuosi -korttipelin Finnverasta saamallani lainalla, jota makselen vieläkin takaisin. Olisin mieluummin joukkorahoittanut projektin, kuin ollut valtion tukeman lainayrityksen armoilla.

Yhtenä argumenttina paneelissa kuulin, että levy-yhtiö ottaa artistin puolesta riskin ja siksi niitä tarvitaan. Tosiasiassa usein tämä tarkoittaa sitä, että artisti jää levy-yhtiölle velkaa ns. ”recoupable” -tyylisesti, eli siten, että levy-yhtiö rahoittaa levyn ja maksaa artistille rojalteja pitkällä hännällä takaisin ja artisti pääsee voitolle, mikäli levy myy tarpeeksi. Levy-yhtiöt eivät siis käytännössä aina ota riskejä artistin puolesta ja artisti voi jäädä velkaa levy-yhtiölle. Artisti maksaa.

Syy siihen miksi rahankeräyslaki on sellainen kuin on ja joukkorahoitusta ei voi toteuttaa vielä meillä, on minulle tuntematon. Tajuan kuitenkin sen, että mikäli voisin julkaista demon tuotteestani netissä ja kerätä rahaa varsinaisen tuotteen toteuttamiseksi, olisi se pois lähinnä mahdollisilta julkaisijoilta, sijoittajilta ja lainaa antavilta yrityksiltä, kuten pankeilta. Eli iso raha puhuu rahankeräyslain nykymallin puolesta.

Lauri Rechardt lupasi ajaa joukkorahoituksen mahdollistamista tulevaisuudessa, mikäli Piraattipuolue tekee lausunnon siitä, että ihmisten tulisi maksaa musiikistaan. Melkoinen kädenojennus. Mielestäni ihmisten olisi hyvä tukea lempiartistejaan taloudellisesti, mutta sitä varten on luotava mahdollisuus projektin joukkorahoittamiselle. Jokaisella ei ole takataskussa kahtakymmentä tuhatta euroa projektin aloittamiseen ja riskinotto itsessään nostaa kynnystä julkaista mitään.

Joukkorahoituksella jokainen kykenevä voisi tuottaa:

 • Elokuvia
 • Pelejä
 • Musiikkia
 • Graafista taidetta
 • Oppikirjoja
 • Lähes mitä tahansa, mitä startup-yritys voi tuottaa

Malli toimii etenkin digitaalisissa julkaisuissa, joissa ei ole varastoriskiä ja jotka ovat esimerkiksi ilmaisia julkaisun jälkeen.

Jos haluamme kehittää suomalaista kulttuurituotantoa, meidän on lähdettävä joukkorahoituksen mahdollistamisesta. Piraattipuolueen Pasi Palmulehto on työstänyt rahoita.net -palvelua, joka toimii käytännössä kuin kickstarter, mutta on Suomalaisille tarkoitettu. Laittakaahan joukkorahoitusprojektinne sinne, sitten kun saamme yhdessä artistien kanssa vietyä lakialoitteen rahankeräyslain muuttamisesta läpi.

Kaikkien odotusten vastaisesti löysimme paneelissa yhteisen sävelen ja haluan kutsua tällä keskustelunavauksella kaikki kynnelle kykenevät kampanjoimaan tämän asian puolesta pian, sillä se vaikuttaa merkittävästi Suomen kilpailukykyyn, sekä ihmisten mahdollisuuksiin toteuttaa itseään täällä ja menestyä.

Rahoituslaki pitää ensisijaisesti saada kuntoon. Katsotaan vasta sitten yksittäisen kulttuurikuluttajan tai palveluntarjoajan artistille aiheuttamaa ”haittaa”.

Lisää joukkorahoituksesta:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Joukkorahoitus

http://mesenaatti.me/

http://betabeat.com/2012/01/these-guys-built-a-crowd-investing-platform-even-though-its-not-legal-yet/

https://wefunder.com/

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/joukkorahoitus-kompastui-suomessa-lakiin-ei-ole-tulossa-muutoksia

http://lassemannisto.fi/2012/09/crowdfunding-on-laillista-2/

http://senjaopettaa.fi/2012/09/10/poliisihallitus-ei-ilmaissut-kantaansa-joukkorahoitus-peruutetaan/

Suomiräppäri Steen1 yritti joukkorahoittaa levynsä – todettiin laittomaksi

 

Loppukevennys: Mitä IFPIn tiedottaja kuunteli ennen LP-levyjä? – No CD:itä.

 

Olen ehdolla kunnallisvaaleissa Tampereella. Ehdokasnumeroni on 402.

Suomen teollisuuden isä oli tamperelainen piraatti

Tamperelainen piraatti Mika Isomaa kertoo, miten James Finlayson -niminen piraattien esikuva perusti Suomen teollisuuden.

Teksti on enimmäkseen suoraa lainausta James Finlaysonin -wikipedia-sivulta, mutta siitä on lihavoitu piraattiagendaan liittyvät vapausasiat, kuten tiedon vapaa kulku, uskonvapaus, patenttien kaltaiset teollisuuden yksinoikeudet sekä teollisen tuotannon avoimuus. Olkaa hyvä.

Glasgowssa vuonna 1772 syntynyt James Finlayson oli kotimaassaan Skotlannissa syrjitty uskontonsa vuoksi. Hän oli kveekari ja vaatimattomasta yhteiskunnallisesta asemasta, eikä tämän vuoksi saanut muodollista koulutusta, joten hän itseopiskeli työskentelemällä konepajassa.

Englannista modernien koneiden vienti oli ankarasti kiellettyä, joten tietotaidon vienti oli ainoa keino teollisuuden käynnistämiseksi muualla. Syrjityn asemansa vuoksi hän muutti ensin venäjälle noin 20 vuodeksi, tutustui keisariin ja rakensi kehruuteollisuutta Pietariin. Tämän jälkeen hän muutti Suomeen ja haki keisarilta uskonvapautta itselleen ja seuraajilleen.

Aleksanteri I suostui pyyntöön ja tämän seurauksena kaikilla Finlaysonin työntekijöillä oli uskonvapaus.

Saatuaan porvarioikeudet ja senaatin privilegiokirjeen Finlayson rakennutti lainan turvin Tampereelle konepajan ja valimon vuonna 1820 tuottamaan karstaus- ja kehruukoneita tekstiiliteollisuudelle. Keisari myönsi Tampereelle erivapauden tuoda raaka-aineita ja koneita ilman tullia.

Tilauksia ei tullut ja hän pyysi lainaa puuvillatehtaan perustamiseen. Edullisen valtion lainan vastineeksi määrättiin, että jokaisen suuriruhtinaskunnan kansalaisen oli halutessaan päästävä tutustumaan tuotantoon. Tämä loi pohjan Tampereen kehitykselle teollisuuskaupunkina ja siitä alkoi Suomessa teollisuus.

Jokainen tietää, miltä Tampere näyttää ja jokainen tietää, miten teollisuuden synty Suomessa on vaikuttanut tämän maan rakentamiseen. Tämä maa on syrjityn piraatin rakentamaa, joten onkin sopivaa, että Suomen Piraattipuolue on perustettu nimenomaan Tampereella.

Toivomme kaikkien olevan kiitollisia niistä vapauksista, mitä Finlaysonille annettiin ja siitä, mitä vapauksia meillä nykypäivänä on. Taistellaan niistä.

Seuraava rintama on rahankeräyslain muutos.

 

Piraattipuolue on kaikkein avoimin puolue

Jos haluat politiikkaan avoimuutta, Piraattipuolue on ainoa varma vaihtoehto. Moni puolue puhuu avoimuuden puolesta, mutta piraatit ovat vakuuttavimpia ainakin kolmesta konkreettisesta syystä:

1.) Piraattipuolueen ehdokkaat ovat täyttäneet ahkerimmin vaalirahoitusilmoituksen ennakkoon. Kaikista ehdokkaista 93% täytti ilmoituksen ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Tämä prosenttilukema on aivan omassa luokassaan; muut puolueet eivät pääse lähellekään. Esimerkiksi Tampereella kaikki piraattiehdokkaat ovat ilmoittaneet vaalirahoituksensa.

2.) Piraattipuolue julkisti ensimmäisenä vaalirahoituksensa ennakkoon ja ainoastaan vihreät on piraattien lisäksi toiminut samoin. Tämä jos mikä osoittaa, että oikeasti pidämme avoimuutta oleellisena asiana emmekä puhu siitä vain lämpimiksemme.

3.) Piraattipuolueen ehdokkaat ovat vastanneet aktiivisimmin Ylen vaalikoneeseen (91%) ja muutenkin täyttäneet vaalikoneita esimerkillisesti. Tämä on tärkeää avoimuutta: meille politiikka on konkreettisia linjauksia ja valintoja, ei vain kivalta näyttäviä vaalimainoksia.

Toki piraatit tuntevat myös niitä teknisiä ratkaisuja joita tarvitaan päätöksenteon parantamiseksi, ja tulemme esimerkiksi tuomaan yhä enemmän julkiseen keskusteluun palautevirta-järjestelmää, joka on edistyksellinen työkalu uudistaa vallitsevaa järjestelmää yhdistämällä suoran demokratian ja parlamentarismin vahvat puolet.

Oleellisinta kuitenkin minusta on se, että me piraatit näytämme esimerkkiä ja osoitamme vahvasti, että teot vastaavat sanoja. Oman toiminnan avoimuus on välttämätön lähtökohta, jotta voidaan avata kaikkien yhteistä kunnallista päätöksentekoa.