Tulevat puheenjohtajavaalit

Piraattipuolue on saavuttanut kunnioitettavan neljän vuoden iän. Muistan kun suurin piirtein näihin aikoihin vuonna 2008 päätimme neljän hengen kesken lähteä rekisteröimään Piraattipuolue ry:tä, sillä sille näytti olevan kasvamassa kovaa vauhtia merkittävää kysyntää. Ei kuitenkaan mennyt kuin muutama kuukausi pelkän keskustelupalstan perustamisesta, kun kiinnostuneita oli jo yli puolen tuhatta henkeä. Tänä päivänä jäseniä on melkein neljä tuhatta.

Tuolloin aikoinaan kun kirjoitin ensimmäisiä luonnoksia puolueen säännöistä, harkitsin lisääväni pykälän, joka estäisi saman henkilön toimimisen puheenjohtajan tehtävässä montaa perättäistä kautta. Olen lähes koko puolueen olemassaolon ajan toiminut puheenjohtajana. Hetkeäkään en kadu ja vielä vähemmän olen kiinnostunut astumaan syrjään toiminnasta. Siitä huolimatta itse puheenjohtajuuden on mielestäni aika ajoin uudistuttava. Uudistuminen on tärkeää, sillä vaikka puheenjohtajalla onkin apusilminään ja -korvinaan koko puoluehallitus, on ympärillä tapahtuviin asioihin suhtautuminen silti aina persoonallista. On hyödyllistä välillä vaihtaa hieman näkökulmaa ja saada laajempi kuvakulma asioista, sillä puolueen tulevaisuutta ei voi luotsata vain yhden ihmisen näkemysten pohjalta.

Menneen talven ajan olen kypsyttänyt päätöstä ja kun mielestäni pätevä henkilö, nykyinen puoluesihteeri Harri Kivistö, lupautui asettumaan puheenjohtajaehdokkaaksi, haluan antaa puolueelle kehittymismahdollisuuden ja keskittyä itse enemmän muuhun puolueen toimintaan. Myöskään ei voi jättää huomiotta sitä, että tulevien kunnallisvaalien aikaan puheenjohtajan olisi hyvä olla joltain isommalta paikkakunnalta. Puheenjohtajahan saa aina hieman enemmän julkisuutta ja pääsee valtakunnalliseen vaalitenttiin.

Näinä menneinä vuosina olen uhrannut paljon aikaa ja varoja puolueen toimintaan, mutta paljon se on minulle myös antanut kokemusta, tuttavuuksia ja erityisesti auttanut erilaisten näkemysten ymmärtämisessä. Samaa ei voisi ostaa edes rahalla. Kiitänkin teitä kaikkia puolueen toiminnassa mukanaolosta ja toivon että tekin jaksatte edelleen innostua uusista tilaisuuksista ja kontakteista. Minä ainakin! Kiitos myös näistä vuosista, joina olen saanut edustaa puoluetta puheenjohtajana.

Voin mieluusti joskus pyrkiä uudestaan puheenjohtajaksi jos puolueessa niin toivotaan, mutta ainakaan tulevalle kaudelle en aio pyrkiä puheenjohtajaksi, vaan toivon saavani kannatusta asettuessani varapuheenjohtajaehdokkaaksi. Varapuheenjohtajana voin tuoda kertyneen kokemukseni uuden puheenjohtajan avuksi tehokkaasti.

*Piraattipuolueen uusi hallitus ja puheenjohtajisto valitaan puolueen kevätkokouksessa 31.3.

Lehdistötiedote: Suomi allekirjoitti ACTA:n – valmisteleva europarlamentaarikko erosi protestina

Suomi ja 21 muuta EU-maata allekirjoittivat eilen 26.1. paljon kritisoidun Anti-Counterfeiting Trade Agreement eli ACTA-sopimuksen. Sopimus on kerännyt paljon vastustusta muun muassa sen kyseenalaisten ihmisoikeuksiin kajoavien ongelmien, sekä salassa valmistelun vuoksi. Sopimus vaarantaa oleellisesti verkon toimintaa, viestinnän yksityisyyttä ja ilmaisun vapautta, sekä on räikeässä ristiriidassa avoimen valmistelun periaatteiden kanssa.

– ACTA-sopimus on selvässä ristiriidassa perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien kanssa, eikä yhtäkään todellista tai kuviteltua taloudellista etua voida alkaa asettamaan ihmisoikeuksia tärkeämmäksi, jyrisee Piraattipuolueen puheenjohtaja Pasi Palmulehto.

Vaikka EU-parlamentti on suhtautunut pitkään negatiivisesti sopimuksen valmisteluun, EU-maiden hallitukset sopivat ACTA:n hyväksymisestä yllättäen, etu- tai jälkikäteen mainostamatta, maatalousministerien kokouksessa joulukuussa. Myös aikaisemmin ”arkoja” tekijänoikeussopimuksia on piiloteltu samaan tapaan helpomman läpimenon toivossa.

Ranskalainen europarlamentaarikko Kader Arif, jonka tehtävänä oli arvioida sopimusta parlamentille, on lyönyt hanskat tiskiin ja eronnut tehtävästään, syyttäen jäsenvaltioita käytännössä salaliitosta parlamentin yli kävelemiseksi. Häntä oli painostettu ”ennennäkemättömällä tavalla”, jotta sopimus saataisiin parlamentin äänestykseen nopeasti ja huomaamatta. Tietojen tultua ilmi Puolassa kymmenet tuhannet kokoontuivat mielenosoitukseen sopimusta vastaan.

ACTA tuodaan uudelleen EU-parlamentin käsittelyyn kesällä, Suomessa hallituksen esitystä odotetaan syksylle.

– Toivottavasti eduskunnalla on tarpeeksi selkärankaa jättää tällainen demokratiaa syvästi halveksuva sopimus ratifioimatta, toivoo Piraattipuolueen tiedottaja Janne Paalijärvi.

Lisätietoja antavat:

Pasi Palmulehto
Puheenjohtaja, Piraattipuolue
045 310 2340

Janne Paalijärvi
Tiedottaja, Piraattipuolue
040 527 5470

Lähteitä:
http://www.techdirt.com/articles/20120126/11014317553/european-parliament-official-charge-acta-quits-denounces-masquerade-behind-acta.shtml
http://www.vihrealanka.fi/uutiset/effi-acta-est%C3%A4%C3%A4-parannukset
http://www.tietokone.fi/uutiset/suomi_allekirjoitti_salamyhkaisen_acta_sopimuksen
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=239610&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI
http://www.bbc.co.uk/news/technology-16686265

Eduskuntavaalit on käyty ja opit vaaleista levitetään pöydälle

Eduskuntapaikkoja piraateille ei vielä näissä vaaleissa tullut, ei vaikka luonnollinen 0,5 %:n äänikynnys ylittyikin. Nyt on jokaisen kuitenkin hyvä muistuttaa itselleen, että kyseessä olivat nimenomaan ensimmäiset varsinaiset valtiolliset vaalit joihin Piraattipuolue osallistui. Varapuheenjohtaja Ahto Apajalahti jo aiemmin analysoikin hieman vaalimenestystä ja nosti esille piraattien hyvää menestystä muun muassa nuorten suosimilla asutusalueilla ja suuremmissa kaupungeissa.

Seuraavissa eduskuntavaaleissa saattaa olla käytössä kolmen prosentin äänikynnys ja sitä tulee vielä edeltämään muitakin vaaleja. Nyt on siis täydellinen ja tarpeellinen paikka tutkia toimintaamme. Tulemme käymään lävitse kokemuksia, parannusideoita ja palautteita varsin paljon. Seuraava puoluekokous järjestetään viimeistään kesäkuussa, ja sitä ennen pidetään valtakunnallinen puolue- ja piirihallituslaisten suunnittelutapaaminen, sekä paikallisia suunnittelutapaamisia eri puolilla maata. Näissä tapaamisissa toimintasuunnitelmia tullaan hiomaan ja strategioita suunnittelemaan. Kevään aikana tarkoituksena on toteuttaa laajoja jäsen- ja kannattajakyselyitä, joihen avulla saadaan selville kehittämistarpeita ja -toiveita.

Keskustelua on ollut paljon esimerkiksi puolueohjelman laajentamisesta, julkilausumien laajamittaisesta käyttöönotosta, tai vain tietoyhteiskunta-aiheisiin keskittymisestä. Selvää on, että parannettavaa toiminnassamme löytyy aina. Sinä päivänä kun pidämme puoluetta täydellisenä, olemme itse sokeita. Nämä vaalit olivat kuitenkin ensimmäinen tilaisuus todella edes konkreettisesti saada selville, mitä kaikkia haasteita menestyksen edessä on. 

Ensisijaista puolueen kehityksen kannalta on nyt jäsenistöltä saatava palaute, josta on tehtävä kattavaa kartoitusta ennen päätöksiä. Voimme tehdä paljon erilaisia suunnitelmia, mutta jäsenet ovat edelleen se, jolla on valta ja jonka on tarkoitus määrätä itse puolueen tavoitteet ja päälinjaukset. Puolueohjelmaa koskevia linjauksia ei kannata tehdä hätiköidysti.

Toiset saattavat olla puolen prosentin kannatukseen pettyneitä, toiset iloisia, olemmehan nyt todistetusti eduskunnan ulkopuolisista puolueista suurin. Nyt ei kannata missään tapauksessa masentua, sillä jo nykyisen tasoinen kannatus tarjoaisi tulevissa kunnallisvaaleissa läpimenoja. Kun kaikki opit ja kokemukset saadaan konkretisoitua tulevaksi toimintastrategiaksi, läpimeno on useilla paikkakunnilla taattua.

Kiitän kaikkia vaalikampanjointiin osallistuneita sydämeni pohjasta! Teidän avullanne saimme yli 15 000 ääntä ja talloimme kestävän ladun tulevaa läpimurtoa varten. Nyt on hyvä levätä pari päivää tai jopa viikko, sillä aikaa käymme lävitse mahdollista presidentinvaaleihin osallistumista. Uuden hallituksen ja eduskunnan lainsäädäntötyö, johon tulemme monin tavoin vaikuttamaan eduskunnan ulkopuolelta, pääsee todennäköisesti kunnolla käyntiin vasta syksyllä. Nyt on aikaa sisäiselle kehittämiselle.

Piraattipuolue ja talouspolitiikka

Minulle on useasti esitetty kysymys, joka kuuluu yleensä suurinpiirtein näin: Millaista talouspolitiikkaa Piraattipuolue ajaa ja ovatko piraatit kykeneviä hallitsemaan talouspolitiikkaa ylipäätään?

Puolueiden toimintamalli

Olisi utopistisella tavalla hienoa, jos voisi todeta yhdenkään puolueen talouspolitiikasta jotakin varmaa, jolla Suomen talouspolitiikkaa voisi hallita toimivasti, kattavasti ja koko kansan edun mukaisesti. Eduskuntatyöskentelyssä kuitenkin kyse on hyvin pitkälti kyvystä työskennellä yhdessä muiden kanssa ja tuoda omaa erikoisosaamistaan mukaan. Ja tietenkin kyseenalaistaa toisten esittämiä. Tässä vaiheessa voidaan siis täysin jättää nyt huomiotta se, että toiset haluavat nostaa jotain tiettyä veroa, toiset laskea. Yhteistyö ja eri osapuolien osaaminen ja ymmärryskyky on se joka määrittelee lopputuloksen.

Jokainen puolue tuo käsiteltäväksi asioita, jotka ovat heidän kannattajilleen tärkeitä, ja joiden uskovat olevan oleellisia toimivien ratkaisujen valmistumiseksi. Lienee itsestään selvää, että jos kaiken tämän sanelisi yksi puolue, koko kansa tuskin olisi ikinä otettuna huomioon. Tämän vuoksi jokainen puolue tuokin erilaiset näkemykset mukaan soppaan ja niiden pohjalta pyritään sorvaamaan kaikki huomioonottava ratkaisu. Tietenkään asia ei ole näin yksinkertainen ja hallituksella on useimmiten mahdollisuus runnoa läpi kaikki yksipuolisimmatkin näkemyksensä. Silti eduskuntapuolueet vaikuttavat jo olemassaolollaan, valiokuntatyöskentelyllään ja muulla toiminnallaan lopputulokseen, sillä jopa hallitus tietää kaatuvansa tai vähintään menettävänsä tulevaisuudessa vallan toimiessaan liian yksipuolisesti.

Tietoyhteiskunta ja talous

Sanoisin piraattien vahvuuksien olevan nimenomaan siinä, että ymmärrämme muita paremmin useat tietoyhteiskunnalliset haasteet ja kansalaisoikeudet, jotka liittyvät olennaisesti myös eri ratkaisujen toteuttamismahdollisuuksiin. Nämä aiheet ovat reilusti aliedustettuja nykyisillä eduskuntapuolueilla ja jo nyt meitä kuunnellaan vakavasti monissa aiheissa. Piraatit voivat auttaa rakentamaan toimivaa tietoyhteiskuntaa, jossa ei haaskata kymmeniä, tai jopa satoja miljoonia päälekkäisiin tietojärjestelmiin tai kalliisiin tilaustöihin, jotka jätetään yhden käytön jälkeen unohdetuiksi. Yhteiskuntaa, jossa mahdollisimman monet palvelut ovat helposti saavutettavissa pelkällä etäyhteydelläkin, saavuttaen huomattavia säästöjä taloudellisesti ja ekologisesti.

Jo pelkästään tarkastelemalla nykyistä terveydenhuoltojärjestelmän IT-infrakstruktuuria, voimme todeta rahan haaskauksen olevan todellista. Tuhansilla eri terveydenhuoltopalveluilla on omat järjestelmänsä, jotka eivät keskustele keskenään. Tämä johtaa usean erilaisten ylläpitoratkaisujen tarpeeseen ja mikä pahinta, kun suurin osa haitasta ei ole edes mitattavissa rahassa, se jää täysin piiloon tilastoissa. Esimerkiksi normaalisti toisella paikkakunnalla terveydenhuoltopalvelun saava kansalainen voi hakeutuessaan hoitoon hätätilanteessa toisaalla joutua odottamaan ratkaisevia hetkiä tietojen kulkua, mikäli tietoa edes toisesta laitoksesta saadaan. Haitat ovat selkeät tarkastellessa aiheutuneen hengenvaaran, kuluneen potilaan ajan ja turhaan kuluvien sairaanhoitohenkilöstön työaikojen ja resurssien pohjalta. Tilannetta voisi verrata lähinnä aikaan, jolloin tietokoneet ja -yhteydet eivät olleet vielä edes osana työympäristön apuvälineistöä.

Perustulo ja talous

Piraattien ehdokkailla on myös keskimäärin hyvä kuva siitä, millaiset nykymaailman työllistymismahdollisuudet ovat ja mitkä ovat työllistymisen suurimmat ongelmakuopat, onhan suurin osa ehdokkaista nuorempaa sukupolvea kuin nykyiset valitut kansanedustajat. Työttömyysprosentti on yksi suurimpia kysymyksiä Suomen tämän hetkisessä talousongelmassa. Valtaosa piraattien ehdokkaista onkin allekirjoittanut julkilausuman, jossa vaaditaan perustulon käyttöönottoa Suomeen. Perustulon avulla voidaan poistaa suuria esteitä työllistymisen tieltä, tehden jopa osa-aikaisesta työnteosta kannattavaa ja sitä kautta parantaa vakinaisen työpaikan saamisen mahdollisuuksia. Nykyisen järjestelmän luomat tukikuopat ovat pitkällä tähtäimellä kohtalokas kompastuskynnys, joka on vielä korjattavissa. Perustulon käyttöönotolla jopa pienien tuntimäärien tai pätkätöiden tekeminen on taloudellisesti kannattavaa, kun nykyjärjestelmä taas suosii sohvaperunaksi muuttumista.

Talouspolitiikkaa yhteistyönä

Kuten voi huomata, vaikka Piraattipuolueen puolueohjelmassa tai edes vaaliohjelmassa ei mainita talouspolitiikkaa, on piraattien tavoitteilla merkittäviä vaikutuksia talouspolitiikassa. Yksin ei mikään puolue näistä kykene päättämään, eikä tulisikaan. Demokratia ei toimi siten. Kyse onkin toistensa hyödyntämisestä. Piraateille on edullista, että eduskunnassa on vanhoja puolueita osoittamassa ratkaisumalleja jotka ovat toimineet ennen ja miten asioiden on suunniteltu etenevän. Samaan aikaan kuitenkin vanhat puolueet tarvitsevat piraatteja näyttämään mikä maailma on nyt, mihin se on kehittymässä ja miten tämä kaikki on toteutettavissa. Ilman piraattien vaikutusta, Suomi tulee putoamaan vielä vakavammin tarpeellisen kehityksen kelkasta. Jo nyt arvostus Suomea kohtaan tekniikan edelläkävijänä on lopahtanut roimasti.

Piraattipuolue tarjoaa tuoreita ajattelumalleja päätöksentekoon. Ja kaiken kukkuraksi haluaa tuon päätöksenteon vielä olevan avointa ja läpinäkyvää, jotta kuka tahansa voi seurata tapahtumien etenemistä. Ääni piraateille, on ääni ehjemmälle eduskunnalle ja sitä kautta toimivammalle tulevaisuudelle. Myös talouspolitiikassa.

Vaalit lähestyvät, vauhti kasvaa!

Hieman reilu kuukausi vaaleihin, missä mennään?

Piraattipuolue on asettanut 126 ehdokasta lähes ympäri maata. Yhteensä 11 vaalipiiriä saa nauttia piraattitarjonnasta. Ehdokasmäärä on suorastaan suurenmoinen ja harva pystyi kuvittelemaan Piraattipuolueen voivan kasvaa jo eduskuntavaaleihin mennessä niin suureksi, että tuollainen ehdokasmäärä onnistuisi. Erityisen myönteistä on se, että suurimpaan Uudenmaan vaalipiiriin saatiin täysi 35 ehdokkaan lista.

Ehdokkaina on yrittäjiä, luovan alan tekijöitä, IT-alan konkareita, työttömiä, opiskelijoita, duunareita ja montaa muutakin elämänaluetta edustavaa henkilöä. Olemme saaneet innostettua paljon nuoria ehdokkaiksi laajasta ikäjakaumasta tinkimättä.

Piraatit ovat olleet esillä kiitettävästi erilaisissa keskustelutilaisuuksissa ja meihin kohdistuu nyt paljon myönteistä mielenkiintoa. Näissä vaaleissa onkin pitkästä aikaa erityisen otollinen ilmapiiri uusien puolueiden nousulle eduskuntaan. Jakakaa tietoa puolueesta ja piraattien toiminnasta parhaanne mukaan. Katsomalla motivaatiotamme, vapaaehtoisten tekijöiden määrää ja osaamisemme kysyntää, voi vain todeta meillä olevan mainiot eväät menestykseen!

Yksi usein kuultu kritisoinnin aihe on puoluekurin puuttuminen merkittävistä osa-alueista, esimerkiksi talouspolitiikasta. Vaikka talouspolitiikka ei olekaan puolueohjelmassa selkeästi eroteltu, on piraattien toiminnalla siihenkin suuret vaikutukset. Järkevän tietoyhteiskunnan rakentaminen vaikuttaa siihen, onko ekologisemman, taloudellisemman ja ihmisystävällisemmän yhteiskunnan kehittyminen mahdollista. Tätä kehitystä vanhat puolueet eivät enää yksin kykene luotsaamaan ilman piraattien tuomaa osaamista. Ilman piraatteja ei harkittua tietoyhteiskuntaa tai edes toimivaa yhteiskunta- tai talouspolitiikkaa ole mahdollista toteuttaa seuraavan neljän vuoden aikana.

Useimmat puolueet julistavat kannattavansa kansalaisten sananvapautta ja yksityisyyden suojaa, mutta jo vähäisellä vertailulla puheet paljastuvat sanahelinäksi. Piraatit ovat perustaneet paljolti toimintansa yksilön oikeuksien varaan ja siksi voi aina olla varma piraattien puolustavan niitä. Mikään nykyisistä eduskuntapuolueista ei ole ilmoittanut aikovansa lopettaa yksityisyyden ja sananvapauden kaventamista tai tavallisiin ihmisiin kohdistuvaa piraattijahtia. Päinvastoin, lakiin ajetaan uusia keinoja vakoilla ihmisten tekemisiä ja yksityistä viestintää. Puolueet ovat yksimielisesti eduskunnassa todenneet haluavansa laajentaa piratismin vastaisia keinoja.

Toivon jokaisen piraatin keskittyvän nyt vaalityöhön, sillä kuten on helppo havaita, kukaan muu ei aja meidän asiaamme yhtä tehokkaasti kuin me itse!

Piraattipuolueen vaalisivusto
Lehdistötiedote: Piraattipuolue asettaa 126 ehdokasta eduskuntavaaleihin

Kokoomus ja Keskusta vs Demokratia

Perustuslakivaliokunta päätti tänään perustuslaillisten näkökulmien vuoksi muuttaa hallituksen esityksen äänikynnyksestä kolmen prosentin äänivaatimuksesta kahteen prosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että paikkoja tavoittelevan puolueen on saatava vuoden 2015 eduskuntavaaleissa vähintään kahden prosentin kannatus valtakunnallisesti voidakseen saada valittuja edustajia eduskuntaan.

Piraattipuolue on jo aiemmin ottanut kantaa luonnollista suurempaan äänikynnykseen todeten sen olevan tahallista haitantekoa demokratialle ja säätämisen pääperustelun ”puoluekentän sirpaloitumisen ehkäiseminen” palvelevan vain suuria puolueita eikä todellista kohdettaan, kansanvaltaa.

Tämän päiväinen MTV3:sen uutinen paljastaa raa’an ja karun totuuden jälleen kerran. Perustuslakivaliokunta ilmoitti laskevansa äänikynnystä ja heti perään Keskusta sekä Kokoomus ilmoittivat aikovansa muuttaa äänikynnyksen takaisin kolmeen prosenttiin suuressa valiokunnassa. Valiokunnat koostuvat hallituksessa tai oppositiossa olemisesta riippumatta istuvien puolueiden edustajista. Korkeaa äänikynnystä ovat kannattaneet myös puolueet, jotka eivät itse olisi päässeet eduskuntaan ehdottamallaan äänikynnyksellä.

Lainaan mukaan perustuslakivaliokunnan huomion ehdotetusta kolmen prosentin äänikynnyksestä. Viime vaaleissa kynnys ei olisi juuri aiheuttanut merkitystä, mutta:

”Tarkasteltaessa valtakunnallisen äänikynnyksen vaikutusta suhteessa aikaisempiin eduskuntavaaleihin, ilmenee sen vaikutus selkeämmin. Esimerkkeinä voidaan mainita, vuoden 1983 vaalit, jolloin valituksi eivät olisi tulleet vihreiden kaksi edustajaa (valtakunnallinen ääniosuus 1,4 %), Esko-Juhani Tennilä (Lapin vaalipiirissä annetuista äänistä 12 % omalla listalla) eikä perustuslaillisen oikeistopuolueen edustaja. Vuoden 1987 vaaleissa valitsematta olisivat jääneet Suomen kristillisen liiton viisi edustajaa (valtakunnallinen ääniosuus 2,5 %). Vuoden 1991 vaaleissa olisi valitsematta jäänyt Liberaalisen kansanpuolueen edustaja. Perussuomalaiset eivät olisi ylittäneet 3 %:n äänikynnystä vuosien 1995, 1999 ja 2003 vaaleissa. Vuoden 1995 vaaleissa valitsematta olisivat jääneet myös nuorsuomalaisten kaksi edustajaa ja Ekologisen puolueen edustaja. Vuoden 1999 vaaleissa Remonttiryhmä olisi jäänyt vaille paikkaa. Näiden esimerkkien valossa esityksen vaikutusarvio, ettei äänikynnystä voida pitää niin korkeana, että se estäisi uusien poliittisten toimijoiden mahdollisuuksia menestyä vaaleissa, on vähättelevä (s. 10). Laissa säädettävää äänikynnystä voidaan näiden esimerkkien valossa arvostella myös sillä perusteella, että se heikentää perustuslaissa taattua äänioikeuden yhtäläisyyttä.”

Pitää vain kysyä, eikö hallitus voisi välillä muistella keiden etuja heidät on valittu ajamaan, sillä itsepäinen korkean äänikynnyksen vaatiminen on selkeää oman edun tavoittelua.

Vastine Olli Leppäselle – Väärinkäsityksiä kaupallisesta suoja-ajasta

Verkkotutka.fi uutisoi lauluntekijä/muusikko Olli Leppäsen huolesta musiikinteon kannattavuudesta Piraattipuolueen esittämillä tekijänoikeuden suoja-ajoilla. Leppäsen huoli toimeentulosta on tietenkin aito, sillä hänen kertomansa mukaan teoksen tekemiseen ja sille oikean esittäjän löytymiseen ja tuottamiseen voi helposti kulua kymmenenkin vuotta.

Kaupallinen suoja-aika tarkoittaa aikaa, jolloin tekijällä on yksinoikeus päättää teoksen kaupallisesta käytöstä tai käyttämättömyydestä. Useimmilla aloilla tällaisia erioikeuksia ei ole olemassakaan.

Haluan huojentaa Leppäsen mieltä tällä varsin yksinkertaisella korjauksella. En tiedä mistä virheellinen käsitys Leppäselle on kantautunut, mutta Piraattipuolue ei tavoittele mallia jossa teoksen tekijä voisi menettää oikeudet teokseen jo ennen julkaisua, vaan Piraattipuolue on nimenomaisesti tarjoamassa suoja-aikaa julkaistulle teokselle. Piraattipuolueen tavoite on antaa teokselle 5-10 vuoden kaupallinen suoja-aika teoksen julkaisusta, ei tekohetkestä. Määritellyssä ajassa teos yleensä ehtii tuottaa merkittävimmän osan kaikesta tuottamastaan tulosta tekijälleen silti tarjoten mahdollisuuden teoksen hyödyntämiseen vielä tulevaisuudessakin.

Vaikka kaupallisen suoja-ajan loputtua yksinpäätäntäoikeus teoksen käytöstä lakkaa ja tarjoaa muillekin mahdollisuuden hyödyntää jo olemassaolevaa teosta osana muuta kokonaisuutta, jatkokehittää sitä tai muutoin hyödyntää, on yhtälailla myös alkuperäisellä tekijällä teokseen täydet käyttöoikeudet edelleen. Myös moraaliset oikeudet koskevat teosta vielä kaupallisen suoja-ajan päätyttyäkin.

Leppäsen pelkäämää tilanne ei ole mahdollinen Piraattipuolueen esittämin toimintamallein.

Tue piraatteja tekstiviestillä!

Viime aikoina on ollut paljon puhetta piraattien kampanjoinnin rahallisesta tukemisesta eri tavoin. Vaikka kuukausittaiset vakiona tulevat lahjoitukset ovat edelleen puolueelle paras tukemisen muoto, on rinnalle tuotu vihdoin lahjoitustapa joka sopii kaikille. Tapa joka on helppo heittää vaikka puolitutulle baarissa, kaverille facebookissa tai muita piraattihenkisiä nähdessä. Piraattipuolueen vaalikampanjointiin voi nyt lahjoittaa myös tekstiviestillä!

Puhelinnumero: 16130

Viesti: PIRAATTI2, PIRAATTI5 tai PIRAATTI10

Viestin lopussa oleva luku kertoo matkapuhelinlaskussa lahjoitettavan kokonaissumman.

Keräyskampanjan etenemistä voi seurata muun muassa ostapiraatti.fi sivustolta, sekä saada tietoa tarkemmin erilaisista lahjoitusmahdollisuuksista.

SMS-lahjoitusta ei suositella korvaamaan tilisiirtoa, sillä siitä menee enemmän välityskuluja, mutta satunnaiseen lahjoittamiseen se on mitä mainioin. Tekstiviestitse voi lahjoittaa enintään 200 euroa kuukaudessa. Lahjoitukset eivät ole julkisia, sillä keräystapa on verrattavissa lipaskeräykseen, eikä lahjoittajien nimien saanti ole kohtuullisin keinoin mahdollista. Kattorajoitus kuitenkin on asetettu sen verran matalaksi, ettei julkisuusrajaa ylittyisi helposti. SMS-kampanja on alustavasti käytössä neljä kuukautta.

Kuten jotkin lukijat ovat saattaneet huomata, Piraattipuolueen blogiin ovat nyt ilmestyneet myös Flattr-napit.

Piratpartiet ja vaaleista oppiminen

Ruotsissa pidettiin sunnuntaina eduskuntavaalit joissa mukana oli myös Ruotsin piraattipuolue. Piratpartiet ei saanut edustajia Ruotsin parlamenttiin, mutta maakunta- ja kunnallishallituksien edustajien määrä ei ole vielä selvillä. Hyvä puoli tiettyihin asioihin keskittyneessä puolueessa on kuitenkin se, että pystyy vaikuttamaan ilman eduskunnassa olevia edustajiakin ja tämän Piratpartiet on myös näyttänyt. Ruotsin vaalit kuitenkin opettivat myös meille Suomen piraateille paljon, tai pikemminkin selvensivät jo olemassaolevaa kuvaa ja vahvistivat tuntemuksia.

Piratpartietin toiminta perustui kahden blokin vaa’ankieliaseman horjuttamiseen myymällä tukensa yhdelle blokille, joka ajaisi myös Piratpartietin tavoitteita. Suomessa ehdokkaiden ja edustajien mielipiteitä ei rajoiteta tai muutoinkaan pyritä hallitsemaan, eikä mielipiteitä myymään. Eduskuntaan valituilla edustajilla on täysi oikeus ja velvollisuus harjoittaa parhaaksi näkemäänsä politiikkaa.

Oma lyhyt analyysini, miksi Piratpartiet ei saanut edustajia parlamenttiinsä:

1. Ruotsin vaalijärjestelmä syrjii pienpuolueita rajusti. Uusien puolueiden on itse kustannettava ja levitettävä kaikki äänestyslipukkeet ja mainokset.
2. Ruotsissa vaalijulisteita saa vain tietyn määrän tiettyihin paikkoihin, valtion tuella ne olivat kokonaan suurien puolueiden hallussa.
3. Ehdokkailla ei ollut puolueagendan ulkopuolisia kantoja esillä.
4. Suomeenkin tulossa oleva äänikynnys, joka estää tehokkaasti uudet tulokkaat.
5. Gallupien epätasapuolisuus
6. Maahanmuuttokysymykset ovat Ruotsissa huomattavasti enemmän tapetilla kuin Suomessa ja veivät siten paljon huomiota.

Hieman tarkemmin vielä:

1. Vaikka Suomenkin vaalijärjestelmä on roimasti suuria puolueita suosiva, Ruotsissa valtio ei tarjoa Suomen tavoin kadunvarsien vaalimainoksille paikkoja kaikille, äänestyspaikkojen vaalilipukkeet on tulokaspuolueiden itse kustannettavana ja levitettävänä yli kuuteen ja puoleen tuhanteen äänestyspisteeseen. Vaikka ei yhtä voimakkaina, samat ongelmat ovat Suomessa ja ne korostavat Piraattipuolueen tarvetta kerätä rahaa kampanjointiin.

2. Tarkkaa tilastoa ei tietenkään saatavilla ole, mutta muun muassa Suomesta Ruotsiin vaalivalvojaisiin osallistuneet raportoivat kaduilta löytyvän vain suurien puolueiden mainokset, eikä Piratpartietille ollut paikkoja joihin julisteita olisi saanut kiinnittää.

3. Piratpartietin ehdokkailla ei ollut puolueohjelman tai puolueen vaaliohjelman ulkopuolisia mielipiteitä selkeästi esillä. Piratpartietin ajamat asiat saatetaan kokea todella tärkeiksi, mutta mikäli mielikuvaksi jää se, että kaikista muista asioista mielipide myydään jommalle kummalle valtablokille tai niihin ei oteta lainkaan kantaa, jää useimmilla ääni antamatta. Äänestäjät haluavat parlamenttiin jonkun edustamaan ja ajamaan hänen asioitaan kokovaltaisesti, ei vain yhdellä osa-alueella. Tässä kohtaa on kuitenkin tärkeä erottaa puolue ja ehdokas toisistaan, sillä puolueella ei missään tapauksessa ole tarvetta laajentaa agendaansa hillittömästi, vaan keskittyä tarjoamaan jotain paremmin kuin muut. Tätä kuitenkin vaikeuttaa lisää Ruotsin käyttämä puoliavoin listavaalijärjestelmä, joka ei edes motivoi äänestämään henkilöä vaan puoluetta.

4. Äänikynnyksen perustelu on ”estää puoluekentän sirpaloituminen”. Perustelu on huono jo siksikin, että sillä vaikeutetaan uusien puolueiden synty. Esimerkiksi Vihreät tai Perussuomalaiset eivät olisi päässeet eduskuntaan aikanaan, jos tällainen äänikynnys olisi ollut olemassa. Perustelusta tekee vielä huonomman se, ettei kukaan todellisuudessa pysty selittämään sirpaloitumisen haittoja. Totta kai sirpaloituminen vie valtaa suurilta puolueilta, mutta se on demokratialle tärkeää, että uusia mielipiteitä voidaan nostaa esille ja eduskunnassa jos jossain tarvitaan myös kohdistettua osaamista, puolueita jotka eivät koita toimia kaikkivaltiaana ja kaiken ymmärtävänä.

5. Ruotsin gallupit toimitettiin kuulopuheiden mukaan soittelemalla vain lankapuhelimiin. Onkin luonnollista, jos suurin kohderyhmä ei nykypäivänä tai ikinä ole omistanutkaan lankapuhelinta, Piratpartietin prosenttien jäävän tuolloin pieniksi. Mitä pienempiä prosentteja gallupit näyttävät, sen useampi alkaa epäröidä äänensä antamista.

6. Maahanmuuttoa pidetään tällä hetkellä Ruotsissa huomattavasti suurempana ongelmana kuin Suomessa. Ruotsin suurimpiin kaupunkeihin on huonon suunnittelun vuoksi muodostunut ghettoja ja aiemman hyötymisen sijaan Ruotsin on tällä hetkellä todettu kärsivän taloudellista haittaa maahanmuutosta. Aihe on ollut Ruotsin politiikassa kuuma sana ja vienyt paljon huomiota tietoyhteiskunnan aiheista.

Kaikesta tästä voidaan oppia ja omaan toimintaan voidaan vaikuttaa. Eduskunnan ulkopuolisena puolueena meillä ei ole vaikuttamismahdollisuuksia valtion tukiin tai vaalijärjestelmään, eikä Piraattipuolue ole myöskään lähdössä maahanmuutosta populistiselle linjalle. Tärkeintä siis onkin keskittyä kohtaan numero kolme, jolla itse uskon olevan ratkaiseva merkitys tulevissa eduskuntavaaleissa.

Toivonkin jokaisen Piraattipuolueen ehdokkaaksi lähtevän rohkeasti tuomaan omilla kotisivuillaan, puheissaan, blogeissaan ja tulevaisuudessa myös vaalisivunsa kautta esille itselleen tärkeitä vaaliteemoja, jotka ovat puolueen kantojen ulkopuolelta.

Meille piraateille lienee selvää piraattiaatteiden ajaminen, mutta suuri osa äänestäjistä ei ole niitä edes kuullut vielä ja siksi niitäkään ei saa unohtaa vaalikampanjoinnissaan. Puolueen vaaliteemoista löytyy varmasti jokaiselle ehdokkaalle tärkeitä aihepiirejä. Omat vaaliteemat kannattaakin suunnitella siten, että ne sisältävät selkeästi kohtia, jotka on johdettu puolueen vaaliteemoista, sekä lisäksi omat vaaliteemat. Näin jokainen piraattien kantoja tutkiva löytää helposti meitä yhdistävät aiheet, mutta ei koe henkilökohtaisten teemojen jäävän kertomatta. Piraattipuolueen ajamat aiheet ovat laaja- ja kauaskantoiset, mutta kansaa edustavan tulee edustaa kansaa kaikissa asioissa. Puolue tulee myös tulevaisuudessa tarjoamaan edustajilleen kanavan tiedustella ja kuunnella muiden mielipiteitä, joten taustatukea päättämiseen varmasti saa myös vieraampiin aiheisiin.

Meillä ei kenties ole yhtä monta itsestä riippumatonta ongelmakohtaa kuin Piratpartietilla, mutta piraateilta vaaditaan silti paljon panostusta tuleviin vaaleihin.

3 000 jäsenen rajapyykki ylitetty!

Piraattipuolueen jäsenmäärä ylitti tänään kolmen tuhannen rajan. Kasvuvauhtia voi pitää todella kunnioitettavana, sillä käsittääkseni mikään muu puolue Suomen puolueiden historiassa ei ole noussut ja kasvanut näin huimaa vauhtia ilman taustalla valmiiksi olevia tukiorganisaatioita.

Kolmen tuhannen jäsenen rajan ylittäminen nosti Piraattipuolueen eduskunnan ulkopuolisista puolueista nyt myös jäsenmäärällisesti suurimmaksi. Pienien puolueiden toiminta on kaikkea muuta kuin helppoa; puoluetukea ei myönnetä puolueille joilla ei ole kansanedustajaa, lausuntoja ei pyydetä läheskään kaikista aiheista ja puolueen sanan painoarvo muutoinkin on heikko. Piraattien määrän kasvu kuitenkin sysää puolueen vihreiden ja perussuomalaisten rinnalle, molempien ollessa viimeisimpien tietojen mukaan noin neljän tuhannen jäsenen puolueita.

Piraattipuolueen kasvu jatku tasaisesti ja vakaasti. Jokainen voi myös itse mainostaa liittymistä ystävilleen ja kannustaa heitä hankkimaan puolueesta lisätietoa.

Seuraavan kerran juhlimme jäsenmäärän merkeissä vihreiden ja perussuomalaisten ohittamista.

Lehdistötiedote aiheesta