Lehdistötiedote: Uskonnosta kouluaineena luovuttava

Piraattipuolueen lehdistötiedote
28.06.2012 klo 13.55
Vapaa julkaistavaksi heti

Uskonnosta kouluaineena luovuttava

Piraattipuolueen mielestä uskonto erillisenä oppiaineena ei kuulu nykyaikaiseen opetukseen, vaan kaikkien merkittävien uskontojen kulttuuritaustaa ja historiallista merkitystä tulee opettaa muiden oppiaineiden tunneilla. Myös erillinen, uskonnollisesti riippumaton ja kaikille yhteinen katsomusaine, kuten etiikka, olisi hyväksyttävä vaihtoehto. Tärkeintä olisi, että opetus saatettaisiin yhteiseksi oppilaan uskontokunnasta riippumatta.

– Lasten erottelemisen toisistaan vanhempien uskonnon perusteella ei tulisi kuulua nykyaikaiseen koulujärjestelmään sen enempää kuin yhteiskuntaan muutenkaan, toteaa Piraattipuolueen puheenjohtaja Harri Kivistö.

Uskonnoilla on suuri merkitys historiassa, eri kulttuurien ymmärtämisessä ja kansainvälisissä suhteissa. Siksi uskonnoilla tulee jatkossakin olla paikkansa kouluopetuksessa. Eri uskonnoista ja katsomusperinteistä oppiminen ja uskomuksista keskusteleminen luokkaympäristössä avartaa lasten ja nuorten maailmankuvaa sekä lisää suvaitsevaisuutta.

– Yhtenäinen katsomusopetus edistäisi nuorten itsenäistä ajattelua ja auttaisi heitä ymmärtämään toistensa uskomuksia paremmin, Kivistö uskoo.

Hallitus päättää peruskoulun tuntijaon uudistamisesta tänään. Uudistuksen jälkeenkin peruskoulussa annettaisiin oppilaan vanhempien uskontoon perustuvaa uskonnonopetusta  nykyiseen tapaan.

Lisätietoja:
Harri Kivistö
Puheenjohtaja, Piraattipuolue
Puh. 045 310 2344

15 vastausta artikkeliin ”Lehdistötiedote: Uskonnosta kouluaineena luovuttava

 1. Itse kannattaisin kaikille yhteistä katsomusainetta, mutta vain, jos se on täysin arvoneutraali eikä yritä kasvattaa oppilaita tiettyihin arvoihin. Esimerkiksi nykyistä ET:tä en pidä riittävän arvoneutraalina.

  Etiikkaa olisi mahdollista opettaa arvoneutraalisti niin, että tutustuttaisiin erilaisiin etiikan filosofioihin ja pohdittaisiin, millaisia sudenkuoppia niissä on.

 2. Eikö muuta ole mielenpäällä? Miten olisi tietojenvaihtojen sopimus USA:n ja Suomen välillä, ihna hissunkissuun ollaan niin mediassakin kun PiPussa … Me ollaan kaikki terroristeja …

 3. Tuosta minä kyllä olen eri mieltä. Siinä vaiheessa kun ”oman uskonnon opetuksesta” luovutaan, niin käytännössä se merkitsee uskonnonopetuksen antamista (esim. amerikkalaiseen tyyliin) erilaisten kiihkoilijoiden käsiin (jossakin tutkimuksessa – anteeksi puuttuva referenssi – oli todettu että niissä maissa joissa kouluissa EI opetettu uskontoa, oli kaikkein eniten kreationisteja yms.).

  Uskontotieto on muuten tarpeen ihan yleisen tapakulttuurinkin kannalta (ja sitä tietoa pitäisi olla jopa enemmän). Miten käyttäydytään uskonnollisissa rakennuksissa, mikä loukkaa jonkin uskonnon tai tapakulttuurin edustajia, jne…
  En tarkoita isoja moraalisia asioita vaan käytöstapoja tyyliin ”millä kädellä syödään / otetaan lahja vastaan / annetaan lahja”, mitä voi antaa lahjaksi, missä pitää olla päähine / ei saa olla päähinettä, jne…

 4. Laura, miten uskonnon opettaminen annetaan kiihkoilijoiden käsiin, jos luodaan kaikille yhteinen uskontotieto, missä käsitellään kaikkia uskontoja neutraalilta katsantokannalta? Minun nähdäkseni tällaisen pitäisi kaiken järjen mukaan nimenomaan vähentää kiihkoilua, kun oppilaat kasvaisivat siihen, että kaikki uskonnot ovat samalla viivalla.

 5. Tuo ehdotus, jossa uskonto (ja etiikka) kouluaineena jätettäisiin muiden oppiaineiden varaan, valitettavasti todennäköisesti johtaisi siihen, että se uskontotieto jäisi joka tapauksessa kovin köykäiseksi. Ne oppisisällöt olisivat toissijaisia ”puhutaan tästä jos aikaa jää”. Epäilen myös että ”oman uskonnon opetuksella” on vahva psykologinen merkitys niille, joilla on vahva uskonnollinen vakaumus, jos ei opeteta lapsen omaa uskontoa, niin sitten opetusta epäillään, ja joka tapauksessa halutaan täydentää sitä — ja innokkaimpia täydentäjiä ovat kiihkoilijat.

  Esimerkki tuosta sivuun jäämisestä: Lukiossa meillä oli yhtenä uskonnon osana kirkkohistoriaa. No, siltä osin kun se sivusi yleistä historiaa, niin mentiin hyvin pikaisesti läpi: ”tämähän tulee historian puolella”. Historian opettaja puolestaan säästi aikaa jättämällä paavikiemurat ja uskonpuhdistukset vähemmälle: ”tämänhän te luette uskonnon tunneilla”.

  Uskonnon opetus on minun kouluajoistani myös ilmeisen paljon kehittynyt, ja nimenomaan tuohon uskontotiedon ja etiikan suuntaan (lähde: oma murrosikäinen poika), omilta kouluajoiltani muistan karmean ”muita uskontoja” käsitelleen oppikirjan. Lienee ollut sama joka sai Pekka Haaviston eroamaan kirkosta.

 6. Itse en vastusta runsastakaan uskontojen läpikäymistä koulujen opetuksessa, ja itse asiassa pidän sitä toivottavana.

  Sitä vastoin vastustan sitä, että yksi uskonnoista, lapsen oma uskonto (joka on käytännössä vanhempien valinta, ei lapsen) nostetaan ylitse muiden, koska näin luodaan ilmapiiriä, että siihen uskominen on etuoikeutetussa asemassa muihin uskontoihin ja uskonnottomiin maailmankatsomuksiin verrattuna.

  Nähdäkseni kuitenkin tuon oman uskonnon etuoikeutetun aseman poistaminen ja uskontojen rikas läpikäyminen kouluopetuksessa eivät ole ristiriidassa olevia tavoitteita, vaan molemmat tavoitteet voidaan saavuttaa kaikille yhteisellä uskontotiedolla.

  Tarkoituksenani olisi antaa oppilaille eväitä oman uskonratkaisunsa tekemiseen (uskoa valitsemaansa uskontoon tai olla uskomatta mihinkään), ja se, että opetuksessa on tarjoiltu vanhempien uskontoa ”omana uskontona” ei palvele tätä päämäärää.

 7. Tuomas, minun käsittääkseni ”oman uskonnon opetus” ei ole sen ”nostamista ylitse muiden”, koska se nimenomaan olisi tunnustuksellista uskonnonopetusta, vaan se tarkoittaa sitä, että sen oman uskonnon asiat käydään läpi yksityiskohtaisemmin. Esimerkki: kristityille kerrotaan joukun ja pääsiäisen yksityiskohdat, ja muiden uskontojen juhlista kerrotaan lyhyesti. Muslimioppilas saa tietää tarkemmin mitä ovat Ramadan tai ’Id al-fitr, mutta joulusta ja pääsiäisestä riittää tietää muutaman lauseen verran, jne.

  Ja kuten sanottu: tuolla on psykologinen merkitys niille vanhemmille. Luultavasti änkyräateistit pitäisivät kauheaa melua jos heidän lapsilleen opetettaisiin ”uskontotietoa” (kun jo kirkon näkeminen tuntuu loukkaavan joidenkin uskonnottomuutta), ja toisaalta uskonnollist vanhemmatr eivät pitäisi yleistä oppiainetta ”riittävänä” jne…

 8. Itse pitäisin eri uskontojen opin (siis sen, millaisena ne kuvailevat todellisuuden) opettamista uskontojen opettamisen tärkeimpänä tehtävänä, koska tästä on oppilaille apua oman maailmankuvan hahmottumisesta. Ja tässä yhden uskonnon nostaminen yksityiskohtaisempaan fokukseen kuin muiden, tarkoittaa etuoikeutettua asemaa sille, koska oppilas saa vain yhdestä uskonnosta sen verran tietoa, että kykenee muodostamaan siitä sen verran yksityiskohtaisen kannan että voi järkevästi päättää siihen uskomisesta.

  Vanhempien älämölöihin en kiinnittäisi niin paljoa huomiota, koska olen sitä mieltä, että vanhemmilla ei ole oikeutta pimittää tietoa lapsiltaan.

  Bloggasin aiheesta:
  http://tuomaskorppi.vuodatus.net/blog/3257829/uskonnonopetuksesta-luopumisesta/

 9. ”Vanhempien älämölöihin en kiinnittäisi niin paljoa huomiota, koska olen sitä mieltä, että vanhemmilla ei ole oikeutta pimittää tietoa lapsiltaan.”

  On oikeus, koska vanhemmilla on oikeus suojella lastaan parhaaksi katsomallaan tavallaan. Suojelua käyttäen vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus sensurointiin ja tiedon pimittämiseen. Ei lapsien tarvitse tietää kaikkia mitä aikuisten maailma sisältää. Samoin lasten

 10. Itse olen eri mieltä siitä, että vanhemmilla olisi oikeus suojella lastaan _parhaaksi_ _katsomallaan_ tavalla. Auktoriteettiasema, kuten vanhemmilla on lasta kohtaan, tuo velvollisuuden tehdä päätökset niin, että ne ovat oikeastikin hyviä, ei pelkästään vanhempien omasta mielestä. Ylipäätänsä katson, että vanhemmilla on velvollisuus tehdä lasta koskevat päätökset niin, että lapsella on aikuiseksi kasvettuaan mahdollisimmat laajat mahdollisuudet päättää omista asioistaan.

  Olen blogannut aiheesta täällä:

  http://tuomaskorppi.vuodatus.net/blog/3256126/lapset-ja-yksilonvapaudet/

 11. ”Auktoriteettiasema, kuten vanhemmilla on lasta kohtaan, tuo velvollisuuden tehdä päätökset niin, että ne ovat oikeastikin hyviä, ei pelkästään vanhempien omasta mielestä.”

  Millä tämä ’oikeastikin hyviä’ arvoja mitattaisiin? Ja kenen mittapuun perusteella? Vihreitten vai kokoomuksen mittapuulla?

  Koti ja perhe on yhteiskunnan perusta, ei kukaan voi eikä saisi määritellä lasten kasvatusta vanhempien ylitse.

  ”Ylipäätänsä katson, että vanhemmilla on velvollisuus tehdä lasta koskevat päätökset niin, että lapsella on aikuiseksi kasvettuaan mahdollisimmat laajat mahdollisuudet päättää omista asioistaan.”

  Joo eikö kaikki vanhemmat näin teekin ?

 12. ”Ja kenen mittapuun perusteella?”

  “Ylipäätänsä katson, että vanhemmilla on velvollisuus tehdä lasta koskevat päätökset niin, että lapsella on aikuiseksi kasvettuaan mahdollisimmat laajat mahdollisuudet päättää omista asioistaan.”

  Mun mielestä tämä periaate on se mittapuu, millä lapsia koskevien päätösten hyvyyttä mitataan.

  ”Joo eikö kaikki vanhemmat näin teekin ?”

  Vanhemmat, jotka yrittävät kasvattaa lastaan tiettyyn uskontoon, ideologiaan tai arvomaailmaan eivät tee näin. Esimerkiksi tässä keskustelussa esitetty hypoteettinen ateisti, joka ei halua lapsensa saavan koulussa (yksityiskohtaista) opetusta eri uskonnoissa, ei toimi näin.

 13. Tuomas, jokaisella vanhemmalla on oma arvomaailma. Siis jokaisella.

  Sinä olet siis sitä mieltä että lasten vanhemmat eivät ole kykeneviä kasvattamaan lapsia. Jos kerran näin on niin kuka on kykenevä kasvattamaan lapsia sinun mielestäsi? Valtion parental control systeemikö ?

 14. Tietysti jokaisella vanhemmalla on oma arvomaailma. Tätä en ole kiistänytkään. Tuomitsen ainoastaan aktiiviset yritykset siirtää arvomaailmaa lapsille. Pidän sellaisia vanhempia kykenevinä kasvattamaan lapsiaan, jotka tiedostavat ongelmat arvomaailman siirtämisessä lapsille ja sen sijaan pyrkivät sen sijaan esittelemään lapsilleen sen mielipiteiden kirjon, joka arvokysymyksissä vallitsee.

 15. vilpitön mielipiteeni ja vaatimukseni on : alas harmainvalta ja monikansallisten yhtiöiden maailmanpolitiikan dominointi / ilmastonmuutoksen aiheuttaminen !

  sen sijaan lisää teitä piraatteja ja omilla aivoilla ajattelevia ihmisiä, toivottavasti en nyt kuitenkaan vaadi liikaa ja ole aivan kohtuuton ?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*