Piraattipuolue-kysely: tulokset ja avointa dataa

Järjestimme 13.7.-22.8. Piraattipuoluetta koskevan kyselyn, jonka tulokset ovat nyt saatavilla. Vastauksia tuli yhteensä 1003, mihin on syytä olla tyytyväinen. Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien äänestyskäyttäytymistä, sitä mitkä syyt vaikuttivat Piraattipuolueen äänestämiseen tai äänestämättä jättämiseen, suhtautumista Piraattipuolueen puolueohjelmaan ja sen laajentamiseen sekä arvioita puolueen toiminnan onnistumisesta eri osa-alueilla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä.

Kyselyn tulokset on julkaistu avoimena raakadatana. Toivomme, että tartutte tilaisuuteen ja teette mielenkiintoisia analyyseja tulosten pohjalta!

Kyselyn tulokset:

Yhteenveto tuloksista (pdf)
Raakadata (csv)
Raakadata (ods)

(Raakadatasta on yksityisyyden suojaamiseksi poistettu sanalliset palautteet ja aikaleimat, eivätkä vastaukset ole ajallisessa järjestyksessä.)

Puoluehallituksen kokouksessa esille nousseita alustavia huomioita tuloksista:

 • Vastaajista vain puolet mainitsi olevansa Piraattipuolueen jäseniä ja 40 % äänestäjiä, joten vastauksia saatiin paljon muilta puoleesta kiinnostuneilta, kuten oli toivottukin.
 • Naisvastaajia oli enemmän kuin puoleessa naisjäseniä tai -ehdokkaita.
 • Vastaajien ikäjakauma noudatti melko tarkasti puolueen jäsenten ikäjakaumaa, vaikka puolet vastaajista ei ollutkaan jäseniä.
 • ”Ehdokkaisiin kohdistuva kielteinen julkisuus vaalien alla” ei ollut kovin merkittävä Piraattipuolueeseen kohdistuvaa äänestyshalukkuutta vähentävä syy. Merkittävin tällainen syy oli ”yksittäisten ehdokkaiden mielipiteet, joista olen eri mieltä”.
 • Vaikka vain 40 % vastaajista oli äänestänyt Piraattipuoluetta, 75-80 % voisi äänestää sitä tulevissa vaaleissa.
 • ”Puolueen ehdokkaat ymmärtävät Internetin ja tietoyhteiskunnan toimintaa” oli suurin syy, joka lisäsi halua äänestää Piraattipuoluetta. Toiseksi merkittävin oli ”puolueen ehdokkaat ovat vapaamielisiä / arvoliberaaleja”.
 • Muista puolueista, joita vastaajat ovat aiemmin äänestäneet tai aikovat äänestää, selvästi yliedustettuina olivat vihreät, vasemmistoliitto ja liberaalit. Suurista puolueista kokoomus oli myös hyvin edustettuna, sen sijaan SDP, perussuomalaiset ja etenkin keskusta aliedustettuja.
 • Puolueohjelman aihealueista vastaajia kiinnosti eniten sananvapaus, vähiten patentit.
 • Noin 40 %:n mielestä puolueohjelmassa on liian vähän aihealueita, ja sama määrä oli sitä mieltä, että aihealueita on sopivasti. Kuitenkin vain 14 % oli sitä mieltä, että puolueohjelmaa ei pitäisi laajentaa. Mikään annetuista laajentamisvaihtoehdoista ei kuitenkaan saanut selkeästi muita suurempaa kannatusta.
 • Jos puolueohjelmaa laajennettaisiin tietoyhteiskunta-asioiden ulkopuolelle, se lisäisi 48 %:n halua äänestää Piraattipuoluetta. En osaa sanoa -vastaajia oli kuitenkin huomattava määrä, neljäsosa. Vain 6 %:n äänestyshalut vähenisivät.
 • Aiemmin Piraattipuolueen ehdokkaaksi hakeutuneita vastaajia oli viitisenkymmentä, mutta 110 aikoo hakeutua ehdokkaaksi vastaisuudessa. Muutenkin vastaajien halu auttaa puoluetta tulevaisuudessa oli selvästi suurempi kuin aiempi osallistuminen.
 • Monella olisi kiinnostusta osallistua Piraattipuolueen opiskelijajärjestöjen toimintaan, joten useampien perustamiselle ja olemassaolevien aktivoinnille näyttää löytyvän tilausta.
 • Vastaajat haluavat lahjoittaa puolueelle mieluiten 10-29 euroa vuodessa tai eivät mitään.
 • Tuloksista pääteltiin, että viestinnän osalta sisäisessä viestinnässä on suurempia ongelmia kuin ulkoisessa.
 • Pantiin tyytyväisyydellä merkille, että 90 % vastaajista ilmoitti havainneensa yleisissä tiedotusvälineissä mainintoja Piraattipuolueesta.
 • Puolueen verkkosivut ja Facebook korostuivat puolueen viestinnän seuraamisessa. Myös jäsenkirjeet osoittautuivat varsin tärkeiksi: 34 % vastaajista pitää niitä tärkeinä, kun vain puolet vastaajista on jäseniä ja siten kirjeiden vasaanottajia.

 

Piraattinuoret & Wikileaks.fi

Wikileaks.fi siirtyy Piraattinuorille

Vastuu verkkotunnuksesta Wikileaks.fi on siirtynyt journalisti Peter Sjöholmilta Piraattipuolueen nuorisojärjestölle, Piraattinuorille. Lue lisää >>

Piraattinuoret tar över Wikileaks.fi

Ansvaret för domännamnet Wikileaks.fi har flyttats över från journalisten Peter Sjöholm till Piratpartiets ungdomsförening Piraattinuoret. Läs mera på Piraattinuorets sajt >>

Finnish Wikileaks internet domain transferred to Pirate Party Youth Org

Journalist and activist Peter Sjöholm has transferred the stewardship of the domain name Wikileaks.fi to Piraattinuoret, the youth organization of the Finnish Pirate Party. Read more >>

Terveisiä ministeriöstä

Piraattipuolueen delegaatio kävi tiistaina 16.8. opetus- ja kulttuuriministeriössä tapaamassa valtiosihteeri Jarmo Lindéniä ja kulttuuriyksikön johtaja Jukka Liedestä. Lindén on ministeri Arhinmäen oikea käsi ja samasta puolueesta, Liedes puolestaan Lex Karpelan valmistelusta muutama vuosi sitten vastannut, kokenut virkamies (ja tietenkin entinen Teoston lakimies). Tekijänoikeusasiat eivät kuulu valtiosihteerin keskeisimpään asiantuntemusalaan, joten johtaja Liedes lienee ainakin vaalikauden alkupuolella poliittisen johdon tärkeimpiä luottohenkilöitä.

Tapaamisessa käsitellyt asiat:

 1. Pääsyn estäminen ”piraattisivustoille”

  Elisalle on tehty vaatimus pääsyn estämisestä Pirate Bay -sivustolle ja ratkaisu asiassa on odotettavissa lähiviikkoina. Kerroimme, että odotamme ministeriöltä reagointia asiaan, jos oikeus antaa sensurointimääräyksen. Sellaisten salliminen ei ollut lain alkuperäinen tarkoitus, ja se olisi hyvin mahdollisesti ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa. ”Blokkaamista ja kieltämistä” vastustavan Arhinmäen ministeriuralle olisi hyytävä alku, jos oikeus antaisi merkittävän ”blokkauspäätöksen”, eikä ministeriö alkaisi korjata lainsäädäntöön ilmaantunutta ammottavaa aukkoa.

 2. Tekijänoikeustoimikunnan kokoonpano

  Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimivasta tekijänoikeustoimikunnasta on muodostunut tavallisiin ihmisiin kohdistuvan piraattijahdin ykköslinnake. Keväällä vuodimme toimikunnassa valmistellun lakiluonnoksen, jossa olisi selväsanaisesti mahdollistettu se, että teleyritykset voitaisiin määrätä sensuroimaan piraattisivustoja. Liedeksen mukaan ministeriö ei ollut tässä mukana, vaan kyse oli toimikunnan sooloilusta. Esityksen etenemismahdollisuudet lienevät heikot.

  Toimikunta nimitetään uusiksi loppuvuodesta, ja nyt on hyvä tilaisuus koettaa saada sen kokoonpano monipuolisemmaksi. Tällä hetkellä se on täytetty kovan linjan tekijänoikeuslobbareilla. Toimme esille, että mielestämme kokoonpanosta voisi muutaman tekijänoikeusjärjestöjen ja media-alan yritysten edustajan vaihtaa vaikkapa akateemisiin asiantuntijoihin ja harrastajajärjestöjen edustajiin.

  Esimerkiksi Suomen kameraseurojen liitto on kampanjoinut hyvitysmaksuja (kasettimaksuja) vastaan ja elokuvaharrastajia kuultiin kuvaohjelmien tarkastuslakia muutettaessa. Harrastajajärjestöillä olisi varmasti annettavaa toimikunnassa. Edustusta vailla on tällä hetkellä myös ohjelmistoala, vaikka ohjelmoijat ovat yksi suurimmista oikeudenhaltijaryhmistä.

 3. Hyvitysmaksu-uudistus?

  Keväällä julkaistiin selvitys yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujen (ns. kasettimaksu) uudistamisesta. Selvityksessä ehdotetaan, että laitekohtaisesta maksusta luovuttaisiin, ja hyvitysmaksurahat kerättäisiin vastaisuudessa tv-maksujen ja taajuusalueiden huutokauppaamisen tuotoista. Tällainen muutos olisi parannus nykytilaan. Arvioisin tämän uudistuksen toteutumismahdollisuudet hyviksi.

  Selvitys ei ole kuitenkaan aivan ongelmaton. Petteri Järvinen on kirjoittanut asiasta hyvin blogissaan, joten en käsittele asiaa tässä tarkemmin.

 4. Varoituskirjelain paluu?

  Käydyistä keskusteluista ainakin allekirjoittaneelle jäi se kuva, ettei ”varoituskirjelain” uudelleen herättämistä ole poissuljettu. Lakiesityshän raukesi keväällä, koska sitä ei ehditty käsitellä ennen vaalikauden päättymistä. Uusi hallitusohjelma ei kuitenkaan velvoita mihinkään tekijänoikeuksien kiristyksiin. Mikäli valta ministeriössä todella on poliittisella johdolla, laki tuskin etenee.

Piraateista tapaamiseen osallistuivat Piraattipuolueen varapuheenjohtaja Ahto Apajalahti, Piraattinuorten puheenjohtaja Lari Yltiö ja Helsingin piraattien varapuheenjohtaja Len Merikanto.