ETYJ:in tarkkailijat eduskuntavaaleista: Äänikynnys ongelmallinen

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ julkaisi viime viikolla raporttinsa Suomen eduskuntavaaleista 2011. Raportti pdf-tiedostona (186kt). ETYJ löysi vaaleista paljon parannettavaa, vaikka kokonaisuutena vaalit toimitettiin asiallisesti.

Suurin parannuskenttä vaaleissa liittyi vaalirahoitukseen. Raportti listaa rahoituksen osalta parannusehdotuksia eduskunnan ulkopuolisten puolueiden tukeen, rahalahjoitusten seurantaan, ohjeistuksiin, auditointimahdollisuuksiin ja sanktiointiin.

Myös median toimintaa ruodittiin. Median ja etenkin Yleisradion toivottiin jatkossa parantavan toimintaansa. ETYJ:in toivomus oli, että myös eduskunnan ulkopuoliset puolueet saisivat tasapainoisemmin media-aikaa. Hyvä huomio, ja onhan vaatimus kirjattu myös puoluelain 10 §:ään:

Tasapuolisuusvaatimus

Valtion, kunnan ja kuntayhtymän viranomaisten sekä niiden määräämisvallassa olevien yhteisöjen ja laitosten on kohdeltava kaikkia puolueita tasapuolisesti ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen.

Yleisradio Oy voi soveltaessaan 1 momenttia yhtiön vaaliohjelmiin ottaa huomioon myös ohjelmallisia näkökohtia.

ETYJ on huolestunut myös tulevasta äänikynnyksestä, jonka se pelkää estävän etenkin pienten alueellisten ryhmien ja ehdokkaiden pääsyn parlamenttiin. Sen mukaan vaalilakiuudistus on otettava näiltä osin uudelleen harkintaan.

Eräs mielenkiintoinen ongelma on myös sotilashenkilöiden vaalikelpoisuus. Olen itsekin monesti miettinyt, mitä etuja on siitä, että ammattisotilaat eivät saa osallistua eduskuntavaaleihin. ETYJ:in mukaan tällaisia henkilöitä on suomessa noin 11 000. Järjestö tunnustaa mahdolliset ongelmat sotilaiden vaalikelpoisuudessa, mutta katsoo silti nykyjärjestelmän hieman ongelmalliseksi ja kehottaa miettimään, olisiko asiassa järkevää tehdä muutoksia.

Lisäksi hajanaisina sivuhuomioina raportista jäivät mieleen näkö- ja liikuntarajoitteisten ongelmat äänestämisessä ja valitusten käsittely vasta virallisen äänestystuloksen julkistamisen jälkeen. Suosittelen raportin lukemista kaikille vähänkin aiheesta kiinnostuneille, sillä julkaisun englanti on todella helppolukuista ja asiallista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*