Eduskuntavaalit on käyty ja opit vaaleista levitetään pöydälle

Eduskuntapaikkoja piraateille ei vielä näissä vaaleissa tullut, ei vaikka luonnollinen 0,5 %:n äänikynnys ylittyikin. Nyt on jokaisen kuitenkin hyvä muistuttaa itselleen, että kyseessä olivat nimenomaan ensimmäiset varsinaiset valtiolliset vaalit joihin Piraattipuolue osallistui. Varapuheenjohtaja Ahto Apajalahti jo aiemmin analysoikin hieman vaalimenestystä ja nosti esille piraattien hyvää menestystä muun muassa nuorten suosimilla asutusalueilla ja suuremmissa kaupungeissa.

Seuraavissa eduskuntavaaleissa saattaa olla käytössä kolmen prosentin äänikynnys ja sitä tulee vielä edeltämään muitakin vaaleja. Nyt on siis täydellinen ja tarpeellinen paikka tutkia toimintaamme. Tulemme käymään lävitse kokemuksia, parannusideoita ja palautteita varsin paljon. Seuraava puoluekokous järjestetään viimeistään kesäkuussa, ja sitä ennen pidetään valtakunnallinen puolue- ja piirihallituslaisten suunnittelutapaaminen, sekä paikallisia suunnittelutapaamisia eri puolilla maata. Näissä tapaamisissa toimintasuunnitelmia tullaan hiomaan ja strategioita suunnittelemaan. Kevään aikana tarkoituksena on toteuttaa laajoja jäsen- ja kannattajakyselyitä, joihen avulla saadaan selville kehittämistarpeita ja -toiveita.

Keskustelua on ollut paljon esimerkiksi puolueohjelman laajentamisesta, julkilausumien laajamittaisesta käyttöönotosta, tai vain tietoyhteiskunta-aiheisiin keskittymisestä. Selvää on, että parannettavaa toiminnassamme löytyy aina. Sinä päivänä kun pidämme puoluetta täydellisenä, olemme itse sokeita. Nämä vaalit olivat kuitenkin ensimmäinen tilaisuus todella edes konkreettisesti saada selville, mitä kaikkia haasteita menestyksen edessä on. 

Ensisijaista puolueen kehityksen kannalta on nyt jäsenistöltä saatava palaute, josta on tehtävä kattavaa kartoitusta ennen päätöksiä. Voimme tehdä paljon erilaisia suunnitelmia, mutta jäsenet ovat edelleen se, jolla on valta ja jonka on tarkoitus määrätä itse puolueen tavoitteet ja päälinjaukset. Puolueohjelmaa koskevia linjauksia ei kannata tehdä hätiköidysti.

Toiset saattavat olla puolen prosentin kannatukseen pettyneitä, toiset iloisia, olemmehan nyt todistetusti eduskunnan ulkopuolisista puolueista suurin. Nyt ei kannata missään tapauksessa masentua, sillä jo nykyisen tasoinen kannatus tarjoaisi tulevissa kunnallisvaaleissa läpimenoja. Kun kaikki opit ja kokemukset saadaan konkretisoitua tulevaksi toimintastrategiaksi, läpimeno on useilla paikkakunnilla taattua.

Kiitän kaikkia vaalikampanjointiin osallistuneita sydämeni pohjasta! Teidän avullanne saimme yli 15 000 ääntä ja talloimme kestävän ladun tulevaa läpimurtoa varten. Nyt on hyvä levätä pari päivää tai jopa viikko, sillä aikaa käymme lävitse mahdollista presidentinvaaleihin osallistumista. Uuden hallituksen ja eduskunnan lainsäädäntötyö, johon tulemme monin tavoin vaikuttamaan eduskunnan ulkopuolelta, pääsee todennäköisesti kunnolla käyntiin vasta syksyllä. Nyt on aikaa sisäiselle kehittämiselle.

Piraattivaalit


Varapuheenjohtaja Ahto Apajalahti ja puheenjohtaja Pasi Palmulehto Piraattipuolueen vaalivalvojaisissa Helsingissä 17.4.2011. Helsingin vaalivalvojaisiin Villa Hakaan oli kokoontunut satapäinen joukko. Vaalivalvojaisia pidettiin myös esimerkiksi Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Kuva: Lilja Tamminen. Lisenssi: CC-BY-NC.

Piraattipuolue nousi ensimmäisissä vaaleissaan suurimmaksi eduskunnan ulkopuoliseksi puolueeksi. Valtakunnallinen äänisaalis oli 15 103 ääntä, joka tarkoittaa 0,5 %:n valtakunnallista kannatusta. Tulosta korostaa se, että piraateilla oli ehdokkaita vain 11:ssä manner-Suomen 14:stä vaalipiiristä.

Uudenmaan vaalipiirissä ehdolla ollut puheenjohtaja Pasi Palmulehto oli eduskunnan ulkopuolisten puolueiden ääniharava 1 074 äänellä! Muita piraattien ääniharavia olivat Mikko Rauhala (Helsinki, 427 ääntä), Lilja Tamminen (Helsinki, 411 ääntä), Mika Isomaa (Pirkanmaa, 407 ääntä) ja Harri Kivistö (Pirkanmaa, 360 ääntä).

Suurinta kannatus oli Helsingin ja Pirkanmaan vaalipiireissä: 0,9 %. Kunnista suurin kannatus oli Tampereella, Jämsässä, Vaalassa, Jyväskylässä ja Ypäjällä (1,1 – 1,5 %). Yksittäisistä äänestysalueista piraateilla oli kova kannatus esimerkiksi Tampereella Hervannan opiskelija-alueella (7,3 %), Espoossa Otaniemen teekkarialueella (6,8 %) ja Jyväskylässä Kortepohjan ylioppilaskylän alueella (3,1 %).

Ainoa tietoyhteiskunta-asioihin näkyvästi perehtynyt kansanedustaja Jyrki Kasvi putosi eduskunnasta, mihin Piraattipuolueen mukanaolo vaaleissa on varmasti yksi merkittävä syy. On kuitenkin muistettava, ettei Kasvi olisi yksin kyennyt pelastamaan Suomea yksityisyyden ja sananvapauden rajoituksilta tai huonolta tietoyhteiskuntapolitiikalta. Näiden asioiden esilletuomiseen ja ajamiseen olisi joka tapauksessa tarvittu uusia keinoja.

Piraattipuolueen vaalitulos:

Ääniä valtakunnallisesti: 15 103
Valtakunnallinen osuus hyväksytyistä äänistä: 0,5 %

Helsingin vaalipiiri: 2 974 ääntä, 0,9 % *
Pirkanmaan vaalipiiri: 2 539 ääntä, 0,9 % *
Keski-Suomen vaalipiiri: 1 235 ääntä, 0,8 % *
Uudenmaan vaalipiiri: 3 307 ääntä, 0,7 % *
Varsinais-Suomen vaalipiiri: 1 664, 0,6 % *
Hämeen vaalipiiri: 1 074 ääntä, 0,5 % *
Pohjois-Karjalan vaalipiiri: 306 ääntä, 0,4 % *
Oulun vaalipiiri: 767 ääntä, 0,3 %
Etelä-Savon vaalipiiri: 243 ääntä, 0,3 % *
Vaasan vaalipiiri: 618 ääntä, 0,2 % *
Kymen vaalipiiri: 376, 0,2 %

* = Suurin eduskunnan ulkopuolinen puolue

Kannatus eräissä suurissa kaupungeissa:

Tampere: 1 829 ääntä, 1,5 %
Jyväskylä: 838 ääntä, 1,2 %
Turku: 943 ääntä, 0,9 %
Helsinki: 2 974 ääntä, 0,9 %
Espoo: 1 299 ääntä, 0,9 %
Vantaa: 700 ääntä, 0,7 %
Lahti: 333 ääntä, 0,6 %
Oulu: 391 ääntä, 0,5 %

Kunnallisvaaleja ajatellen tulokset näyttävät jo nyt varsin lupaavilta. Ainakin Tampereella, Jyväskylässä ja Helsingissä saadaan lokakuussa 2012 lähes varmasti ainakin yksi kaupunginvaltuutettu. Tampereella 1,5 %:n kannatus ylittää jo nyt laskennallisen alarajan yhden valtuustopaikan saamiseen (1,49 %). Helsingissä ollaan lähellä tätä (0,9 % vs. 1,18 %), kuten myös Jyväskylässä (1,2 % vs. 1,49 %). Muissakin suurissa kaupungeissa kannatuksen nostaminen kunnallisvaaleissa sille tasolle, että valtuustopaikkoja saadaan, on aivan realistista. Pikkupaikkakunnilla saattaa myös hyvinkin tulla iloisia yllätyksiä, jos paikallisesti tunnettuja ehdokkaita löytyy.

Vihreiden ja perussuomalaisten kasvukehityksestä on pääteltävissä, että Suomessa tie eduskuntaan käy kunnallispolitiikan kautta. Vuoden 2012 kunnallisvaaleista tulee piraattien läpimurtovaalit. Mitä suurempi menestys niissä tulee, sitä helpompaa on päästä läpi seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Pian onkin aika aloittaa kunnallisvaaleihin valmistautuminen kehittämällä organisaatiota ja nostamalla esille sellaisia valovoimaisia piraatteja, jotka lähtevät kunnallisvaalitaistoon tosissaan. Ehdokkaiden rekrytointia tarvitaan runsaasti, sillä ehdokasmäärä tulee saada erityisesti keskeisissä kaupungeissa kymmeniin, jopa yli sataan kussakin. Samalla tulee pohdittavaksi myös kysymys Piraattipuolueen puolueohjelman laajentamisesta, josta Kaj Sotala kirjoitti jo keskustelunavauksen.

Presidentinvaali pidetään alkuvuodesta 2012.  Siihen Piraattipuolue ei voi suoraan asettaa ehdokasta, koska kansanedustajapaikkoja ei tullut. Presidentinvaaliin voidaan asettaa ehdokas keräämällä 20 000 nimeä valitsijamiesyhdistykselle. Lähiviikkoina mietitään, lähteekö joku tähän yritykseen, ja alkaako puolue tukea sellaista.

On mukava ajatella, että Piraattipuolue alkoi muutama vuosi sitten pienen, tuntemattoman ja kokemattoman porukan puuhastelusta, ja nyt meillä on jo niin paljon äänestäjiä, etteivät he mahtuisi Hartwall-areenalle. Sydämelliset kiitokset kaikille piraatteja äänestäneille!

Lähteet:

Piraattipuolueen vaalitulos Helsingin Sanomien tulospalvelussa
Vaalitulokset oikeusministeriön tulospalvelussa
Vaalitulokset Ylen tulospalvelussa

Päivitys 20.4.: Äänimäärät muutettu lopullisesti vahvistetun vaalituloksen mukaisiksi.

Millainen Piraattipuolue?

Nämä eduskuntavaalit olivat piraateille menestys. On tosin totta, että kansanedustajia ei tullut. Piraattipuolue oli kuitenkin pienpuolueista ainoa, joka sai tarpeeksi ääniä jotta se mainittiin Ylen vaalivalvojaisissa erikseen. Loput eduskunnan ulkopuoliset puolueet niputettiin vain sarakkeeseen ”muut”. Puolue sai myös miltei prosentin kannatuksen Pirkanmaalla ja Helsingissä. Uusimaa ja Keski-Suomi eivät olleet kovinkaan kaukana perässä. Tämä on ensikertalaiselle ja lähes nollabudjetilla toimineelle puolueelle uskomattoman hyvä tulos. Kun sen vielä yhdistää puolueen suosioon nuorten keskuudessa, vaikuttaa selvältä että kasvumahdollisuuksia on. Saatamme hyvinkin saada edustajia ensin kunnallisvaaleissa ja sitten seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Kyseessä on kuitenkin vain mahdollisuudesta, ei varmuudesta. Olemme tehneet monia asioita hyvin, mutta monissa on myös parantamisen varaa. Ulkopuoliset ovat esittäneet meistä välillä varsin terävääkin kritiikkiä, josta paljon on ollut aiheellista. Pyrimme oppimaan siitä ja parantamaan asioita ensi vaaleihin mennessä.

Yksi yleisimmistä kritiikeistä on ollut leima yhden asian puolueesta. Ihmiset kokevat, että jos puolueelle antaa äänen, ei voi yhtään tietää millainen edustaja tulee valituksi. Asiasta väiteltiin jo ennen puolueen perustamista. Silloin päädyttiin siihen, että halutaan ottaa mahdollisimman vähän ylimääräisiä kantoja. Ajatuksena oli, että jokainen ylimääräinen kanta saattaisi ajaa jonkun mahdollisen tukijan pois.

Tämä oli hyvä ajatus kun ei vielä tiedetty millaista väkeä Piraattipuolueeseen päätyisi. Mielestäni tilanne on nyt kuitenkin erilainen. Olemme edelleen hajannaisia talouspoliittisesti, mutta puolueen aktiivit tuntuvat kaikki olevan arvoliberaaleja. Tämä näkyy varsin selkeästi esimerkiksi Martti Leppäsen HS-vaalikonevisualisaatiossa, jossa Piraatit ovat Suomen liberaalein puolue. Monet käytännön kampanjointia tehneet ovat myös kokeneet arvoliberaalit kannat luontaiseksi osaksi piraatti-ideologiaa ja tuoneet niitä mukaan toimintaan. Viimeisimmän tiedotteemme kommenteissa esitettiin jo kritiikkiä siitä, että tämä on jättänyt puolueen sanoman epäselväksi:

Oikeastaan jäi epäselväksi mikä puolue tämä nyt oli. (Anonyymi)

Kuten edellinen kommentoija toteaa, piraattipuolueella on poliittinen suunta hieman hakusessa. Piraattien sisältä löytyy niin äärivasemmistoa kuin -oikeistoakin ja konservatiiveja, sekä liberaaleja. Tämä tilanne tekee hieman vaikeaksi äänestää piraatteja. Lisäksi poliittisen suuntauksen fokusoiminen auttaisi seuraavissa vaaleissa mahdollisen vaaliliiton löytämiseksi, jolloin ei tarvitsisi pelätä, että äänet menevät hukkaan. (Juha Luotio)

Tuntuu siltä että Piraattipuolueelta on hävinnyt fokus ja siitä on tullut sekava liberaalipuolue. Puoleen vaaliflyerit oli täynnä erilaisia vapausasioita ja Piraattinuorten jakamissa vaalimainoksissa oli huume liberaalista viestiä. (Johan)

Tein näin itsekin, kun minulta vaalimökillä kysyttiin mikä tämä Piraattipuolue on. Vastasin, että ”olemme puolue joka sanoo ei ihmisten vakoilemiselle ja sananvapauden rajoittamiselle ja kyllä sille, että jokainen saa olla just sellainen kuin itse haluaa”. (Kiitos Petrus Taskiselle tämän kiteytyksen loppuosasta, piratisoin sen häneltä käyttööni.)

Kokisin, että kun tämä on se linja jolle aktiivit selkeästi puolueen haluavat viedä, niin omaksutaan se saman tien viralliseksi linjaksemme. Ajattelen näin kahdestakin syystä.

Ensinnäkin, Europarlamenttivaalimenestyksestä huolimatta Ruotsin Piratpartiet ei onnistunut saamaan kapealla ohjelmallaan merkittävää kannatusta viimeisimmissä parlamenttivaaleissa. Tämä siitä huolimatta, että Ruotsin poliittisissa olosuhteissa kapean ohjelman strategia on huomattavasti toimivampi kuin Suomessa. Suomessa ei tällä hetkellä ole mitään muuta selkeästi arvoliberaalia puoluetta, ja uskoisin selkeän linjan tässä kohtaa tuovan lisää aktiiveja ja äänestäjiä kuin karkoittavan. Se auttaisi myös torjumaan joitakin puolueesta liikkuneita kielteisiä ennakkoluuloja.

Toinen syy on, että koen liberalismin luonnolliseksi jatkeeksi puolueen tämänhetkisiä tavoitteita. On aika selvää, että esimerkiksi tiedostonjakajiin kohdistuvassa jahdissa ei ole mitään järkeä. Ihmisille lyödään elämän tuhoavia rangaistuksia rikoksesta, jonka haittaa ei edes ole voitu osoittaa. Tämä on kuitenkin vain oire laajemmasta koko maatamme piinaavasta ongelmasta, ja minusta tuntuisi absurdilta keskittyä yksittäiseen oireeseen koko ongelman sijaan.

Suomi on Ruotsin, Venäjän ja Neuvostoliiton vallan jäljiltä edelleen yhteiskunta, jossa päättäjät määräävät ja kansa tottelee. Yksilönvapauksien kunnioittaminen on alkutekijöissään. Kukaan päättäjistä ei tunnu edes kuulleen sellaisesta periaatteesta, että ihmisten pitäisi oletusarvoisesti olla vapaita tekemään mitä haluavat kunhan eivät aiheuta vahinkoa muille. Meillä on yhteiskunta jossa vain yksi puolue kannattaa sananvapautta ja ”mä en tykkää” on edelleen hyväksytty perustelu asioiden rajoittamiselle. Päättäjät eivät näe merkittävänä ongelmana Ruotsin harjoittamaa järjestelmällistä salakuuntelua, virkavallan merkittäviäkin ylilyöntejä jotka johtavat korkeintaan huomautukseen, taikka poliisin oikeutta asentaa tietokoneisiin vakoiluohjelmia ilman oikeuden määräystä.

Kaikki ongelmat juontavat samaan juureen: siihen, ettei Suomessa kunnioiteta yksilönvapauksia. Näiden asioiden johdonmukainen vastustaminen ja yksilönvapauksien puolustaminen taas johtaa arvoliberalismiin. Sen puolustamiseen, että jokainen saa rauhassa olla juuri sellainen kuin itse haluaa.

Ehdotankin siis, että Piraattipuolueen puolueohjelmaa muokattaisiin siten, että tämä asia tulisi selväksi. Piraattipuolueen ohjelmaa laajennettaisiin siten myös yleiseen arvoliberaaliuteen.

Koska kyseessä on iso ja merkittävä asia, olisi siitä hyvä saada mahdollisimman paljon ja perinpohjaista keskustelua. Olen avannut asialle oman ketjunsa Piraattipuolueen keskustelualueelle. Kutsunkin kaikki kiinnostuneet sinne kommentoimaan ehdotustani ja kertomaan muutenkin siitä, mihin suuntaan haluaisi Piraattipuoluetta vastaisuudessa vietävän.

Asiaa voi halutessaan kommentoida myös lyhyesti tämän viestin kommenteissa, mutta pitkät vastaukset mieluiten keskustelupalstalle: https://www.piraattipuolue.fi/keskustelupalsta/6-politiikka/9252-millainen-piraattipuolue

Piraattipuolue gallupeissa

Piraattipuolue saattaa vaaleissa kahmaista jopa viitisen prosenttia nuorten aikuisten äänistä. TNS Gallupin tutkimuksen mukaan Piraattipuolueen kannatus 18-28-vuotiaiden keskuudessa on 4,5 %. Kouluissa järjestetyissä varjovaaleissa piraatit saavuttivat 5,5 %:n kannatuksen ja olisivat saaneet sen perusteella 12 kansanedustajapaikkaa.

Vasta äänestysiän saavuttaneiden 18-vuotiaiden keskuudessa Piraattipuolue kilpailee 11 %:n kannatuksella kolmanneksi suurimman puolueen paikasta. Piraattipuolue saattaa saada ensiäänestäjistä merkittävän kannattajakunnan, joka vakiintuu äänestämään piraatteja.

Koulujen varjovaaleissa merkillepantavaa oli, että piraateille löytyi melko tasaista kannatusta kaikista vaalipiireistä, joissa piraateilla on ehdokkaita. Korkeimmat prosentit olivat Hämeessä, 8,9 %, ja Uudellamaalla, 8,7 %. Muissa piireissä oltiin 4-7 %:ssa. Tässä on vielä huomionarvoista se, että Piraattipuolue ei saanut juuri lainkaan kutsuja niihin satoihin vaalipaneeleihin, joita varjovaalikouluissa järjestettiin. Jos olisimme päässeet esittäytymään eduskuntapuolueiden tapaan, kannatus olisi varmaankin ollut vielä suurempaa.

Seksuaalivähemmistöjen Qruiser-verkkoyhteisön kyselyssä Piraattipuolueen kannatus oli 2,1 % ja Ranneliike-sivuston nettikyselyssä 4,7 %. Eräällä vertaisverkkosivustolla olevassa vaalikyselyssä Piraattipuolueen kannatus on pyörinyt peräti 20 %:n tienoilla. Kysely ei ole aivan mitätön, sillä vastaajia on useita tuhansia.

Koululaisvaalien kanssa samoja paikkamääriä lupailevat myös leikkimielisemmät kannatusmittaukset. Varjovaalit.fi-sivustolla järjestetty avoin nettiäänestys lupasi piraateille 13 paikkaa. Samaa paikkamäärää lupaili jopa veteraanipoliitikko Pekka Vennamon tikanheittotulos!

Sen sijaan Opiskelija-allianssin ammattikoululaisilla tekemän kyselyn tulos jäi piraattien osalta hämäräksi. Tutkimuksessa on eritelty jopa RKP:n 0,6 %:n kannatus, kun taas kaikki eduskunnan ulkopuoliset puolueet on niputettu 8,0 %:n kannatuksella ryhmään ”joku muu”. Todennäköisesti suurin osa tästä kannatuksesta kuuluu piraateille.

Eduskunnan ulkopuolisena puolueena Piraattipuolueelle on herkkua päästä edes joihinkin gallup-laskelmiin mukaan. Perinteisissä kannatusmittauksissa ryhmälle ”muut” on povattu varsin vaatimatonta kannatusta, joskin viimeisimmässä kyselyssä lukemat nytkähtivät 0,9 %-yksikköä ylöspäin 1,9 %:iin.

Piraattipuolue on viime viikkoina ollut selkeästi näkyvin eduskunnan ulkopuolinen puolue, joten tuo kasvu voi olla hyvinkin piraateille tulevia ääniä. Lisäksi yllättävä kasvuilmiö voi yllättää myös gallupien tekijät. Vaalituloksen ennustaminen on nyt poikkeuksellisen epävarmaa, sanoo TNS Gallupin toimialajohtaja Juhani Pehkonen.

Kaiken kaikkiaan pinnan alla tuntuu kuplivan. Ne kyselyt, joissa piraatit ovat olleet mukana, tuntuvat ennustavan puolueelle valoisaa tulevaisuutta. Enää ei tarvitse arvuutella kuin muutama päivä. Sunnuntai-iltana todellinen tulos selviää. Äänestää voi enää varsinaisena vaalipäivänä 17.4. kello 9-20 oman asuinpaikan äänestysalueen äänestyspaikassa. Uurnilla tavataan!

Ps. Myös Alastonsuomi-sivuston kyselyssä Piraattipuolue oli mukana ja sai 8,44 % äänistä.

Sairasta vastakkainasettelua

Kun ihminen oppii jotakin, hän asettaa vanhoja ja jo ennestään tuttuja käsitteitä erilaisiin kategorioihin. Nykyiselle älyllisen kehityksen tasolle ei olisi päästy, ellei samankaltaisia asioita olisi voitu ryhmitellä yhteen ja tunnistaa syy–seuraussuhteita. Ihmisellä on kuitenkin valitettavasti tapana pitää kynsin hampain kiinni jo muodostetuista yhteyksistä, ja asioiden uudelleenryhmittely koetaan vaikeaksi ja epämukavaksi.

Tämä on politiikan suurin ongelma. Ihmisen muutoshaluttomuuden vuoksi jokainen kehitysehdotus koetaan oletusarvoisesti uhkaavana, päätökset tehdään myöhässä ja ennakkoluulot estävät meitä tekemästä yhteistyötä. Totuuden tavoittelu ja hyvinvointi jäävät toissijaisiksi, kun oman egon ja ajatusmailman pönkittäminen muodostuu niin tärkeäksi, että mielummin on hiljaa kuin keskustelee.

Piraattipuolue järjesti sunnuntaina Helsingissä englanninkielisen keskustelutilaisuuden tekijöiden toimeentulosta, johon osallistuivat Piratpartietin perustaja Rick Falkvinge, The Pirate Bayn perustaja ja Flattr-mikromaksupalvelun kehittäjä Peter Sunde Kolmisoppi sekä tutkija Tarmo Toikkanen Aalto-yliopistosta. Useiden viikkojen suunnittelusta huolimatta vain mainitut kolme hyvin paljolti toistensa kanssa samaa mieltä olevaa osallistujaa lähtivät mukaan. Missä vasta-argumentit? Missä uudet ideat?

Kutsuinhan sentään mukaan myös Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK:n – neljästi. Esitin pyynnön niin sähköpostilla, soittamalla kuin henkilökohtaisestikin, mutta en saanut mitään vastausta. Säveltäjien ja sanoittajien yhdistys Elvis ry on ollut yhteistyöhaluisempi, mutta hekin ohittivat piraatit tietoisesti, kun ilmoittivat kysyneensä puolueiden mielipiteitä musiikin nettilataamisesta ja hyvitysmaksuista.

Mutta mitäpä olisi pitänyt odottaa järjestöiltä, joiden johto on palkattu suojelemaan vanhoja assosiaatioita? Piraatit koetaan uhkana, koska tuomme esille tietoa, joka uhkaa vanhoja liikemalleja ja ajattelutapoja. Esimerkiksi Elvis ry:n väitteessä ”Suurin syy tulojen laskuun on nettipiratismi, joka näkyy mm. äänitetulojen roimana laskuna” on piraattien kannalta niin paljon väärää, että tilanne tuntuu toivottomalta. Vaikka kuinka latoisi pöytään tutkimuksia ja faktoja tekijöiden kasvaneista tuloista, laittoman tiedostonjaon haitattomuudesta ja siitä, että digitaalisten äänitteiden myynti on jo ylittänyt fyysisten äänitteiden laskun, he esittäisivät meidän olevan edelleen tekijöitä vastaan. Puolustuskannassa on menty niin pitkälle, että eräässä käydyssäni puhelinkeskustelussa jopa Creative Commons -lisensointia sanottiin vastapuoleksi.

Kulttuuribisnes ei suinkaan ole ainut ala, jossa eri mieltä olevat ihmiset ja uusi data jätetään täysin huomiotta tai nähdään ongelmana, jota yritetään ratkoa pakkokeinoilla ja pelon lietsomisella. Missä tahansa yhteiskunnallisessa keskustelussa esiintyy ihmisten jakamista meihin ja niihin. Se voi motivoimisen vuoksi olla hetkellisesti hyödyllistä, mutta pidemmän päälle se johtaa tilaan, missä kehitystä ei tapahdu, vaan pikemminkin yhteiskunta taantuu.

Minä elän nyt vuoden 2011 pahoinvointivaltiossa, jossa vasemmisto ja oikeisto vielä kinastelevat keskenään, säästöjen toivossa leikataan mielenterveyspalveluita, yhteiskunta pakotetaan pitämään 1900-luvun liikemallit tekohengityksessä kansalaisoikeuksien kustannuksella ja vaaleissa vanhat sosiaalidemokraatit vouhottavat työstä, kun eivät parempaa osaa vaatia. Nuori katselee häpeissään, kun vanhemmat yrittävät pakottaa muuttuvan maailman omiin ajatusmalleihinsa sopeutumatta itse. Ja me suremme, että vanhojen ideoiden taistellessa tuulimyllyjä vastaan sivulliset kärsivät.

En ole vastuussa isoisieni teoista, enkä jatka heidän sotiaan. Tämän takia eduskunta tulee vaihtaa. Tämän takia nuorten tulee olla mukana politiikassa, eikä vain odottaa, että jokin nuorisojärjestö edustaa heitä. Tämän takia meidän on haastettava vanhempiemme ja isovanhempiemme käsitys siitä, miten yhteiskunta toimii ja miten pitää elää.

Piraattipuolue haluaa tuoda esiin uusia näkökulmia ja tietoa kansalaisoikeuksista, tietoyhteiskunnasta ja kulttuurista. Nämä ovat kaikki asioita, jotka jokainen lukija on jo tavalla tai toisella omaksunut. Tulevien vuosien aikana selviää, miten opimme jäsentämään nämä käsitteet uudelleen.

Tänään on viimeinen ennakkoäänestyspäivä eduskuntavaaleissa 2011. Jos sinusta tuntuu, että kukaan ei aja etuasi, saatat hyvinkin olla oikeassa. Nyt sinulla on mahdollisuus laittaa tälle piste.

Piraatit ovat Pirkanmaan liberaaleimpia

Nyt se on osoitettu, neljä arvoliberaaleinta ehdokasta Pirkanmaalta löytyy Piraattipuolueesta: Tarmo Leinonen, Jaakko Koivula, Panu Horsmalahti sekä Harri Kivistö. Tiedot perustuvat analyysiin Helsingin Sanomien vaalikonedatasta, joka on julkaistu avoimena datana. HS on osoittanut kuinka paljon hyötyä avoimesta datasta voi olla kansalaisille, ja siksi Piraattipuoluekin ajaa avoimuutta valtionhallintoon.

Viidenneksi liberaalein ehdokas Pirkanmaalla on vaaliliittolaisemme Oula Lintula, joka on mielestäni Muutoksen näkyvimpiä ehdokkaita tässä vaalipiirissä. Äänestäjä voi siis olla käytännössä varma, että ääni piraatille on ääni arvoliberaalille ajatuksille, kuten sukupuolineutraalille avioliitolle. Ei ole ihme, että HLBTI-väen keskuudessa piraateilla on jopa 4.7% kannatus.

Piraattipuolueen kannoissa ei ole erityisen suurta hajoamaa. Ehdokkaat ovat hieman vasemmistolaisia sekä erityisen arvoliberaaleja. Ja Muutoksenkin ehdokkaat ovat varsin lähellä meitä. Kaikki Pirkanmaan piraatit ajavat myös perustuloa, joten ei tarvitse pelätä etteikö meiltä löydy kantoja myös talouspolitiikkaan. Perustulon tarkoituksena on poistaa sosiaalitukijärjestelmän kannustinloukut, ja kannustaa ihmisiä työntekoon ja yrittäjyyteen.

Tänään on viimeinen päivä käydä ennakkoäänestämässä. Suosittelen äänestämään piraattia Pirkanmaalla, jotta saamme uusia ideoita sekä arvoliberaalia ajattelua eduskuntaan. Itse olen ehdolla numerolla 10, ja muihin ehdokkaisin voit tutustua tästä. Minua voi myös tykätä Facebookissa.

Poliittisesti sitoutumaton kauppakeskusta

Tiedustelin kuluneella viikolla mahdollisuutta pitää vaalitelttaa Riihimäellä kauppakeskus Atomin edessä. Tiedusteluun vastattiin kieltävästi:

Hei Harry

Kiitos yhteydenotostasi, valitettavasti meillä Atomissa on kaikenlainen puolueiden mainostaminen ja poliittinen toiminta kielletty. Emme isona kauppakeskuksena halua että meitä yhdistetään mihinkään puolueeseen.

Mukavaa kevättä ja menestystä vaaleissa

Ystävällisin terveisin

Sari Mustapää
kauppakeskuspäällikkö
Kauppakeskus Galleria ja Atomi

Asia selvä! On ihan ymmärrettävää, ettei kauppakeskus halua leimautua poliittisesti. Suuntasimme siis telttoinemme Riihimäen Graniitin aukiolle kauppakeskuksen sijaan. Onneksi tyhjähköllä Graniitin Aukiolla keskustelemaan tulleiden ihmisten laatu korvasi määrän. Saimme informoitua ihmisiä tavoitteistamme ja huolistamme. Muutamista paikallaolleista saatiinkin heti uusia äänestäjiä piraateille. Perusoikeudet, perustulo ja tietoyhteiskunta kiinnostavat ihmisiä!

Aikamme kampanjoitua pakkasimme tavaramme ja suuntasimme kotia. Kotia päästyäni ei mennyt montaa minuuttia, ennen kuin kännykkäni piippasi tekstiviestin saapumisen merkiksi:

”Mari Kiviniemi, sorkka-liisa ja muut keskustan tyypit esiintyy nyt tämän poliittisesti sitoutumattoman kauppakeskuksen edessä.”

Jaahas, eikös Piraateilta äsken kielletty vastaava toiminta kauppakeskuksen alueella? Ei muuta kuin kamera mukaan ja paikanpäälle toteamaan tilaane omin linssein:

Keskustan vaaliteltta piraateilta kielletyllä paikalla. Atomi ei halua leimautua poliittisesti.

Oletettavasti Keskusta ei ollut ilmaantunut paikalle hetken mielijohteesta, koska paikalla oli maan eliittiä pääministeristä lähtien tukkimassa sisäänkäyntiä kauppakeskukseen. Turvajärjestelyt olivat myös mittavat:

Mittavat turvajärjestelyt...

Vaalitilaisuuden jo loputtua Piraattipuolueen Hämeen vaalipiirin ehdokas Mari Palmulehto kävi juttelemassa Keskustan vaaliteltan pitäjien kanssa, tarkoituksenaan selvittää mitä kautta Keskusta oli saanut luvan vaalitapahtumaan kauppakeskuksen alueella. Tästä seurasi varsin närkästyneitä kommentteja Keskustan vaalityöntekijöiltä, joista eräs käski Maria ”painumaan töihin”, ilmeisesti sekoittaen hänet mieltään osoittaneisiin eläinoikeusaktivisteihin. Tästä voitaneen kuitenkin päätellä jotain Keskustan kenttäväen stereotypioista.

Turkistarhaajien rahoilla kampanjoiva Mari Kiviniemi puolustamassa eläinoikeuksia.

Aion tiedustella kauppakeskukselta uudelleen lupaa vaalitelttailuun. Poliittisen leimautumisen pelosta ei ainakaan näytä olevan kyse. Jatkoa seuraanee…

Nuoret pohtivat: SDP vai piraatit?

Piraattipuolue kilpailee 18-28-vuotiaiden äänestäjien keskuudessa suosiosta SDP:n kanssa.

Allianssi ry:n TNS Gallupilla teettämästä tutkimuksesta selviää, että Piraattipuoluetta kannattaa 4,5 % niistä 18-28-vuotiaista, jotka osasivat ja halusivat kertoa puoluekantansa. * SDP:n kannatus samassa ikäryhmässä on kesimäärin 6,5 %. Piraattipuolueen kannatus 18-vuotiaden keskuudessa on peräti 11 %, mikä tarkoittaa, että Piraattipuolue kilpailee kolmanneksi suosituimman puolueen paikasta vasemmistoliiton ja perussuomalaisten kanssa. SDP:n kannatus jää tässä ikäryhmässä 2 %:iin.

Piraattipuolue on paitsi selkeästi suosituin eduskunnan ulkopuolinen puolue nuorten aikuisten keskuudessa, myös kilpailee suosiosta useiden perinteisten eduskuntapuolueiden kanssa ja monessa kohtaa ohittaakin monien suosion. Kristillisdemokraatit ja RKP jäävät kannatuksessa piraattien 4,5 %:n taakse 3 ja 2 %:iin.

Tämä tulos osoittaa, että monien vanhojen puolueiden kannattaisi ottaa Piraattipuolueen ajamat asiat vakavasti, jos haluavat jatkossakin saada nuoria äänestäjiä. Piraattipuolueen tulevaisuus näyttää valoisalta, toisin kuin esimerkiksi SDP:n.

Esimerkki Piraattipuolueen suosiosta nuorten keskuudessa saatiin myös Jämsän lukiossa järjestetyissä varjovaaleissa, joissa Piraattipuolue oli puolueista suosituin. Ääniharava oli keski-suomalainen piraattiehdokas Dorrit Näsi.

Mikään eduskuntapuolueista ei ole vielä selkeästi profiloitunut sananvapautta ja yksityisyyttä puolustavaksi ja avointa tietoyhteiskuntaa ajavaksi puolueeksi. Vihreät tosin on menossa vähän sinne päin tuoreessa tietoyhteiskuntaohjelmassaan, joka on yksityisyyden suojan ja sananvapauden osalta varsin myönteistä luettavaa. Valitettavasti ohjelman toteuttamista rasittaa puolueen kulttuuri- ja kukkahattusiiven suuri vaikutus. Tuota siipeä edustaa arviolta 40 % puolueessa aktiivisesti vaikuttavista, päätellen siitä, että tuo määrä vihreiden eduskuntavaaliehdokkaista vastustaa säännönmukaisesti sananvapautta.

Vihreät on toki sentään edellä keskustaa, jonka vuoteen 2020 ulottuvasta suuresta tavoiteohjelmasta ei löydy tietoyhteiskunta-asioita lainkaan. Ei sen puoleen, ei sieltä kyllä löydä kaiken diibadaaban seasta oikein mitään selkeitä tavoitteitakaan.

Piraattipuolue on edelleen ainoa puolue, joka selkeästi kannattaa yhteiskuntaa, jossa tieto liikkuu vapaasti tekijänoikeuksien, patenttien ja yrityssalaisuuksien turhia estelemättä, jossa sananvapautta ja yksityisyyden suojaa kunnioitetaan, ja jossa päätöksenteon suljetut ovet avataan. Meiltä löytyy myös paljon kaikin puolin vapaamielisiä ehdokkaita. Ennakkoäänestys on käynnissä.

* = Tutkimuksessa ”en osaa sanoa” ja ”en halua sanoa” -vastaajia oli huomattavan paljon. Poistin laskelmasta ”en osaa sanoa” ja ”en halua sanoa” vastanneet, ja laskin suhteellisen kannatuksen niiden keskuudessa, jotka ylipäänsä osasivat ja halusivat sanoa puoluekantansa. Näin saatiin kannatuslukemat, jotka ovat verrannollisia tavanomaisten puoluegallupien tulosten kanssa.

Lähteet:
http://www.alli.fi/sitenews/view/-/nid/814/ngid/40
http://www.alli.fi/binary/file/-/id/661/fid/1044/
http://www.alli.fi/binary/file/-/id/661/fid/1049/

Nettisensuuri loppuu Saksassa, milloin Suomessa?

Effin uusimman lehdistötiedotteen mukaan Saksa on luopumassa paljon parjatusta nettisensuurista, koska – kuten järjestelmää käyttöönottaessa kriitikot jo sanoivat – se on osoittautunut tehottamaksi. Sensuurijärjestelmästä luopumisen jälkeen hallitus aikoo keskittää voimavaransa lapsipornon saamiseksi pois netistä ongelman maton alle lakaisemisen sijaan.

Nyt, kun Saksa on luopumassa vasta reilut kaksi vuotta käytössä olleesta nettisensuurijärjestelmästä, on hyvä aika miettiä, tulisiko Suomen hypätä samaan kelkkaan. Kuten edellä on todettu, ei sensuurijärjestelmä oikeasti tee muuta kuin lakaise ongelman maton alle. Sensuurilaki nimittäin ei sulje sivustoja. Sen sijaan se piilottaa ne. ”Poissa silmistä, poissa mielestä.”

Pahinta nettisensuurilaissa sen tarkoituksen kannalta on se, että se itseasiassa lisää ja helpottaa lapsipornografian leviämistä. Kun sivusto merkataan sensuroiduksi, on se todella helppo löytää tarkoitusta varten luodulla tietokoneohjelmalla. Tällä hetkellä suomalaiset poliisit siis etsivät suomalaisten veronmaksajien rahoilla pedofiilien puolesta lapsipornoa netistä.

Lisäksi asiaan liittyy sellainen ”pieni” ongelma, että samalla järjestelmällä, joka on luotu lapsipornoa varten on mahdollista sensuroida mitä tahansa. Kun tällainen järjestelmä on luotu jo valmiiksi, voi sensuurilistalle joutua aivan mitä vain, ja valtiovalta voi aloittaa mielivaltaisen sensuroimisen milloin vain.

Tähänkin mennessä sensuurilistalle on joutunut vaikka mitä sivustoja ”vahingossa”, ja aivan tarkoituksellakin on sensuroitu listalle oikeasti kuulumatonta materiaalia. Tällaisista tapauksista kuuluisin lienee suomalaisen nettiaktiivin, Matti Nikin, lapsiporno.info-sivusto.

Tällä hetkellä sensuurijärjestelmä on vapaaehtoinen internetoperaattoreille, mutta Suomessa on väläytelty järjestelmän pakolliseksi tekemistä. Tähän ei tule missään nimessä lähteä, vaan järjestelmä on ajettava alas. Suomalaisista puolueista näkyvimmin nettisensuuria vastaan taistelee ehdottomasti Piraattipuolue.

Nyt vaaleissa on hyvä paikka päästä päättämään tietoyhteiskunta-asioiden kehityssuunta. En usko, että kukaan haluaa, että joudumme kärsimään surkeista päätöksistä, joiden tekijöillä ei ole minkään asteista käsitystä asioiden vaikutuksesta. Äänestä piraatti eduskuntaan.

Piraatteja voi tavata vaalimökeillä

Piraattipuolueen ehdokkaita ja aktiiveja voi käydä tapaamassa vaalimökeillämme Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Mökit pyritään pitämään avoinna vaalipäivään saakka joka päivä ainakin aamu- ja iltapäivällä.

Helsingin keskusta, Lasipalatsin ja Forumin välissä.

Tampere, Keskustori.

Turku, Yliopistonkadun kävelykatu.