Kokoomus ja Keskusta vs Demokratia

Perustuslakivaliokunta päätti tänään perustuslaillisten näkökulmien vuoksi muuttaa hallituksen esityksen äänikynnyksestä kolmen prosentin äänivaatimuksesta kahteen prosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että paikkoja tavoittelevan puolueen on saatava vuoden 2015 eduskuntavaaleissa vähintään kahden prosentin kannatus valtakunnallisesti voidakseen saada valittuja edustajia eduskuntaan.

Piraattipuolue on jo aiemmin ottanut kantaa luonnollista suurempaan äänikynnykseen todeten sen olevan tahallista haitantekoa demokratialle ja säätämisen pääperustelun ”puoluekentän sirpaloitumisen ehkäiseminen” palvelevan vain suuria puolueita eikä todellista kohdettaan, kansanvaltaa.

Tämän päiväinen MTV3:sen uutinen paljastaa raa’an ja karun totuuden jälleen kerran. Perustuslakivaliokunta ilmoitti laskevansa äänikynnystä ja heti perään Keskusta sekä Kokoomus ilmoittivat aikovansa muuttaa äänikynnyksen takaisin kolmeen prosenttiin suuressa valiokunnassa. Valiokunnat koostuvat hallituksessa tai oppositiossa olemisesta riippumatta istuvien puolueiden edustajista. Korkeaa äänikynnystä ovat kannattaneet myös puolueet, jotka eivät itse olisi päässeet eduskuntaan ehdottamallaan äänikynnyksellä.

Lainaan mukaan perustuslakivaliokunnan huomion ehdotetusta kolmen prosentin äänikynnyksestä. Viime vaaleissa kynnys ei olisi juuri aiheuttanut merkitystä, mutta:

”Tarkasteltaessa valtakunnallisen äänikynnyksen vaikutusta suhteessa aikaisempiin eduskuntavaaleihin, ilmenee sen vaikutus selkeämmin. Esimerkkeinä voidaan mainita, vuoden 1983 vaalit, jolloin valituksi eivät olisi tulleet vihreiden kaksi edustajaa (valtakunnallinen ääniosuus 1,4 %), Esko-Juhani Tennilä (Lapin vaalipiirissä annetuista äänistä 12 % omalla listalla) eikä perustuslaillisen oikeistopuolueen edustaja. Vuoden 1987 vaaleissa valitsematta olisivat jääneet Suomen kristillisen liiton viisi edustajaa (valtakunnallinen ääniosuus 2,5 %). Vuoden 1991 vaaleissa olisi valitsematta jäänyt Liberaalisen kansanpuolueen edustaja. Perussuomalaiset eivät olisi ylittäneet 3 %:n äänikynnystä vuosien 1995, 1999 ja 2003 vaaleissa. Vuoden 1995 vaaleissa valitsematta olisivat jääneet myös nuorsuomalaisten kaksi edustajaa ja Ekologisen puolueen edustaja. Vuoden 1999 vaaleissa Remonttiryhmä olisi jäänyt vaille paikkaa. Näiden esimerkkien valossa esityksen vaikutusarvio, ettei äänikynnystä voida pitää niin korkeana, että se estäisi uusien poliittisten toimijoiden mahdollisuuksia menestyä vaaleissa, on vähättelevä (s. 10). Laissa säädettävää äänikynnystä voidaan näiden esimerkkien valossa arvostella myös sillä perusteella, että se heikentää perustuslaissa taattua äänioikeuden yhtäläisyyttä.”

Pitää vain kysyä, eikö hallitus voisi välillä muistella keiden etuja heidät on valittu ajamaan, sillä itsepäinen korkean äänikynnyksen vaatiminen on selkeää oman edun tavoittelua.

Piraattipuolueen ehdokkaat vaativat julkilausumalla sukupuolineutraalia avioliittoa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoisen aseman parantamiseksi 84 Piraattipuolueen eduskuntavaaliehdokasta on allekirjoittanut julkilausuman sukupuolineutraalin avioliiton ja samaa sukupuolta olevien parien adoption mahdollistavan lain puolesta. Tämä parantaisi adoptiolasten oikeuksia huoltajiinsa. Allekirjoitusten määrä lisääntynee vielä, kun loput ehdokkaat vahvistetaan.

– Ylen homoilta osoitti, että suvaitsemattomuutta ei enää kannateta Suomessa. Homoille kuuluu samat oikeudet kuin heteroillekin, perustelee Pirkanmaan vaalipiirin ehdokas Panu Horsmalahti

– Yleinen sukupuoluneutraali avioliitto on merkittävä käytännön askel kohti ihmisten tasavertaista kohtelua, toteaa Keski-Suomen ehdokas Joanna Kurki

– Juridisten oikeuksien evääminen samaa sukupuolta olevilta pareilta on mielivaltaista, eikä sellainen kuulu oikeusvaltioon. Tämä on perustavanlaatuinen ihmisoikeuskysymys, sanoo Helsingissä ehdolla oleva Lilja Tamminen

Julkilausuma on kaikkine allekirjoittajineen kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://piraattivaalit.fi/julkilausumat/sukupuolineutraali-avioliittolaki

Julkilausuma on puolueohjelmasta riippumaton allekirjoittaneiden Piraattipuolueen eduskuntavaaliehdokkaiden vaatimus tasa-arvoisemman Suomen puolesta.

Miksi valita piraatti

Suomessa tuhotaan rutiininomaisesti kansalaisten tulevaisuuksia langettamalla suuryritysten ajamissa näytösoikeudenkäynneissä järjettömiä rangaistusmaksuja uhrittomista rikoksista. Mikä huolestuttavinta, Arkadianmäeltä ei löydy poliittista tahtoa korjata asiaa. ”Tarttis tehdä jotain”-tason kommentteja ehkä saadaan parista suunnasta, mutta rohkeutta tuoda esiin todellisia ratkaisuehdotuksia puuttuu.

Piraattipuolueella on konkreettinen ja ainoa älyllisesti rehellinen ratkaisu tähän ongelmaan: luvatonkin tiedostonjako on harmitonta, siinä missä sen estämisyritykset äärimmäisen tuhoisia kansalaisten — niin tiedostonjakajien kuin muidenkin — yksityisyydelle ja oikeusturvalle, joten se tulee laillistaa. Mikä tahansa tiedostonjaon kieltävä malli vaatii lähtökohtaisesti kansalaisten viestinnän laajamittaista valvontaa. Paine tehdä rangaistuksista kohtuuttomia on myös todettu käytännössäkin suureksi: oikeustajulle vierasta kieltolakia rikotaan laajalti, joten kieltoa pitää epätoivoisesti pönkittää ristiinnaulitsemalla valikoituja varoittavia esimerkkejä.

Piraattipuolueen ratkaisun alustava poliittinen painoarvo Suomessa määräytyy pitkälti tulevissa vaaleissa. Monella äänestäjällä tulee eteen vaikea valinta: antaako äänensä Piraattipuolueelle vai sinne, minne se ilman Piraatteja menisi. Valintaa helpottanee se, että Piraateissa on ihmisiä moneen lähtöön: luultavasti löytyy joku, joka on suunnilleen samaa mieltä muissakin poliittisissa kysymyksissä. Toisaalta joitain arveluttaa se, että Piraattipuolueen läpimenevä ehdokas saattaisikin olla puolueen ydinagendan ulkopuolisista asioista eri mieltä.

Tässä on kuitenkin tärkeää huomata Piraattipuolueen ainutlaatuisuus: mistä muista poliittisista kysymyksistä oletkin kiinnostunut, niitä luultavasti jo ajaa eduskunnassa edes joku. Tiedostonjako-oikeusmurhille ei kukaan kuitenkaan vakavissaan yritä tehdä mitään, ja onpa eduskunnalla Lex Karpeloineen, Lex Nokioineen ja yksimielisesti läpimenneine nettisensuurilakeineen muutenkin varsin surkea yksityisyys- ja sananvapaushistoria.

Valitse siis Piraattipuolue. Koska oikeusvaltiokin tarvitsee puolustajan.

Allekirjoittanut on Piraattipuolueen kansanedustajaehdokas Helsingissä.

Vastine Olli Leppäselle – Väärinkäsityksiä kaupallisesta suoja-ajasta

Verkkotutka.fi uutisoi lauluntekijä/muusikko Olli Leppäsen huolesta musiikinteon kannattavuudesta Piraattipuolueen esittämillä tekijänoikeuden suoja-ajoilla. Leppäsen huoli toimeentulosta on tietenkin aito, sillä hänen kertomansa mukaan teoksen tekemiseen ja sille oikean esittäjän löytymiseen ja tuottamiseen voi helposti kulua kymmenenkin vuotta.

Kaupallinen suoja-aika tarkoittaa aikaa, jolloin tekijällä on yksinoikeus päättää teoksen kaupallisesta käytöstä tai käyttämättömyydestä. Useimmilla aloilla tällaisia erioikeuksia ei ole olemassakaan.

Haluan huojentaa Leppäsen mieltä tällä varsin yksinkertaisella korjauksella. En tiedä mistä virheellinen käsitys Leppäselle on kantautunut, mutta Piraattipuolue ei tavoittele mallia jossa teoksen tekijä voisi menettää oikeudet teokseen jo ennen julkaisua, vaan Piraattipuolue on nimenomaisesti tarjoamassa suoja-aikaa julkaistulle teokselle. Piraattipuolueen tavoite on antaa teokselle 5-10 vuoden kaupallinen suoja-aika teoksen julkaisusta, ei tekohetkestä. Määritellyssä ajassa teos yleensä ehtii tuottaa merkittävimmän osan kaikesta tuottamastaan tulosta tekijälleen silti tarjoten mahdollisuuden teoksen hyödyntämiseen vielä tulevaisuudessakin.

Vaikka kaupallisen suoja-ajan loputtua yksinpäätäntäoikeus teoksen käytöstä lakkaa ja tarjoaa muillekin mahdollisuuden hyödyntää jo olemassaolevaa teosta osana muuta kokonaisuutta, jatkokehittää sitä tai muutoin hyödyntää, on yhtälailla myös alkuperäisellä tekijällä teokseen täydet käyttöoikeudet edelleen. Myös moraaliset oikeudet koskevat teosta vielä kaupallisen suoja-ajan päätyttyäkin.

Leppäsen pelkäämää tilanne ei ole mahdollinen Piraattipuolueen esittämin toimintamallein.

Kymmenen syytä äänestää piraatteja

Äänestä piraatteja! CC by-sa 2.0 / viHannes

1. Tiedostonjakelu yleistyy samaan aikaan kuin siitä annetaan jopa 800 000 euron tuomioita. Kulttuuri tukahdutetaan kriminalisoimalla teosten uudelleenkäyttö. Tekijänoikeuksien idea on edistää kulttuurin luomista, ei estää sitä. Siksi Piraattipuolueen vaaliohjelma toteaa:

 • Yksityishenkilön harjoittaman epäkaupallisen teosten lataamisen, levittämisen, muokkaamisen ja muun uudelleenkäytön rikosoikeudellinen rangaistavuus on poistettava. Siviilioikeudellisille hyvityksille on säädettävä kohtuullinen katto.

2. Aito demokratia aiotaan estää 2-3 prosentin äänikynnyksellä. Pienpuolueilla on jo nyt tarpeeksi heikot mahdollisuudet kilpailla isojen eduskuntapuolueiden kanssa, jotka saavat miljoonien vaalitukea.

 • Valtakunnallista 3 %:n äänikynnystä ei pidä hyväksyä; vaalijärjestelmässä ei tule olla muodollista äänikynnystä. Asiaa koskeva perustuslain muutos on torjuttava.

3. Eduskuntapuolueiden toiminta ei ole avointa, Piraattipuolueen on. Voit seurata puolueen talouden toimintaa kätevästi netistä. Piraattipuolueessa jäsenten on helppo vaikuttaa puolueen toimintaan, ja puolue/hallituskokoukset ovat avoimia.

 • Avoimuutta edistävät puolue- ja vaalirahoituslainsäädännön uudistukset on toteutettava ja niiden noudattamista valvottava tehokkaasti.

4. Piraattipuolue on mahdollisesti ainoa puolue joka ajaa aitoa sananvapautta, vaikka sananvapaus mainitaankin monien eduskuntapuolueiden tavoiteohjelmissa. Äänestämällä Piraattipuoluetta edesautat nettisensuurin lakkauttamista.

 • Palveluntarjoajia ei saa asettaa vastuuseen käyttäjiensä tekemisistä.
 • Perustuslain vastaisesta ennakkosensuurista Internetissä on luovuttava. Ennakkosensuuri ei kuulu sivistysvaltioon.
 • Kansanryhmää vastaan kiihottamista ja uskonrauhan rikkomista koskevia rikoslain pykäliä on muutettava siten, ettei niiden avulla voisi enää kohtuuttomasti rajoittaa sananvapautta.

5. Yksityisyys on uhattuna Suomessa, koska kirjesalaisuutta ollaan ajamassa alas. Nettilataamisen estämiseen on tulossa varoituskirjejärjestelmä, joka ei ole yhteensopiva yksityisyyden kanssa. Lex Nokia osoitti, että Suomessa yritysten intressit menevät kansalaisoikeuksien edelle.

 • Suomi ei saa heikentää yksityisyyden suojaa eikä viestintäsalaisuutta verkossa, vaikka EU-säännökset sen sallisivatkin.
 • Sähköisen viestinnän tunnistamistietojen tallennuspakon kesto ja laajuus on rajoitettava EU:n vaatimaan minimiin.

6. Piraattipuolue tukee järkevää tietoyhteiskuntapolitiikkaa. STM:n tietotekninen hanke on jo tuhlannut 500 miljoonaa euroa kansalaisten verorahoja. Avoimilla rajapinnoilla ja ohjelmistoilla olisi tältä rahanhaaskaukselta säästytty. Jos ihmettelet Piraattipuolueen ratkaisua vaikkapa vanhusten terveydenhuoltoon, tässä olisi yksi.

 • Valtion virastojen on pyrittävä siirtymään vapaiden ja avointen ohjelmistojen sekä rajapintojen käyttöön.
 • Valtion on annettava tietojärjestelmähankintojen kilpailutuksesta sellaiset ohjeet, joissa painotetaan yhteensopivuutta ja joustavuutta järjestelmän jatkokehityksessä.

7. Piraatit ovat nuoria. Reaalipoliittisesti eduskuntaan tarvitaan monenlaisia ihmisiä. Homogeenisyys on heikkoutta. Keski-ikäiset eivät ole kiinnostuneita nuorten asioista, koska opintotuki on edelleen ainoita tukia, joita ei ole sidottu indeksiin. Vaikka PP:llä ei ole virallisia kantoja talouspolitiikkaan, edustajat ajavat omia tavoitteitaan puolueohjelman ulkopuolelta.

8. Pienpuolueet tuovat eduskuntaan aitoa muutosta. Samat vanhat puolueet eduskunnassa tulevat jatkamaan politiikkaa likimäärin entiseen korruptoituneeseen malliin.

9. Piraattipuolue ajaa järkevää patenttilainsäädäntöä. Lääkepatentit nostavat lääkkeiden hintaa, ja ohjelmistopatentit haittaavat koko ohjelmistoteollisuutta.

 • EU-politiikassa Suomen on vaadittava lääkepatenttien lakkauttamista ja tarjottava keskusteluun yhdeksi vaihtoehdoksi piraattipuolueiden esittämää mallia.
 • EU-politiikassa Suomen on vaadittava, että minkäänlaisia ohjelmistopatentteja ei pidä tunnustaa unionissa.

10. Piraatit ovat arvoliberaaleja. Lähes jokainen ehdokas kannattaa sukupuolineutraalia avioliittoa (esim. Pirkanmaan vaalipiirin ehdokkaista käsittääkseni 11/12). Arvoliberalismi sallii ihmisten elää siten kuin he itse haluavat, kunhan muiden vastaavaa vapautta ei rikota. Ei ole ihme, että Liberaalit ovat ehdolla Piraattipuolueen listoilla.

Lue lisää Piraattipuolueen vaaliohjelmasta!

Olen ehdolla Pirkanmaan vaalipiirissä. Liity Facebook-tukiryhmääni!

Suomeen tulossa kahden prosentin äänikynnys

Perustuslakia ja myös vaalitapaa ollaan muuttamassa Suomessa. Eduskuntapuolueet haluavat vahvistaa ja varmentaa oman poliittisen asemansa demokratiasta riippumatta luomalla korkean äänikynnyksen. ”Poliittisen kentän sirpaloituminen” halutaan hallituksen mukaan estää. Äänikynnykseksi ehdotettiin ensin 3,5%, jonka jälkeen se tiputettiin kolmeen prosenttiin, jotta RKP:n asema ei vaarantuisi. Merkittävän kritiikin jälkeen äänikynnykseksi on lopulta tulossa kaksi prosenttia.

Vaikka kaksi prosenttia on paljon parempi kuin kolme, on äänikynnys silti demokratian vastainen. Suomessa uudet puolueet pääsevät tyypillisesti eduskuntaan noin yhden prosentin kannatuksella. Järkevä äänikynnys olisi esimerkiksi edustajien määrä potenssiin miinus 1, eli 0.5%. Pienpuolueiden mahdollisuuksia päästä eduskuntaan ei pidä heikentää vaan erityisesti tukea. Suurempi puolueiden vaihtuvuus takaa paremmin kansan tahdon näkymisen päätöksenteossa.

Myös puoluetuet on jaettu, ja Piraattipuolueen puheenjohtaja Pasi Palmulehto kirjoitti asiasta hyvin.

Puoluetukijärjestelmää tulee mielestäni uudistaa siten, että myös eduskunnan ulkopuoliset puolueet saavat tukea vaaleja varten. Tuki voisi perustua esimerkiksi jäsenmäärään tai vaalitulokseen. 0.5% äänimäärällä saisi 0.5% puoluetuesta vaikkei puolue pääsisikään eduskuntaan.