Vihreiden tekijänoikeuslinjauksen tarkastelua

Vihreiden puoluehallitus hyväksyi 26.11. tekijänoikeuslinjauksen, jota puolueen tekijänoikeustyöryhmä on vuoden mittaan valmistellut. Piraatitpuolue sekä Vihreät nuoret ja opiskelijat antoivat linjauksesta melko kitkerät kommentit. Kitkeryyteen oli Piraattipuolueen näkökulmasta perustellut syyt, vaikka linjauksesta löytyy myönteistäkin. Käyn alla läpi vihreiden tekijänoikeuslinjausta jaoteltuna linjauksen pääotsikoiden mukaan.

Ensin kuitenkin kirjoituksen ADHD-versio:

+ Vaatimukset kansainvälisten tekijänoikeussopimusten avoimemmasta valmistelusta.
+ Keskustelunavauksia suoja-aikojen merkittävästä lyhentämisestä joidenkin käyttötarkoitusten osalta.
+ Vaatimukset ”reilun käytön” (fair use) laajentamisesta ja selkiyttämisestä (esim. sitaatti- ja parodiaoikeuden osalta).
+ Vaatimus teosten käyttökorvausten maksamistapojen helpottamisesta yksityishenkilöitä ajatellen.
+ Orpojen teosten käyttömahdollisuuksien parantaminen.
+ Vaatimukset viranomaisten tuottaman tiedon vapaasta käytettävyydestä ja viranomaisten siirtymisestä avoimen lähdekoodin käyttöön.

– Vastustetaan ehdottomasti teosten epäkaupallisen käytön laillistamista.
– Ei vastusteta teosten epäkaupallisesta käytöstä langetettavia rikosoikeudellisia seuraamuksia ja korvauksia.
– Jätettäisiin suuri osa fanikulttuurista laittomaksi.
– Ajatus tekijänoikeuksista tekijöiden eläketurvana.
– Kasettimaksujen laajentamisvaatimukset ja kasettimaksujärjestelmän ihanuuden korostaminen.

”Tekijänoikeuksia tarvitaan”

Linjauksessa tuodaan hyvin esille, että raja tekijöiden ja kuluttajien välillä on hämärtynyt. Ihmisten on internetin ja muun teknologian kehittyessä yhä helpompi tehdä ja julkaista itse erilaisia teoksia – ja myös muokata aiempien teosten pohjalta jotain uutta ja luovaa. Valitettavasti tämä julkaisupuoli törmää nykyisiin tiukkoihin tekijänoikeuksiin.

Kuten Piraattipuolueen lehdistötiedotteessakin otettiin esille, kannanotossa syytetään epäsuorasti piraatteja ”filosofoinnista”, josta puuttuu ”realismia”:

”Erilaisilla tekijänoikeuslainsäädäntöä radikaalistikin muuttavilla malleilla on mielenkiintoista filosofoida, mutta realistisen, hyvän ja kaikkia osapuolia tyydyttävän tekijänoikeuspolitiikan tekeminen on kaikkea muuta kuin helppoa.”

Lausahdus on hieman huvittava siksi, että vihreiden omassa linjauksessakin esitetään suoja-aikojen lyhentämisestä radikaaleja visioita, joiden toteuttaminen edellyttäisi tekijänoikeuksien kivijalan, Bernin sopimuksen, muuttamista. Liiallisesta lyhyen aikavälin realismista vihreiden linjausta ei tältä osin voi syyttää.

Teosten epäkaupallisen käytön dekriminalisointi olisi juridiselta kannalta paljon pienempi ja helpompi muutos. Se voitaisiin toteuttaa seuraavalla vaalikaudella Suomen eduskunnassa EU-säädöksiä rikkomatta. Viittaan nyt EU:n tekijänoikeusdirektiivin 8 artiklan 1. kohtaan, jonka mukaan jäsenmaiden tulee säätää ”asianmukaisista seuraamuksista ja oikeussuojakeinoista” tekijänoikeuksien rikkomiseen puuttumiseksi. Rikosoikeudellisia keinoja direktiivi ei edellytä. Niitä ei edellytetä myöskään uudemmassa niin kutsutussa IPRED-direktiivissä.

Epäkaupallisen käytön rikosoikeudellinen rangaistavuus voitaisiin siis poistaa. Tällöin jäisivät siviilioikeudelliset seuraamukset, mutta ne eivät mahdollistaisi kotietsintöjä tai muita vastaavia pakkokeinoja.

Vihreät tyrmää linjauksessaan nettiyhteyden katkaisemisen kolmesta rikkeestä. Tämä ei kuitenkaan ole mikään erityinen saavutus, koska esimerkiksi Euroopan parlamentissa tällaisia keinoja on vastustanut reilu enemmistö.

Vihreiden linjauksessa kritisoidaan ansaitusti ”väärentämisen vastaisen”, käytännössä myös yksityishenkilöihin kohdistuvaan piraattijahtiin liittyvän, ACTA-sopimuksen valmistelukäytäntöjä EU:ssa. Valmistelu on tehty suljettujen ovien takana ja kansalaisyhteiskunta on saanut siitä tietoja lähinnä vuotojen kautta. Vihreiden europarlamentaarikkojen ryhmä, johon kuuluu myös Ruotsin piraattipuolueen europarlamentaarikko Christian Engström, on tehnyt ACTA-sopimukseen liittyen kyllä hyvää työtä. Alla Engströmin mainio puheenvuoro ACTA:sta europarlamentissa.

Linjauksessa todetaan:

”Suomessa tekijänoikeusrikkomuksista langetetut jättikorvaukset koettelevat oikeustajua.”

Linjauksessa kuitenkin selkeästi tuomitaan teosten luvaton epäkaupallinen käyttö, josta niitä jättikorvauksia on langetettu. Linjauksessa ei esitetä minkäänlaisia ratkaisumalleja siihen, miten näistä oikeustajua loukkaavista korvauksista voitaisiin päästä eroon.

”Teosten hyödyntäminen ja suoja-ajat ajateltava uudelleen – käyttötarkoituksen mukaan”

Linjauksen mielenkiintoisinta ja uusinta antia ovat ehdotukset tekijänoikeuksien suoja-aikojen porrastamiseksi käyttötarkoituksen mukaan. Tekijän oikeus kieltää tietty käyttö tai johdannaisteosten luominen rajoitettaisiin nykyistä selkeästi lyhyemmäksi, mutta oikeus saada korvausta käytöstä säilyisi pidempään.

Saman tyyppisestä mallista on keskusteltu myös Piraattipuolueen sisällä. Tässä porraslisenssiksi kutsutussa mallissa tekijän oikeus kieltää teoksen tietty kaupallinen käyttö kestäisi vain hyvin lyhyen aikaa teoksen julkaisusta, mutta oikeus saada korvausta kaupallisesta käytöstä kestäisi pidempään.

Mallia käsitellään tarkemmin minun ja Kaj Sotalan kirjoittamassa teoksessa Jokapiraatinoikeus (s. 245-246, linkki johtaa teoksen ilmaiseen pdf-versioon). Piraattipuolueen piirissä keskustelluissa malleissa olennainen ero vihreiden esittämään olisi se, että piraatit edellyttävät teosten epäkaupallisen käytön sallimista heti julkaisuhetkestä, mikä ei sisälly vihreiden malliin.

Ennen kuin kehun vihreiden kaavailuja kaupallisen käytön suoja-ajan lyhentämiseksi enempää, odotan, millaisia konkreettisia ehdotuksia lyhyemmästä suoja-ajasta tulee. Teosten erilaisten käyttötapojen välinen rajanveto on sitä paitsi häilyvää, ja siksi lukuisat erilaiset suoja-ajat johtaisivat entistäkin sekavampaan lainsäädäntöön. Vihreillä ovat kuitenkin prioriteetit vinksallaan, jos heidän mielestään suoja-aikojen lyhentäminen on tärkeämpi tavoite kuin teosten epäkaupallisen käytön salliminen.

Lievää hiustenrepimishalua herätti linjauksen toteamus:

”Tekijänoikeusjärjestelmässä on huolehdittava siitä, että tekijät saavat korvauksen työstään myös eläkepäivinään.”

Tämä ei kyllä anna kovin lupaavaa kuvaa siitä, kuinka paljon vihreät olisivat valmiita lyhentämään suoja-aikoja. Tekijänoikeusjärjestelmän tarkoitus ei sitä paitsi ole olla mikään eläketurva. Jos tekijöiden eläketurvaa halutaan parantaa oikeasti, pitäisi huolehtia siitä, että esimerkiksi saadut tekijänoikeuskorvaukset kerryttäisivät eläkettä, lisätä taiteilijaeläkkeiden määrää tai muuta vastaavaa. Piraattien piiristä löytyy tähän kyllä haluja.

”Reilu käyttö, reilu peli – myös orvoille”

Vihreiden linjauksessa vaaditaan selkeämpää mahdollisuutta teosten ”reiluun käyttöön” ja sitaatti- ja parodiaoikeuksien turvaamista kaikissa teosmuodoissa. Tämä on hyvä tavoite ja vastaa Piraattipuolueen vaaliohjelmaa, jossa todetaan:

”Sitaattioikeuden ja muiden tekijänoikeuden kohtuullisten rajoitusten toteutuminen käytännössä on varmistettava tarvittaessa lainsäädäntömuutoksin.”

”Tekijänoikeutta ei saa käyttää yhteiskunnallisen keskustelun rajoittamiseen. Parodia, satiiri ja muu teosten käyttö yhteiskunnallisessa keskustelussa on turvattava tarvittaessa lakimuutoksin.”

Linjauksessa myös halutaan laillistaa mashup-teokset ja remix-versioiden tekeminen. Vaatimus kuitenkin lässähtää, kun lupaa kokonaisten teosten (tai huomattavan suuren osan teoksesta) epäkaupalliseen käyttöön ei kuitenkaan annettaisi. Ruohonjuuritason epäkaupallinen luova toiminta pysyisi edelleen laittomana.

Linjauksen mukaan sitaattioikeutta pitäisi tulkita sitä suopeammin, mitä epäkaupallisempaa, pienemmälle piirille suunnattua ja vähäisempää käyttö on. No, onnea niille juristeille jotka näitä rajanvetoja tekevät työkseen. Tämä ei kuitenkaan helpota sen yksityishenkilön asemaa, joka miettii, mahtaako hänen käyttötarkoituksensa nyt olla riittävän epäkaupallista, pienelle piirille suunnattua ja vähäistä, vaiko ei.

”Mikäli äiti laittaa YouTubeen luvatta ”videon”, joka sisältää vain yhden valokuvan, ja jonka taustalla soi tuorein listahitti, ja jonka ainoa tarkoitus on saattaa kappale laajan yleisön kuultavaksi, on varsin kohtuullista vaatia, että artisti saisi musiikista tekijänoikeuskorvauksia.”

Ehkä, mutta onko oikein saattaa äiti rikosoikeudelliseen vastuuseen videosta? Linjauksessa ei oteta tähän selkeää kantaa.

Ehkä oivaltavin huomio linjauksessa on se, että teosten käytöstä maksaminen on liian vaikeaa yksityishenkilöille. Suurilla levittäjäyhtiöillä on vakiintuneet reitit käyttökorvausten maksamiseen. Yksityishenkilöt nauretaan pihalle jos he alkavat kysellä jostain suurelta elokuvayhtiöltä miten voi maksaa käyttökorvaukset elokuvan näyttämisestä urheiluseuran pikkujouluissa. Tekstarimaksut käyttöön!

Orpojen teosten käyttömahdollisuuksien parantaminen mainitaan linjauksessa, mikä on toki hyvä.

”Hyvitysmaksujärjestelmää on ryhdyttävä ajattelemaan uudelleen”

Kaikkein kummallisin osio linjauksessa on kasettimaksujen ylistys.

”Hyvitysmaksujärjestelmällä tehdään mahdolliseksi tekijänoikeuden suojaamien teosten pienimuotoinen, yksityinen kopiointi laillisista lähteestä.”

No ei. Se olisi toki mahdollista muutenkin. Kun Suomen tekijänoikeuslakiin vuonna 1953 valmisteltiin muutosta, todettiin työn alla olevasta laista seuraavasti: ”Olisi yleistä oikeustuntoa loukkaavaa, jos tekijä saisi rajattomasti sekaantua yksityiselämän piiriin, esim. kieltämällä sitä, joka on lainannut runoteoksen, omaa käyttöään varten jäljentämästä yksityistä runoa.” Tämän vuoksi tekijänoikeuslakiin sisältyy poikkeus yksityistä kopiointia varten.

Jossain vaiheessa sitten keksittiin, että tällaisesta kopioinnista on muka jotain haittaa, ja otettiin käyttöön yksityisen kopioinnin hyvitysmaksut, tuttavallisemmin kasettimaksut. Koko ajatus ”haitasta” tässä yhteydessä on perverssi, ja lisäksi laillisen yksityiskopioinnin rajoja on koko ajan kavennettu, kun vuonna 2006 tuli kielletyksi hankkia teos ”laittomasta lähteestä” ja kiertää tehokkaita kopiosuojauksia.

Allaoleva kuva kertoo, miten kasettimaksu vaikuttaa suomalaiseen liiketoimintaan.

Kasettimaksun vihreät on jostain syystä nostanut linjauksessaan luovan työn turvaamisen peruskiveksi. Kämmeneni kohtaa otsani.

No, ehdottavat kyllä yhdeksi mahdollisuudeksi kasettimaksun siirtämistä valtion budjetista maksettavaksi. Se on fiksu ehdotus.

”Heikomman puolella”

Linjauksessa puolustetaan mediayhtiöiden kanssa joskus heikoilla olevien tekijöiden oikeutta käyttää itse omia teoksiaan. Tästä on myös Piraattipuolueen vaaliohjelmassa kohta:

”Tekijöiden tulee saada käyttää tekemiään teoksia mahdollisimman vapaasti. Tekijällä on säilyttävä sekä oikeus teoksen epäkaupalliseen käyttöön, että oikeus uudelleenkäyttää teosta.”

”Kohti avointa tietoa”

Linjauksessa vaaditaan verorahoin maksettua viranomaisten tuottamaa tietoa kaikkien vapaasti käytettäväksi ja kannustetaan julkista sektoria siirtymään avoimen lähdekoodin järjestelmiin ja Creative Commons -lisensseihin. Vapaa viranomaistieto ja avoin lähdekoodi julkisella sektorilla ovat hyviä vaatimuksia, jotka ovatkin jo saaneet jonkin verran vastakaikua valtionhallinnossa. Asiaan liittyviä selvityshenkkeita on meneillään. Piraattipuolue toki tukee myös näitä tavoitteita.

”Oikein toimimisen on oltava helppoa”

Linjauksessa asetutaan vastustamaan liian ankaria keinoja nettipiraattien jahtaamisessa ja korostetaan sitä, että laittomuudet lopettaa parhaiten parempien kaupallisten palveluiden kehittäminen. Tästä olen samaa mieltä. Mediayhtiöt eivät kuitenkaan ole vapaaehtoisesti luopumassa ankarasta piraattijahdista vaan päin vastoin koventamassa sitä. Yhtiöt tulee lainsäädäntöä muuttamalla pakottaa luopumaan jahdistaan ja keskittyä palveluiden kehittämiseen. Tämän tavoitteen osalta linjaus tarjoilee kylmää kyytiä:

”Luovan työn tekijöiden tai luovan talouden kannalta realistinen, hyvä tai toivottava ratkaisu ei ole laittoman lataamisen muuttaminen lailliseksi.”

Piraattipuolueen mielestä juuri se olisi kaikkien kannalta realistinen, hyvä ja toivottava ratkaisu. Edellä oleva lainaus kuvastaa mielestäni vihreiden tekijänoikeuslinjauksen peruslähtökohtaa. Linjauksessa tarjotaan latteita ratkaisuja, joista melkein kaikkien on helppo tykätä. Rohkeutta siitä ei löydy, lukuunottamatta ehkä keskustelunavausta suoja-aikojen kenties merkittävästkin lyhentämisestä joidenkin käyttötarkoitusten osalta. Kuten jo sanottu, vihreiden prioriteetit ovat tässä hukassa. Ykköstavoitteena pitäisi olla tavallisten ihmisten jahtaamisen lopettaminen. Tähän taistoon ei vihreiltä ole tulossa mitään konkreettista apua.

Hieman pahaenteinen on myös linjauksen vaatimus tekijänoikeustiedon levittämisestä oppilaitoksissa. Samalla tosin todetaan, että tiedon pitää olla neutraalia. Käytännössä on kuitenkin selvää, että tällaista tietoa pääsevät kouluihin jakamaan vain tekijänoikeusjärjestöjen propagandistit. On vihreiltä vaarallisen naiivia näyttää vihreää valoa näille tiedotuskampanjoille. Peruskoulun saati lukion pakollisiin opintoihin ei sitä paitsi kuulu mikään lakikohtaisen oikeustiedon jakaminen. Miksi tekijänoikeussäännöksille pitäisi antaa tässä erityiskohtelua?

3 vastausta artikkeliin ”Vihreiden tekijänoikeuslinjauksen tarkastelua

 1. En oikein ymmärrä, että kuinka tästä linjauksestamme:

  Yleisenä periaatteena suoja-aikakäytäntöä ei pidä romuttaa. On hyvä, että teosten tekijät – esimerkiksi sarjakuvataiteilijat, säveltäjät tai elokuvaohjaajat – voivat nauttia varhaistuotantonsa mahdollisesta menestyksestä vielä eläkepäivinään.

  voi vetää johtopäätöksen:

  ”- Ajatus tekijänoikeuksista tekijöiden eläketurvana.”

  Eihän tuo linjauksemme tarkoita, että tekijöille taataan ”eläketurvaa”. Mitä se tarkoittaa on, se että esim. Vexi Salmi saa yhä teostokorvauksia 60-luvulla tekemistään sanoituksista. Mutta suoja-aika mahdollistaa vain mahdollisuuden saada korvauksia käytön mukaan. Ei se ole mikään ”eläke”.

 2. Tuohon sisältyy ajatus siitä, että tekijänoikeustuloista on voitava nauttia silloin kun on jo lopettanut aktiivisen luovan työn tekemisen. Eli suoja-ajan pitää olla niin pitkä, että eläköityneet taiteilijat voivat saada tekijänoikeustuloja vanhasta tuotannostaan. Eli tekijänoikeustuloilla ylläpidetään tekijöiden elintasoa eläköitymisen jälkeen. Eli se on ikään kuin eläketurvaa. Parempi ratkaisu olisi lyhentää suoja-aikaa ja tehdä sellainen muutos, että tekijänoikeustulot ihan vain kerryttäisivät eläkettä, koska niiden saaminen on merkki siitä, että luovaa työtä on tullut tehtyä.

 3. Päivitysilmoitus: vihreitä tekijänoikeuslinjauksia « ..:: Hannu Oskala ::..

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*