Piraattipuolue lausui nettirasismin vastaisista toimista

Oikeusministeriössä valmistellaan internetissä julkaistavien rasististen viestien vastaisia toimenpiteitä. Valmistelutyö liittyy erityisesti Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan täytäntöönpanoon. Tämä merkitsisi eräitä tiukennuksia kansansryhmää vastaan kiihottamista koskeviin lainkohtiin. Toisaalta ehdotettaisiin erityistä poikkeusta, jolla taattaisiin tieteessä, taiteessa ja historiallisten tapahtumien selostamisessa suurempi sananvapaus kuin muilla elämänalueilla. Samassa yhteydessä pohdittiin myös, pitäisikö tiukentaa palveluntarjoajien vastuuta käyttäjien palveluun lisäämästä aineistosta. Palveluntarjoajien vastuusta ei kuitenkaan vielä ole varsinaista lakiesitystä. Piraattipuolue antoi 15.3. lausunnon asiasta.

Piraattipuolueen lausunto kokonaisuudessaan
Oikeusministeriön työryhmän mietintö
Palveluntarjoajien vastuun tiukentamista pohtiva muistio

Lausunnon keskeiset kohdat:

 • Piraattipuolue kannattaa sitä, että Suomi tekisi ministeriön mietinnössä ehdotetut varaumat lisäpöytäkirjan artikloihin 3, 5 ja 6. Varaumien ansiosta Suomen ei esimerkiksi tarvitsisi kategorisesti kriminalisoida kansanmurhien vähättelyä. Piraattipuolue on kuitenkin huolestunut ministeriön tulkinnasta, että jo nykyisellään Suomen rikoslaki mahdollistaisi tietyissä tapauksissa pelkästä kansanmurhien vähättelystä rankaisemisen (mietintö, s. 31).
 • Mietinnössä esitetään, että ilmaisun ”asettaa yleisön saataville” lisääminen rikoslain 11 luvun 10 §:n 1 momenttiin merkitsisi lainvastaiseen aineistoon linkittämisen kriminalisointia. Lisäpöytäkirjaa koskevista perusteluista (s. 27) on ymmärrettävissä, että tällä tarkoitetaan lähinnä laittomaan aineistoon osoittavan linkkilistan perustamista. Linkittämisen kriminalisoinnit sopivat erittäin huonosti Internetin rakenteeseen. Teknisesti ottaen ei ole perusteita, joilla esimerkiksi hakukone voitaisiin järkevästi erotella muista paljon linkkejä sisältävistä sivustoista. Kriminalisoinnilla ei olisi käytännön merkitystä, koska sitä ei noudatettaisi. Kriminalisointi olisi kuitenkin periaatteellisesti erittäin ongelmallinen.
 • Ehdotettu erivapaus tieteelliselle, taiteelliselle yms. ilmaisulle johtaisi erilaisten viestintämuotojen joutumiseen epätasa-arvoiseen asemaan. Laajasti tulkittuna korkeamman sananvapauden suojan piiriin tulisi muutoksen myötä lähes kaikki ilmaisu. Kapeampi, ja todennäköisempi, tulkinta johtaisi todennäköisesti kansalaislähtöisen journalismin, taiteen ja harrastuspohjaisen tutkimuksen väheksymiseen ja taiteilijan, tieteilijän tai journalistin ”virallisen” aseman korostamiseen. Ehdotettu tieteen yms. alojen laajempi sananvapaus tulisi ulottaa kaikkeen ilmaisuun.
 • Tällä hetkellä palveluntarjoajalla on vastuuvapaus kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vain, jos se huolehtii lainvastaisen viestin poistamisesta välittömästi saatuaan siitä tosiallisesti tiedon (Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta, 15 §). Piraattipuolueen mielestä asiassa pitäisi soveltaa vain verkkoviestin jakelun keskeyttämismääräystä (sananvapauslain 18 §), eli viestin poistamiseen olisi velvollisuus vain, jos tuomioistuin sitä vaatii. Tämä menettely takaisi kaikkien osapuolten oikeusturvan parhaiten.
 • Piraattipuolue vastustaa ehdottomasti kaikkia liitemuistiossa esitettyjä kolmea ratkaisuvaihtoehtoa palveluntarjoajien vastuun tiukentamiseksi.
 • Liitemuistiossa puhutaan lähinnä ”keskustelupalstoista” täsmentämättä mitä termillä tarkoitetaan. Liitemuistiossa ei oteta huomioon verkon keskustelupalstojen, yhteisöpalvelujen, blogien ja niiden kommenttiosioiden, reaaliaikaisten keskustelu- ja kirjoitusjärjestelmien, sekä videoiden, kuvien ja tekstien julkaisupalvelujen muodostaman kokonaisuuden monipuolisuutta. Useat palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, että vaatimus tiukasta valvonnasta tekisi niiden toiminnasta mahdotonta.
 • Mikäli palveluntarjoajien vastuuta tiukennettaisiin, sen pelotevaikutus ulottuisi laajemmaksi kuin mitä itse lain kirjain edellyttäisi. Ylläpitäjät poistaisivat varmuuden vuoksi kaiken vähänkin arveluttavan materiaalin. Tällainen seuraus tukahduttaisi vakavalla tavalla avointa kansalaiskeskustelua.
 • Vastaa

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  *