Piraattipuolue lausui perustuslain uudistuksesta

Oikeusministeriössä valmistellaan perustuslain uudistusta, jonka käsittely on julkisuudessa pyörinyt erityisesti tasavallan presidentin valtaoikeuksien ympärillä. Uudistukseen sisältyy muutakin, ja Piraattipuolue antoi 8.3. perustuslain tarkistamiskomitean mietinnöstä oikeusministeriön pyytämän lausunnon.

Piraattipuolueen lausunto kokonaisuudessaan

Lausunnon keskeiset kohdat:

 • Piraattipuolue kannattaa mietinnössä esitetyn kansalaisaloitteen käyttöönottamista. Kansalaisaloite olisi vaikutuskeino, jossa esitettäisiin eduskunnalle lakimuutosta, lain kumoamista tai kokonaan uutta lakia. Aloite voisi myös koskea neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä. Eduskunnan olisi pakko käsitellä aloite.
 • Kansalaisaloitteelta edellytetty allekirjoitusten määrä, 50 000 eli noin 1,2 % äänioikeutetuista, olisi suhteellisesti korkeampi kuin eräissä muissa maissa, joissa aloitekäytännöt ovat osoittautuneet toimiviksi (Puola, Unkari). Piraattipuolue pitää ehdotettua allekirjoitusten vähimmäismäärää liian suurena. Sopivampi määrä olisi 20 000 eli noin 0,5 % äänioikeutetuista.
 • Piraattipuolue esittää käyttöön otettavaksi myös kansalaiskysymystä. Kansalaiskysymys olisi samanlainen kuin kansanedustajan tekemä kirjallinen kysymys, josta säädetään perustuslain 45 §:ssä. Kysymys koskisi tietyn ministerin toimialaa. Kysymyksen voisi tehdä 2 000 äänioikeutettua Suomen kansalaista ja asianomaisen ministerin olisi vastattava siihen kuten kansanedustajan kirjalliseen kysymykseen.
 • Eduskunta-aloitetta käsittelevälle valiokunnalle jää nykyisellään käytännössä mahdollisuus olla ottamatta aloitetta käsiteltäväksi. Jotta kansalaisaloitteille ei kävisi näin, kansalaisaloite tulisi lisätä eduskunnan työjärjestyksen 34 §:n 2 momentissa lueteltuihin kiireellistä valiokuntakäsittelyä edellyttäviin asioihin.
 • Piraattipuolue ehdottaa harkittavaksi myös suoran kansanäänestysaloitteen käyttöönottoa. Tällainen aloite velvoittaisi viranomaisia järjestämään ehdotetun kansanäänestyksen.
 • Piraattipuolue vaatii poikkeusoloissa sallittuja perusoikeusrajoituksia koskevan pykälän korjaamista. Pykälässä pitäisi määritellä ministeriön esittämää muotoilua tarkemmin ne poikkeusolot, joissa perusoikeuksia voidaan rajoittaa.
 • Tällä hetkellä perustuslain 12 §:ssä säädetään, että ennakkosensuurin kiellosta huolimatta voidaan säätää ”kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia”, mikä mahdollistaa kuvaohjelmien ennakkotarkastukset. Opetusministeriön työryhmässä on käsitelty kuvaohjelmien ennakkotarkastuksesta luopumista. Mikäli kuvaohjelmien ennakkotarkastuksesta päätetään luopua, ennakkotarkastukset salliva perustuslain 12 §:n kohta tulisi Piraattipuolueen mielestä poistaa. Tällä vahvistettaisiin sitä periaatetta, että ennakkosensuurin ei pidä kuulua sivistysvaltion keinovalikoimaan.
 • Vastaa

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  *