Työ, tekijä ja tietoyhteiskunta

On todettu, varsin perustellusti, ettei Piraattipuolue sijoitu selkeästi perinteiselle vasemmiston ja oikeiston akselille. Itse asiassa varsin moni nykyajan poliittinen liike on vaikea sijoittaa tälle perinteisille asteikoille jo yksinkertaisesti siitä syystä, että elämme erilaisessa maailmassa verrattuna näiden aatteiden syntyaikoihin. On kuitenkin yksi asia jättäytyä pois tältä asteikolta ja aivan toinen asia astua mukaan peliin, jossa nämä mittarit ovat yhä voimissaan.

Vanha kiista jatkuu

Kuten iso osa kansasta, myös allekirjoittanut on pitkään seurannut työntekijä- ja työnantajajärjestöjen välistä sanasotaa eri medioissa. Mitä kauemmin asiaa seuraa, sitä selvemmin siitä tuntuu erottuvan kaksi varsin kärkevää ääripäätä. Milloin kaikki työntekijät ovat joustamattomia, milloin puolestaan kaikki työnantajat rosvoja. On epäilemättä viisasta välttyä joutumasta näiden taistelukenttien keskelle, mutta aiheet sinänsä eivät ole suomalaisessa politiikassa vältettävissä. Tämä on asia, joka myös Piraattipuolueessa on ymmärrettävä. Työ on ja pysyy poliittisen keskustelun asialistan kärjessä.

Pidän erinomaisena linjana Piraattipuolueen sitoutumattomuutta perinteisen työnantaja-työntekijä-kiistan kiemuroihin. On toki erittäin todennäköistä, että ehdokkaiden parista tulee löytymään henkilökohtaisia kannanottoja molempiin suuntiin. Tämä olkoon jokaisen oma asia ja on varmaa, että perusteluja löytyy moneen erilaiseen, ristiriitaiseenkin näkökulmaan.

Lopultakin jokainen puolue on varmasti samaa mieltä siitä, että hyvä työllisyys ja hyvä työntekijöiden vointi on tärkeä yhteiskunnallinen tavoite. Uskon, että näitä asioita tulee myös Piraattipuolue sivuamaan eri yhteyksissä. Kenties piraateille oikea reitti työn ja tekijän keskusteluun kulkeekin oman erikoisosaamisen, eli tietoyhteiskunta-aiheiden kautta.

Tietoyhteiskunnan taakka

Tietotekniikasta voi sanoa kuten tulesta – hyvä renki, mutta huono isäntä. Tietoyhteiskunnan kehityksessä monesti unohtuu se, että tietotekniikka on lopulta vain työtapa, ei niinkään itseisarvo. On asioita, joita tietokoneet ja robotit eivät osaa tehdä. Tämän myötä on hyvin ikävää nähdä vaikkapa julkisella terveydenhuoltoalalla IT-hankkeita, jotka ovat lisänneet työn määrää ja vaikeuttaneet pääasiaa, eli potilaista huolehtimista. Tällöin tietotekniikka on noussut isännän rooliin, mihin se ei missään nimessä kuulu. Tuli niinsanotusti riistäytyy käsistä, aivan liian usein.

Huono tietoyhteiskunnan hallinto johtaa ennen pitkää paitsi taloudellisiin, myös inhimillisiin kuluihin. Jatkuva uuden oppimisen pakko ja tekniset ongelmat ovat omiaan lisäämään stressiä, sairaspoissaoloja, masentuneisuutta ja jopa työkyvyttömyyttä. Budjetin ylittävät IT-projektit saattavat myös johtaa lomautuksiin ja irtisanomisiin, siten lisäten ennestään paineita työpaikalla. Tietotekniikan merkitys niin julkisella kuin yksityisellä puolellakin on tänä päivänä niin merkittävä, että sen vaikutukset koko organisaatioon on mietittävä huolella. Riippuvuus tietotekniikasta on kasvanut sille tasolle, että virastot jumiutuvat ja jopa liikenne seisahtuu yllättävän tekniikkavirheen johdosta.

Yksityisen sektorin näkökulmasta Piraattipuolueen tärkein sanoma on sähköisen asioinnin kehittäminen. Pienikin yritys tarvitsee jatkuvaa yhteydenpitoa monien kunnan ja valtion laitosten kanssa. Yrityksen kasvaessa näiden yhteydenpitotapojen tehokkuus voi koitua niin säästöksi kuin kohtaloksikin. Tieto on Piraattipuolueelle osaamisalueen ytimessä, sen tehokas ja turvallinen liikkuvuus selkeä tavoite. Tämä vaatii modernia osaamista päättäviin elimiin, mutta myös kykyä ymmärtää tekniikan rajat. Avoimuuden tukeminen julkisessa toiminnassa on omiaan parantamaan myös yksityisen puolen kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla.

Yhteispelillä

Työ ei ole yksinkertainen asia nykyaikaisessa yhteiskunnassa. On mielestäni väärin nimetä ketään tahoa työn tai työelämän yleisasiantuntijaksi. Parhaassa tapauksessa yhteiskunta oppii ammentamaan asiantuntemusta eri alojen osaajilta ja tähän pöytään Piraattipuolue voi tarjota oman osuutensa. Tiimipelin edellytykset ovat nykypolitiikassa verrattain huonot, mutta tätäkin voidaan rakentavilla ehdotuksilla parantaa.

Kenties loppupeleissä Piraattipuolue voi toimia myös perinteisiä tahoja puolueettomampana osapuolena iänikuisissa työnteon kiistakysymyksissä. Yksi jos toinenkin poliittinen kiista on maailmassa ratkennut uusien välittäjien ja raikkaiden ajatusten avulla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*