Eduskunta rajoitti sormenjälkirekisterin käyttöä

Eduskunta hyväksyi 1. käsittelyssä passilain muutoksen, jonka myötä kaikkien passinhaltijoiden sormenjäljet tallennetaan kansalliseen sormenjälkirekisteriin. Sormenjälkien kerääminen aloitettaneen uuden passin hakijoilta 1. heinäkuuta.

Aiemmin perustuslakivaliokunta lyttäsi lausunnossaan yllättävän kovasanaisesti passilain kiistellyimmän kohdan, joka olisi antanut poliisille oikeuden sormenjälkirekisterin käytännössä hyvin laajaan hyödyntämiseen. Perustuslakivaliokunta kyseenalaisti jopa koko rekisterin perustamisen tarpeellisuuden.  Hallintovaliokunta, joka teki lakiehdotusta koskevan varsinaisen mietinnön, päätyi ottamaan perustuslakivaliokunnan kritiikin huomioon ja rajoitti sormenjälkirekisterin käyttötarkoituksia. Poliisi voi käyttää sormenjälkitietoja ainoastaan, kun se on välttämätöntä luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden tai muun katastrofin taikka rikoksen kohteeksi joutuneen tai muuten tunnistamattomaksi jääneen uhrin tunnistamiseksi.

SDP ja vasemmistoliitto tekivät kumpikin hallintovaliokunnan mietintöön omat vastalauseensa, joissa ehdotettiin, että sormenjälkirekisteriä ei perusteta lainkaan. Vaikka EU-asetus velvoittaa tallentamaan sormenjäljet passiin, se ei velvoita muodostamaan niistä kansallista rekisteriä. Esimerkiksi Ruotsi ja Tanska eivät perusta sormenjälkirekisteriä. Vastalause-ehdotukset hylättiin hallituspuolueiden voimin. Samalla vihreät tulivat jälleen kerran osoittaneeksi, etteivät yksityisyyskysymykset ole heille kovinkaan tärkeitä. Lain yleiskeskustelussa vihreiden edustajat käyttivät vain kaksi parin lauseen puheenvuoroa, eikä vastalauseiden puolesta äänestänyt heistä yksikään. Mitä mietti Jyrki Kasvi painaessaan nyt ”JAA”?

Sormenjälkirekisteri perustetaan, mutta sen käyttö on  toistaiseksi rajatumpaa kuin mitä alun perin suunniteltiin. Tulosta voidaan pitää ihmisoikeuksien laimeana voittona. Voitosta tekee laimean ensinnäkin se, että olisi naiivia kuvitella, ettei sormenjälkirekisterin käyttötarkoituksia pyrittäisi laajentamaan lähitulevaisuudessa. Ensimmäinen tilaisuus tähän tulee meneillään olevan, eduskunnan käsittelyyn mahdollisesti ensi vuonna tulevan esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilakien kokonaisuudistuksen yhteydessä. Kun sormenjälkirekisteri kerran perustetaan, paine sen hyödyntämiseen laajasti kansalaisten kontrolloinnissa tulee pian olemaan valtava.

Toiseksi, on mahdotonta iloita pienestä erävoitosta, kun koko yhteiskunnallinen ilmapiiri muuttuu kertaheitolla huonompaan suuntaan. Ajatus, että valtiolla on oikeus kerätä käytännössä kaikilta kansalaisilta elinikäinen biotunniste, on äärimmäisen vastenmielinen. Lex Karpelat tai Lex Nokiat konsanaan eivät ole saaneet minussa aikaan samanlaista alakuloisuutta ja huolta tulevaisuudesta, kuin muutaman päivän päästä lopullisesti hyväksyttävä passilakiuudistus. Oma passini vanhenee vuoden 2012 kesäkuussa. Sen jälkeen täytyy tyytyä matkustelemaan Schengen-alueella.

Kärjistynyttä debattia
Eduskuntakeskustelusta 1. käsittelystä kannattaa lukea erityisesti Jacob Södermanin ja Ben Zyskowiczin välistä debattia. Natsi-kortit lentelivät, ehkä hieman herkkään paikkaan osuen, ottaen huomioon Zyskowiczin perheen kärsimykset natsihallinnon aikana. Debatti kuitenkin paljastaa paljon kahdesta erilaisesta ajatusmaailmasta, ja tässä yhteydessä ei liene epäselvää kumman keskustelijan ajatusmaailma on minusta parempi. Zyskowicz vetää todella törkeästi esiin ”raiskattu lapsi löytyy puistosta” -esimerkin, ja pyrkii sen avulla osoittamaan, että rekisterin käyttötarkoitusten laajentaminen olisi vallan mainio asia. Söderman yrittää siinä sitten selittää jotain perustavista oikeusperiaatteista, mutta tätä idealismia ei Zyskowicz ymmärrä:

En edelleenkään ymmärrä, miten se uhkaa ihmisoikeuksia, suomalaisten ihmisten oikeuksia, että tällaista rekisteriä voitaisiin käyttää törkeiden rikosten tekijöiden kiinni saamiseen.

Joo hei. Minusta kans jokaisen ihon alle voisi laittaa jäljityslaitteen ja hei jospa otetaan kidutus uudestaan käyttöön kuulustelukeinona. Kyllä varmaan saataisiin monta törkeää rikollista kiinni. Sopisko tällanen, Zysse? On se aika veikeää perustella mitä tahansa asiaa pelkästään sillä, että se voi auttaa rikosten selvittämisessä.

Jacob Söderman puuttuu erääseen kohtaan, joka aika koruttomalla tavalla osoittaa perustuslaillisuuden arvostuksen Suomessa:

Miksi minä suhtaudun tähän hallintovaliokunnan esitykseen erityisen kriittisesti, johtuu siitä, että perustuslakivaliokunnassa äänestyksen jälkeen 7-6 hylättiin seuraava kappale: ”Valiokunta ei näe edellä mainittujen edellytysten valossa estettä sille, että säännöstä täsmennetään kattamaan ainoastaan esityksen perusteluissa mainittujen tietojen käyttämistä luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden ja muun katastrofin taikka rikoksen kohteeksi joutuneen tai muun tunnistamattomaksi jääneen uhrin tunnistamiseksi.” Se siis hylättiin äänestyksessä, ja sitten kun vielä soviteltiin tätä mietintöä, niin se siitäkin jätettiin pois.

Eli sellainen sanonta, joka on hylätty perustuslakivaliokunnassa, nyt yhtäkkiä ilmestyy pykälämuodossa hallintovaliokunnassa.

Lopuksi lainaan vielä perustuslakivaliokunnan kantaa sormenjälkien tietoturvasta:

Sormenjälkirekisterin kaltaisen biometrisiä tunnisteita sisältävän rekisterin osalta on kuitenkin tärkeää, että korkeatasoiset väärinkäytön estävät tietoturvajärjestelyt ovat todellisuudessa valmiina heti rekisteröinnin alkaessa. Saamansa selvityksen perusteella valiokunta katsoo, että riittäviä takeita tietoturvajärjestelyjen turvallisuudesta ei ainakaan tällä hetkellä ole olemassa.

Tämä ei tietenkään estä eduskuntaa perustamasta sitä rekisteriä.

11 vastausta artikkeliin ”Eduskunta rajoitti sormenjälkirekisterin käyttöä

 1. Lainaus: ”Sormenjälkirekisteri perustetaan, mutta sen käyttö on toistaiseksi rajatumpaa kuin mitä alun perin suunniteltiin. Tulosta voidaan pitää ihmisoikeuksien laimeana voittona.”

  Mielestäni kyseessä ei ole minkäänlainen voitto. Jos laki hylättäisiin kokonaan, se olisi ihmisoikeuksien kannalta vasta neutraali tilanne.

  Rekisterin perustaminen on välttämätön askel rekisterin väärinkäyttöön. Kaikessa muussa on kyse vain siitä, kuinka nopeasti päästään ”perille”.

  Lainaus: ”Mitä mietti Jyrki Kasvi painaessaan nyt “JAA”?”

  Ainakin osittainen vastaus tähän löytyy Jyrkin blogista. ”Uusikaupunki uurnalla”-postauksen kommenteissa on seuraava viesti JJJ:ltä;

  ”Joka asiassa ei voi äänestää hallitusta vastaan tai sitten on erottava puolueesta ja eduskuntaryhmästä ja siirryttävä oppositioon, jossa mahdollisuudet vaikuttaa lakiesitysten mahdollisiin ongelmiin ovat vielä vähäisemmät.

  Esimerkiksi sormenjälkirekisterin käyttöä saatiin eduskunnassa rajattua, mutta kokonaan sen kaatamiseen ei löytynyt riittävää kannatusta:

  http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/havm_9_2009_p.shtml

  Mutta totta toinen puoli. Nyt kun tietokanta perustetaan, sopivan poliittisen ilmapiirin vallitessa (mihin suuntaan ollaan valitettavasti oltu viime vuosina menossa) on helppo säätää uusi laki, joka avaa sen myös muuhun käyttöön.”

 2. Vihreät luulevat piraattimielisten äänestävän Kasvia Piraattipuolueen sijaan. Pelkät puheet eivät kuitenkaan riitä, ja nämä käytännön teot pakottavat valitsemaan äänestettäväksi juuri Piraattipuolueen.

 3. Kontrolloinnissa on se huono puoli, että mitä enemmän pyritään kontrolloimaan sen vaikeammaksi elämä tulee kaikille. Systeemissä on itsessään jotain vikaa jos asioita pitää enemmän kontrolloida kun ei-kontrolloida; rupeaa olemaan vinoutunut ihmiskäsitys jostain syystä. Liekö se siitä, että meitä opetetaan olemaan siinä uskossa, että kaikki ihmiset ovat hyviä (kehityspsykologian lähtökohta) mutta todellisuus peittää alleen sekä piilotettua rasismia, piilotettua väkivaltaa, piilotettua sadismia ja hyväksikäyttöä mutta sen puhumisesta on tehty tabu. On ihmiskäsitystä vastaan sanoa, että järjestelmässä on lähtökohtainen käsityskartta väärinpäin.
  Argumentti: mikäli Eurooppa (11% maailman väestöstä) aikoo olla mentaalisena johtajana USA:n lisäksi vanhat käsitykset
  -oikeasta (korrekt),
  -väärästä (fel),
  -totuudesta (sanning)
  -valheesta (lögn),
  -hyvyydestä (god)
  -hyvyydestä (bra)
  -pahuudesta (illvilja)
  -pahasta (ondska)
  -huonoudesta (dålig)
  jne
  käsitykset joutavat uudelleen keskusteluun ja uusiin
  määritelmiin. Nyt puolet (konservatiivivit) roikkuvat
  käsitteissä kuten moderni aikakausi ne määritteli mutta
  olemme astuneet postmoderniin maailmaan ja sen takia
  peruskäsitteet pitää saada uudet määritelmät. Muuten
  syytämme toinen toisiamme koordinaattivirheistä ja
  silti kaikki on jollain implisiittisellä tavalla tarkoittanut
  hyvää. Jacob Söderman on hyvä politikko, rehellisyys
  edellä mielestäni (=inhimillisyys, rehellisyys siltä osin).
  Ben Zyskowicz puolestaan edustaa ylivaltaa eli tiedon
  kategoriaa; istuu tietopankkien päällä on sillä lailla
  hyvin varustautunut keskustelemaan. Mutta käsitteet
  pitäisi arvuuttaa tai arvoladata (!) uudella tavalla jota
  nämä EU-maat voivat yhdessä pitää samanlaisena
  sisällöltään. Vanha sukupolvi kategorisoi arvon toisella
  lailla kuin nuoret, joilla ei ole sodan aiheuttamia traumoja
  mutta ovat tietysti osittain perineet asenteita vanhemmiltaan.
  Nyt on silti realismin aika mielesäni; KSS – keep it simple
  stupid.

  Tai raha uusiksi; miten mitata arvoa. Mutta ehkä käsitteet ovat
  helpompia sopia? Sopiminen pitää tehdä tarinoiden kautta.
  Mikä on milloinkin sopivaa ja miksi, tai miksi ei. En voi sietää
  sitä, että ajetaan ihmisiä mutu:lla takaa vain siksi, että vanha
  pikkuporvarillinen kuppikunta pääsee siirtämään sappensa
  syyttömiin ja ihmisiin, joita he uskovat olevan pahoja. On siis
  aika nousta globaaliin tilanteeseen myös mentaalisesti.

  Kiitos – hyvä keskustelu näyttää olevan täällä. Liityin.

 4. Tavan pahanilmanlintuna ei voi tällä kertaa kuin olla samaa mieltä Ahton kanssa. Eli sitten jos/kun jokaiselle aletaan puuhata jäljityslaitetta ihon alle tai kidutus sallitaan kuulustelukäytäntönä niin voi hyvinkin tulla vipinää uurnille. Sitä ennen ei herätä tavan tallaajassa isompia reaktioita oikeastaan mihinkään suuntaan.

  Ulkomaille menossa ja tohon pitäisi sormenjälki tumpata? No tumpataan pois, pitäkää sillä hauskaa vaan. Jos toisaalta pitäisi siru pistättää ihoon tai rikoksesta epäiltynä vähän sietää kiduttelua niin ei oikein iske omaan oikeustajuun moinen.

  Vähän voisi ”nyt vähän mutta sitten myöhemmin onkin jo myöhäistä” -näkemystä ymmärtää mutta eiköhän tuo ”sitten myöhemmin” ole enempi skenaario, jossa itsekin edustamani tavismassa alkaisi liikehtimään siinä määrin, ettei täytäntöönpanolle ole juuri mahdollisuuksia paitsi jos nyt enemmistön mielestä edustuksellinen demokratia olisikin yllättäen syvältä.

  Mutta joo, minkään sortin extremeen jos mennään ja vain pirapuolue on moista vastaan niin hitto vie, count me in!

 5. ”Sen jälkeen täytyy tyytyä matkustelemaan Schengen-alueella.”

  Eiköhän nuo sormenjäljet henkilökorttiinkin oteta.

  Missäs hieman vähemmän totalitaristisessa maassa saa nopeiten kansalaisuuden? (Eli ennen kuin nykyinen passi vanhenee.) Ei paljoa nimittäin enää innosta lahota suomessa.

  • Three reasons:1) The obvious lewd one.2) That piece of metal in her lip weighs it down.3) Or she penmanertly looks like a fish because of all the brain baking.

 6. Hyvä asia, kiitos tuosta. Pitää harkita näitäkin asioita. P; oletko lukemassa tätäkin? Mitäs mieltä olet?

 7. ”En edelleenkään ymmärrä, miten se uhkaa ihmisoikeuksia, suomalaisten ihmisten oikeuksia, että tällaista rekisteriä voitaisiin käyttää törkeiden rikosten tekijöiden kiinni saamiseen.”

  Se joka ei ymmärrä mitä tällaisten rekisterien perustaminen tarkoittaa pitäisi palata historian oppitunnille. Se, että nyt luodaan kiva sopimus miten tätä rekisteriä tullaan käyttämään. Tosin tällaiset sopimukset ovat pelkkä pala paperia siinä vaiheessa kun tämä sopimus ei enää palvele vallassa olevia ihmisiä.

  On turha kuvitella, että tätä rekisteriä luotaisiin pelkästään suomen valtion tarpeisiin ja käyttöön. Sen pystyy ihan kuka tahansa historian oppitunnilla tarkastamaan mitä käy lopulta ja kenelle joka luovuttaa kaiken yksityisen itseään koskevan tiedon vallan pitäjien käyttöön, silloin kun yksilön käsitys oikeasta, väärästä, totuudesta ja valheesta ei enää mene yksiin vallanpitäjien käsitysten kanssa.

  Se on kyllä ihan muualla kuin Suomessa päätetty, että kaikki ihmiset maailmassa tulee rekisteröidä biometrisiin tunnisterekistereihin.

  Mitä tulee tuohon rikollisten kiinni saanti populisti argumenttiin, niin on turha kuvitella, että vaikka kaikki rikolliset saataisiin kiinni ja yhteiskunnasta kehitettäisiin rangaistusautomaatti, että se ratkaisisi kaikki rikollisuuteen liittyvät ongelmat. Tämä on jo senkin takia mahdotonta, että jos entistä useammat yksilöt leimataan absoluuttisesti rikolliseksi, joka kerta kun hän on tehnyt elämässään virheen, ilman mahdollisuutta korjata käyttäytymistään. Vaikkapa elämänkokemuksen kautta aiheuttaa jo itsessään lisää rikollisuutta. Toisekseen elämässä voi tulla vastaan tilanteita joissa rikoksen tekeminen voi olla moraalisesti ja eettisesti oikeampi valinta, jolloin rangaistusautomaatti yhteiskunta ei välttämättä johdakaan enää yksilön kannalta oikeudenmukaiseen lopputulokseen.

 8. Päivitysilmoitus: Sormenjälkirekisteri « Ajattele, jos olisi toisin

 9. Päivitysilmoitus: Sormenjälkirekisteriä lobataan laajempaan käyttöön | Lapinmaa verkkolehti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*