Ideapuun hedelmät – vastaus Petteri Järviselle

Petteri Järvinen ihmettelee tuoreessa blogikirjoituksessaan Piraattipuolueen osallistumista Sanoma News -mielenosoitukseen sekä puolueen kannanottoa asiasta. Hän kirjoittaa seuraavasti:

Kumpaa piraatit nyt oikein ajavat: sitä, että tekijä saa hyötyä omasta teoksestaan ja päättää sen käytöstä, vai sitä, että piraatit päättävät muiden tekemien teosten käytöstä (kopioimalla niitä maksutta itselleen)? Tähän asti tavoitteena on ollut yksinomaan jälkimmäinen. Sen jälkeen, kun muusikko tai elokuvantekijä on teoksensa julkaissut, piraatit ovat vaatineet itselleen oikeutta päättää jakelusta ja mahdollisista korvauksista.

Molempia ei voi saada. Jos halutaan, että tekijällä on oikeus teokseensa, hänellä on oikeus päättää myös sen jakelusta. Tämän oikeuden hän voi sopimuksella siirtää esimerkiksi levy-yhtiön hoidettavaksi. Molemmat voittavat, sillä artistilla harvoin olisi aikaa tai osaamista jakelun järjestämiseen, markkinointiin, logistiikkaan jne.

Järvisen hämmennyksestä tarvitsee selventää kolme eri asiaa:

 • Vastoin yleistä harhaluuloa, tekijän oikeus hyötyä teoksestaan ei ole sama asia kuin tekijän oikeus päättää sen jakelusta.
 • Piraattipuolueella on eri tavoitteet kaupalliselle ja epäkaupalliselle kopioinnille
 • Piraattipuolueen tavoitteena ei ole romuttaa kaupallista tekijänoikeutta kokonaan, vaan pelkästään uudistaa sitä

Käsitellään nämä yksi kohta kerrallaan. Merkittävä osa Järvisen hämmennyksestä juontaa juurensa siihen harhakäsitykseen, että tekijän oikeus hyötyä teoksestaan olisi sama asia, kuin tekijän oikeus päättää teoksensa jakelusta. Nämä ovat kuitenkin täysin eri asioita, ja Sanoma Newsin toiminta ei vie tekijältä pelkästään määräämisoikeutta vaan molemmat. Esimerkiksi taloustieteilijät Boldrin ja Levine muotoilevat tämän eron seuraavasti:

Taloustieteen näkökulmasta laissa on sekä patenttien että tekijänoikeuden kohdalla kaksi ainesosaa: oikeus ostaa ja myydä kopioida ideoista, sekä oikeus määrätä siitä, miten muut käyttävät omia kopioitaan. Ensimmäinen oikeus ei ole kiistanalainen. … Kiistanalaisena on toinen oikeus, joka sallii luojan kontrolloida immateriaaliomaisuutensa käyttöä myynnin jälkeen. Tämä oikeus tuottaa monopolin…

Emme tunne mitään legitiimiä argumenttia, jonka mukaan idean luojilla ei tulisi olla oikeutta hyötyä teoksistaan. Vaikka ideoita voitaisiinkin myydä ilman laillista oikeutta siihen, toimivat markkinat parhaiten selkeästi määriteltyjen omistusoikeuksien vallitessa. Suojata tulisi ei vain tekijöiden omistusoikeutta, vaan myös niiden jotka ovat laillisesti hankkineet alkuperäiseltä tekijältä, suoraan tai epäsuoraan, kopion ideasta. Edellinen kannustaa innovaatiota, jälkimmäinen kannustaa innovaatioiden leviämistä, omaksumista ja kehittämistä.

Mutta miksi tekijöillä pitäisi olla oikeus päättää, miten ostajat hyödyntävät ideaa tai luomusta? Tämä antaa tekijöille monopolin ideaan. Kutsumme tätä ”henkiseksi monopoliksi” painottaaksemme sitä, että se on tämä monopoli idean kaikkiin kopioihin joka on kiistanalainen, ei oikeus ostaa tai myydä kopioita. Valtio ei normaalisti ylläpidä monopolia muiden tuotteiden tekijöille, koska on yleisesti ymmärrettyä, että monopoli tuottaa monenlaisia sosiaalisia kustannuksia. Henkinen monopoli ei tässä suhteessa eroa muista monopoleista mitenkään. Esittämämme kysymys on, tuottaako se myös yhtä suuria sosiaalisia hyötyjä.

Boldrinin ja Levinen kanta on, että ei ole mitään syytä miksei tekijä saisi hyötyä teoksestaan, mutta ei myöskään ole syytä myöntää heille tekijänoikeuden muodossa monopolia teokseensa. Piraattipuolueen kanta on jossain määrin samanlainen, joskin konservatiivisempi. Ei ole mitään syytä miksei tekijä saisi hyötyä teoksestaan, mikä ei toisaalta myöskään tarkoita, että rajoittamaton kaupallinen suoja-aika olisi tarpeen. Piraattipuolue ei halua rajoittaa enempää kuin on tarpeen kenenkään oikeutta hyödyntää teosta – kaikkein vähiten tekijän itsensä. On täysin Piraattipuolueen kaiken ideologian vastaista, että alkuperäiseltä tekijältä viedään oikeus ansaita rahaa teoksellaan, kun Piraattipuolueen ideologiaan sisältyy mahdollisimman suuri vapaus kaikkien ansaita rahaa jollain teoksella.

Koska joillekin saattaa olla vielä epäselvää, miten oikeus hyötyä teoksesta voidaan erottaa oikeudesta levittää sen kopiointia, lainaan Boldrinia ja Levineä vielä toisen kerran:

Kun innovoija kehittää idean uudesta tuotteesta, tekee hän ideasta kopioita myyntiä varten, ja nuo kopiot ovat hänen omaisuuttaan samalla tavalla kuin sukat ovat. Ideoiden myymisessä on kyse puhtaasti kopioiden myymisestä – kopiot ovat ainoa asia mitä voi myydä. …

Kun vapaaehtoisesti myyn sinulle kopion ideastani, esimerkiksi kopion tästä fantastisesta kirjasta, tulee sinusta sen kopion omistaja ja minä säilytän ideani, samoin kuin kaikki muut kopiot jotka olen painanut ja joita en vielä ole myynyt. Ilman ”henkistä omaisuutta” voit tehdä mitä haluat kopiollasi ideastani – kirjalla jonka ostit minulta – samalla tapaa kuin voit tehdä mitä haluat jäänmurskaajalla jonka ostit eilen joltakin toiselta. Ilman ”henkistä omaisuutta” voit tehdä jotain, mitä et laillisesti voi tehdä siinä maailmassa, jossa tällä hetkellä asumme: voit käyttää aikasi ja resurssisi tehden uusia kopioita kirjasta jonka ostit. Jos vaihtaisit otsikon tai tekijän nimen tai syyllistyisit johonkin muuhun petolliseen linssinviilaukseen, harrastaisit plagiarismia – jota emme suosi. Mutta jos vaihdat kannen, paperin laadun, fontit, levitysketjun, tai tekstin fyysisen formaatin – tai edes muutat tekstiä, sisällyttäen selkeän tunnustuksen alkuperäisestä työstä – ei mitään omistusoikeutta tekijänoikeuden puutteessa rikottaisi. Selkeästikin, jos päättäisit tehdä niin, kopiosi kilpailisivat niiden kopioiden kanssa joita minä koetan myydä, ja mahdollisesti niiden kopioiden kanssa joita kirjan muut ostajat ovat saattaneet haluta tuottaa. …

Miten innovoija voi ansaita huomattavan summan rahaa kilpaillessaan kaikkia asiakkaitaan vastaan? Otetaan esimerkkinä tämä kirja. Me omistamme alkuperäisen käsikirjoituksen, joka on kaikkien tulevien kopioiden lähde. Alkuperäinen käsikirjoituksemme vastaa siis pääomaa kuten kenkätehdasta, ja sen kilpailuhinta heijastaa sen tuottamia tulevia voittoja. Kun julkaisija ostaa kirjan meiltä, hinta jonka hän on valmis maksamaan heijastaa sitä tosiseikkaa, että hän kykenee valmistamaan kopioita ja myymään niitä muille ihmisille, jotka voivat puolestaan tehdä kopioita. Miten paljon julkaisija olisi halukas maksamaan käsikirjoituksesta jos tekijänoikeutta ei olisi? Se riippuisi hänen odotuksistaan … Jos sanat ”kirja” ja ”käsikirjoitus” korvaa sanoilla ”kasvi” ja ”siemenet”, saadaan kuvaus siitä, miten maatalouskasvien markkinat toimivat ennen kuin patentit tulivat kuvioihin. Jos ne sanat jätetään pois, saadaan kuvaus siitä, mitä markkinat englantilaisten kirjailijoiden käsikirjoituksille toimivat Yhdysvalloissa noin vuoteen 1890 asti. …

Taloustieteilijät puhuvat yhteiskunnan jostain kaupasta saamasta nettohyödystä nimikkeellä ”sosiaalinen ylijäämä”. Henkisen pääoman kanssa innovoija kerää siivun tuottamastaan sosiaalisesta ylijäämästä, ja ilman henkistä pääomaa innovoija kerää pienemmän siivun. … Kun [tämä siivu] on tarpeeksi kompensoidakseen innovoijalle luomisen kustannukset, on resurssien jako tehokasta, innovaatioita ei luoda liikaa eikä liian vähän, ja sosiaalinen ylijäämä on maksimoitu. … Taloudellisen tehokkuuden tavoite on tehdä meistä kaikista mahdollisimman hyvinvoivia. Tätä varten tuottajille täytyy kompensoida heidän kulunsa, tarjoten heille taloudellinen insentiivi tehdä se, mitä he ovat parhaita tekemään. Mutta heitä ei tarvitse palkita tätä paremmin. Jos myymällä alkuperäisen kopion ideastaan kilpailevilla markkinoilla, ja siten istuttaen juuren sille puulle josta loput kopiot tulevat, innovoija tienaa vaihtoehtoiskustannuksensa, toisin sanoen: ansaitsee yhtä paljon tai enemmän kuin mitä hän olisi voinut tienata tehden toiseksi parasta asiaa jonka osaa tehdä, niin tehokas innovaatio on saavutettu, ja meidän kaikkien tulisi olla onnellisia.

Toisekseen, Piraattipuolueella on eri tavoitteet kaupalliselle ja epäkaupalliselle kopioinnille. Järvinen kysyy, emmekö haluakaan, että ”piraatit päättävät muiden tekemien teosten käytöstä (kopioimalla niitä maksutta itselleen)”. Kyseinen kannanotto käsittelee kuitenkin puhtaasti kaupallista tekijänoikeutta, eikä ota epäkaupalliseen käyttöön minkäänlaista kantaa. Kaupallista käyttöä on sellainen jossa kopioista otetaan rahaa, epäkaupallista sellainen jossa sitä ei oteta tai otetaan korkeintaan kopiointikustannusten verran. Epäkaupallisen kopioinnin haitallisuudesta myyntiin ei tutkimusten valossa ole minkäänlaista johdonmukaista tietoa suuntaan eikä toiseen. Ja kuten yllä jo todettiinkin, piraattien mahdollisuus kopioida teoksia ei millään tapaa sulje pois tekijän oikeutta käyttää omaa teostaan (kaupallisesti tai epäkaupallisesti).

Kolmannekseen, Piraattipuolue ei halua romuttaa kaupallista tekijänoikeutta kokonaan. Toisin kuin edes aiemmin siteeratut taloustieteilijät, Piraattipuolue näkee rajatun mittaisen tekijänoikeuden edelleen tarpeellisena. Puolue on kuitenkin huolestunut sen monista ongelmista, mukaanlukien siitä, että se yhä kasvavissa määrin on rakentunut suojaamaan suuryhtiöiden eikä yksittäisten tekijöiden toimeentuloa. Tämänlaisesta kehityksestä  Sanoma Newsin kaltaiset vaatimukset ovat hyvä osoitus.

0 vastausta artikkeliin ”Ideapuun hedelmät – vastaus Petteri Järviselle

 1. Petteri Järvinen ei selkeästi ymmärrä asioita. Hän esimerkiksi väittää, että ”Ja vaikka lataus Kanadassa on sallittua, jakaminen ei ole, ja näitähän on mahdotonta erottaa toisistaan.”

  Tuo väitehän ei pidä yhtään paikkaansa. Esimerkiksi rapidsharen kaltaisissa palveluissa ja http ja ftp sivuissa ainoastaan lataat tavaraa mutta et levitä mitään. Direct Connect ja Torrent ohjelmissakin voit olla levittämättä mitään. Torrentilla se onnistuu, kun laitat upload nopeudeksi 0.001. niin et levitä mitään.

  Järvinen on myös täysin unohtanut, että piraatit eivät aiheuta mitään menetyksiä vaan ovat suurin ryhmä, jotka tuovat eniten tuloja musiikki ja elokuva bisnekselle. Nettipiraatit, kun ostavat 10 kertaa enemmän musiikkia, kuin muut, joka monelta unohtuu alla linkki

  http://www.zitzot.com/internet-pirates-buy-10-times-more-music-than-others/

 2. ”Järvinen on myös täysin unohtanut, että piraatit eivät aiheuta mitään menetyksiä vaan ovat suurin ryhmä, jotka tuovat eniten tuloja musiikki ja elokuva bisnekselle.”

  Tuohonko tutkimukseen päätelmä perustuu? Kannattaisi vielä miettiä asiaa toistamiseen. Jospa onkin esim. niin, että piraatit käyttäisivät vielä enemmän rahaa sisältöön, jos piratismi ei olisi mahdollista.

 3. Kaikki useat kymmenet tutkimukset todistavat, että nettipiraatit eivätaiheuta mitään menetyksiä, mihin Kaj viittasi.

 4. Mitään selkeää yksimielisyyttä vaikutuksesta suuntaan tai toiseen ei ole = ei ole todistettavissa, että piraatit aheuttavat mitään menetyksi=piraatit eivät aiheuta mitään menetyksiä

 5. ”Mitään selkeää yksimielisyyttä vaikutuksesta suuntaan tai toiseen ei ole = ei ole todistettavissa, että piraatit aheuttavat mitään menetyksi=piraatit eivät aiheuta mitään menetyksiä”

  Kumpikaan noista yhtäläisyyksistä ei tietenkään pidä paikkaansa. Tähän mennessä mitään ei ole osoitettu, mutta ehkä myöhemmin saadaan parempia tutkimustuloksia.

 6. ”Kumpikaan noista yhtäläisyyksistä ei tietenkään pidä paikkaansa. Tähän mennessä mitään ei ole osoitettu, mutta ehkä myöhemmin saadaan parempia tutkimustuloksia.”

  Syyllisiä, kunnes toisin todistetaan…?

 7. ”Syyllisiä, kunnes toisin todistetaan…?”

  Edellisen päättelyn miettimiseen kannattaa jonkin verran käyttää aivokapasiteettia. Jos ei uppoa, en voi asialle mitään. En ota kantaa päättelyn lopputuloksen paikkansapitävyyteen; totean vain esitetyn päättelyn oleva virheellinen.

 8. Minä en ole koskaan ymmärtänyt ohjelmistopatenttien oikeutusta. Miksi esim. Microsoft toimii kuin mafia ja pakottaa käräjäsalilla uhkaamisella jotain itseään pienempää firmaa maksamaan siitä, että tämä firma käyttää Linuxia? Millä perusteella Microsoft (=rosvo ja kopioija pahimmasta päästä) väittää omistavansa Linuxin?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*